1. Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Specialismen
Patient en arts
  • Korte toegangstijden, gem. vijf dagen.
  • Spreekuren van 8.00 tot 20.00 uur.
  • Elke werkdag spoedpoli.
  • Patiënttevredenheid 8.2.
  • Gouden smiley voor zorg aan kinderen.
  • Eén van de grootste slaapcentra van Nederland.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Een KNO-arts houdt zich bezig met de keel-, neus- en oorheelkunde. Grote operaties worden door de specialist zelf uitgevoerd en daarom zou de KNO-arts misschien beter ‘chirurg voor keel, neus en oren' kunnen heten. Minder bekend is dat de KNO-arts ook afwijkingen in het overige hoofd/halsgebied behandelt, zoals gezwellen van het gelaat en de hals, in de speekselklieren en afwijkingen van de slokdarm.

Tijdelijk langere wachttijden
Momenteel heeft de afdeling KNO van Rijnstate helaas te maken met verminderde capaciteit van KNO-artsen. Dit betekent dat wij tijdelijk minder patiënten kunnen ontvangen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de wachttijd oploopt. Uiteraard kunt u in geval van spoed wel direct bij ons terecht. Wij vragen u om bij een lange wachttijd met uw huisarts te overleggen of een verwijzing naar een ander ziekenhuis beter passend is. Wij werken er hard aan om de capaciteit zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Onze excuses voor het ongemak.

Behandelingen

De keel

De meest bekende ingrepen van een KNO-arts zijn het verwijderen van de keelamandelen, neusamandelen en het verlengen van een te kort tongriempje. Maar een KNO-arts voert ook operaties uit van het zachte gehemelte om snurken te verminderen en de behandeling van gezwellen in de mond en speekselklieren.

Kwaadaardige aandoeningen in de mond en de keel zijn in het beginstadium goed te behandelen met bestralingen en soms medicijnen. Is de aandoening al in een verder gevorderd stadium dan zal een operatie, uitgevoerd door de KNO-arts, noodzakelijk zijn.

De neus

Neusverstoppingsklachten, een scheef neustussenschot of neusbijholte-ontstekingen kunnen via moderne technieken eenvoudig worden weggenomen. Via de neusopening kan de neusbijholten behandeld worden en kunnen afwijkingen zoals neuspoliepen en neusbijholte-ontstekingen worden weggenomen.

De oren

Naast correcties van de oorschelp (flaporen) worden ook aandoeningen behandeld van de gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor. Een operatieve ingreep om deze afwijkingen te herstellen wordt uitgevoerd met behulp van een operatiemicroscoop.

De hals

Zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen in het bovenste deel van de hals, worden veelal veroorzaakt door afwijkingen aan de mond, keel of neus. Na een onderzoek door de KNO-arts zijn deze afwijkingen eenvoudig en snel te herkennen. Zo ook slikklachten veroorzaakt door afwijkingen in het bovenste deel van de slokdarm.

Meer informatie

Hier vindt u folders, filmpjes en/of websites.