Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Hoofd-halsoncologie

U heeft mogelijk een kwaadaardig gezwel in het hoofd-halsgebied. Hiervoor krijgt u binnenkort een afspraak voor een screening in Rijnstate. Hier leest u wat u kunt verwachten.

In overleg met uw arts krijgt u binnenkort een screening in Rijnstate. Deze vindt plaats in het gebouw van Radiotherapiegroep Arnhem. Dit gebouw is via de hoofdingang van Rijnstate Arnhem bereikbaar (route 10). 

De screening bestaat uit een afspraak op een donderdag en mogelijk vervolgonderzoek. Een team van specialisten onderzoekt tijdens de eerste afspraak uw klachten en bespreekt met u wat voor u de beste behandeling is. 

Wat neemt u mee naar het eerste afspraak? 

 • Geldig legitimatie- en verzekeringsbewijs.
 • Medicatieoverzicht, niet ouder dan een maand. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek.
 • Eventueel een verwijzingsbrief en/of cd-rom met röntgenonderzoeken van uw verwijzer als u deze in uw bezit heeft.

Wij verzoeken u om ongeveer een kwartier voor de afgesproken tijd naar de centrale inschrijfbalie te gaan. Deze balie vindt u in de centrale hal van Rijnstate Arnhem. Nadat u zich heeft ingeschreven, volgt u route 10 naar de Radiotherapie Groep om naar uw eerste afspraak te gaan. 

Wat kunt u van de screening verwachten? 

U wordt telefonisch uitgenodigd voor de screening. De eerste afspraak is altijd op donderdagmorgen. U heeft dan eerst een gesprek met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator begeleidt u deze dag, geeft u een overzicht met alle afspraken en bespreekt deze met u. Verder neemt zij enkele vragenlijsten met u door en blijft zij uw aanspreekpunt tijdens het traject dat eventueel volgt. Na dit gesprek volgt het gesprek met- en onderzoek door het specialistisch team. 

Daarna krijgt u een gesprek met meerdere specialisten tegelijk. Schrik hier niet van. Het gaat hier om een kort gesprek over de mogelijkheden voor uw vervolgtraject. Later heeft u nog voldoende tijd om dit traject persoonlijk te bespreken met een van de specialisten. 

Wij willen u vragen de donderdag van uw eerste afspraak en de daaropvolgende week beschikbaar te zijn voor onderzoeken. Er is een kleine kans dat donderdagmorgen ook aanvullend onderzoek wordt gedaan. Het specialistisch team besluit welke aanvullende onderzoeken nodig zijn voor u. 

Het specialistisch team hoofd-halsoncologie 

Het specialistisch team bestaat uit een 

 • hoofd-halschirurg van Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
 • hoofd-halschirurg van Keel- Neus- en Oorheelkunde (KNO)
 • radiotherapeut-oncoloog (bestralingsarts)

Hieronder volgt een lijst van afspraken en onderzoeken die u tijdens de screeningsperiode kunt krijgen. Het kan zijn dat niet alle onderzoeken bij u nodig zijn. 

Afspraken 

 • mondhygiënist
 • tandarts van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde
 • anesthesioloog (‘Narcotiseur’)
 • diëtist
 • geriater

Onderzoeken 

 • röntgenonderzoek van de longen
 • röntgenonderzoek van de kaak (OPT, 3D)
 • echo van de hals, eventueel met punctie
 • scan (CT en/of MRI en/of PET)
 • poliklinisch biopt onder plaatselijke verdoving
 • onderzoek of scopie in narcose (dit vindt op een later tijdstip plaats; u krijgt hiervoor een oproep via onze opnameplanning)
 • bloedafname
 • pasfoto en eventueel foto van de afwijking

De uitslag  

Nadat alle resultaten van de onderzoeken bekend zijn, maken wij met u een vervolgafspraak. Tijdens dit gesprek bespreekt uw hoofdbehandelaar met u en uw naasten de uitslagen en het behandeladvies. 

Belangrijke tips 

 • U hoeft niet nuchter te zijn.
 • Het verkeer in en om Arnhem kan druk zijn; vertrek daarom op tijd.
 • In de wachtruimte van de polikliniek staat een koffieautomaat.
 • Kom bij voorkeur niet alleen. U krijgt veel informatie.
 • Er zijn wachttijden. Neem bijvoorbeeld een boek mee om de wachttijd te overbruggen.
 • Bij het eerste bezoek aan het specialistisch team ziet u meerdere specialisten tegelijk. Schrik hier niet van. Het gaat om een kort gesprek over de mogelijkheden voor uw vervolgtraject. Later heeft u nog voldoende tijd om dit traject persoonlijk te bespreken met een van de specialisten.

Kosten en verzekering 

Iedere Nederlander is verplicht zicht te laten verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig wordt vergoed, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringspolis na of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Bereikbaarheid en parkeerinformatie 

Rijnstate Arnhem
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem 
Bereikbaarheid zie: www.rijnstate.nl/adressen 

Parkeren 

U kunt parkeren op het terrein van de Radiotherapiegroep, Wagnerlaan 47 te Arnhem. Bij de slagboom kunt u aangeven dat u een afspraak heeft met dr. Wester/dr. Kreike.

Bent u ontevreden? Laat het ons weten! 

Wanneer u op- of aanmerkingen heeft over de behandeling of de gang van zaken op de polikliniek, bespreek dit dan in eerste instantie met uw behandelend arts of de zorgketencoördinator. Zij proberen met u een oplossing te vinden. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht, bij voorkeur schriftelijk, indienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis. Klachtencommissie: www.rijnstate.nl/klacht 

Rechten en plichten 

Meer informatie over rechten en plichten als patiënt, zoals bijvoorbeeld inzagerecht, second opinion en privacy, vindt u op de pagina Uw rechten en privacy.  

Vragen 

In deze periode kunnen er veel vragen bij u opkomen. Het is verstandig deze vragen op te schrijven en mee te nemen.
Mochten u na lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u de verpleegkundige (zorgketencoördinator) bereiken op telefoonnummer: 088 - 005 8022.
Mobiel: 06 - 21 32 23 09
E-mail: zkchoofdhals@rijnstate.nl 

Adressen 

Rijnstate Arnhem (STZ)
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

Radiotherapiegroep Arnhem
Wagnerlaan 47
6815 AD Arnhem  

Contact  

Zorgcoördinator Centrum Hoofd-Halsoncologie
(Ma t/m Vr 08.30 – 16.00 uur) 
Telefoon: 088 - 005 8022
Mobiel: 06 - 21 32 23 09
E-mail: zkchoofdhals@rijnstate.nl 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: