Afspraak en opname
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

Toestemming voor het digitaal delen van medische gegevens

Als patiënt heeft u vaak te maken met verschillende zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheker of een specialist uit het ziekenhuis. Voor uw behandeling is het belangrijk dat zij een actueel en compleet beeld hebben van uw gezondheidssituatie en dat zij, als dit nodig is, uw medische gegevens op ieder moment kunnen inzien. Ook ’s avonds, in het weekend en bij spoedgevallen. Om uw gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig. Een andere zorgverlener mag dan de gegevens die in Rijnstate beschikbaar zijn gesteld opvragen indien dit van belang is voor uw behandeling.

Registreer uw keuze via Mijn Rijnstate

Rijnstate vraagt u eenmalig om toestemming. U kunt uw toestemming digitaal regelen via Mijn Rijnstate. Uw toestemming wordt dan vastgelegd in uw patiëntendossier.

 1. Ga naar Mijn Rijnstate.
 2. Log in met uw DigiD.
 3. Klik in Mijn Rijnstate in de bovenste menubalk op ‘Mijn gegevens’ en dan op ‘Toestemmingen’.
 4. Zet uw gewenste toestemmingen vervolgens op ‘Aan’.

U kunt de toestemmingen altijd weer intrekken via Mijn Rijnstate.

Waarom is toestemming geven nodig?

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Wij mogen deze niet zonder uw toestemming delen met andere zorgverleners buiten het ziekenhuis. Daarom vragen wij uw toestemming.

Waar geeft u precies toestemming voor?

U geeft toestemming aan Rijnstate voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor het raadplegen door andere zorgverleners, buiten Rijnstate.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw medische gegevens. Een zorgverlener kan uw gegevens alleen inzien met uw toestemming en als hij een behandelrelatie met u heeft. Bezoekt u meerdere zorgverleners bij een zorginstelling, dan geldt uw toestemming voor alle medisch specialisten en zorgverleners die u behandelen.

Kinderen

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder/voogd toestemming geven via Mijn Rijnstate als u voor uw kind gemachtigd bent. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder/voogd als het kind toestemming moet geven.
Lees meer over machtigingen voor Mijn Rijnstate. 

Belangrijk

Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien. Ook niet in noodsituaties!

Alternatief

Naast het vastleggen van uw toestemming via MijnRijnstate heeft u de mogelijkheid om uw toestemming te registreren of in te trekken tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Dit kunt u laten doen bij de receptie of bij de (poli)kliniek waar u onder behandeling bent. Als u nog even na wilt denken over uw keuze, kunt u een toestemmingsformulier invullen en dit zonder postzegel opsturen naar de afdeling Patiëntenontvangst van Rijnstate.

Veelgestelde vragen

Bij het uitwisselen van medische gegevens gaat het om persoonlijke informatie. Daarom is het noodzakelijk dat u goed weet waar u toestemming voor geeft. We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Bekijk de veelgestelde vragen

Toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens bij uw eigen apotheek en huisarts

Het goed gebruiken van medicijnen kan grote problemen voor de gezondheid voorkomen. Helaas komt het in Nederland regelmatig voor dat een patiënt te veel, te weinig of verkeerde medicijnen slikt, omdat bij de arts niet bekend is welke en hoeveel medicijnen de patiënt al gebruikt. Jaarlijks worden hierdoor in Nederland 19.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis.

Huisartsen, apothekers en medisch specialisten in de regio Arnhem en De Liemers werken met elkaar samen om veilig gebruik van medicijnen te vergroten. Uw hulp bij het veilig gebruik van medicijnen is erg belangrijk. Hieronder leest u wat u zelf kunt doen.

Landelijk Schakelpunt (LSP)
Uw huisarts en uw apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Daarom kunnen ze u snel, goed en veilig behandelen. Maar moet u (met spoed) naar een van onze artsen, dan is het belangrijk dat deze uw belangrijkste medische gegevens kan bekijken en u ook snel, goed en veilig kan behandelen. Ook als u een afspraak heeft op de polikliniek of als u gepland wordt opgenomen bij Rijnstate is het belangrijk dat onze artsen uw medische gegevens kunnen bekijken. Uw huisarts en uw apotheek kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP), een veilig en betrouwbaar systeem. Via het LSP kunnen ze uw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het LSP bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als u dat goed vindt. Bij elke afspraak die u bij Rijnstate heeft en bij elke opname in het ziekenhuis bekijkt uw arts opnieuw uw medische gegevens via het LSP.

Lees hoe u toestemming kunt geven

Actueel medicatieoverzicht
Als u geen toestemming wilt geven voor het uitwisselen van medische gegevens via het LSP, kunnen wij uw medische gegevens niet inzien op het moment dat dit nodig is. Wij raden u dan aan om tenminste gebruik te maken van een actueel medicatieoverzicht.

Lees meer over een actueel medicatieoverzicht

  Instellingen of groepen krijgen nooit toestemming om uw dossier in te zien. Alleen individuele personen krijgen daarvoor toestemming. Zij krijgen alleen inzage als:

  • zij u behandelen,
  • zij zich bij Rijnstate op de goede manier aangemeld hebben,
  • en u toestemming heeft gegeven.

  Zorgverleners die als enige op deze manier uw gegevens kunnen inzien zijn:

  • Huisarts en huisarts in opleiding
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Revalidatiearts
  • Openbare apotheker
  • Arts in een ander ziekenhuis of instelling
  • Tandarts in een ander ziekenhuis of instelling
  • Physician assistant en verpleegkundig specialist
  • Verloskundige

  Zorgverzekeraars en verzekeringsartsen krijgen geen toestemming om uw dossier in te zien.

  Ga naar de receptie in de centrale hal van Rijnstate Arnhem of bel naar 088 - 005 8888.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: