Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Ziekte van Ménière

Symptomen

De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door een combinatie van drie klachten:

  1. aanvallen van draaiduizelingen;
  2. slechthorendheid;
  3. oorsuizen.

Pas als al deze symptomen allemaal aanwezig zijn en er geen andere oorzaak voor deze klachten aanwijsbaar is, wordt de diagnose ziekte van Ménière gesteld. Het was de Franse arts Prosper Ménière die in 1861 deze combinatie van klachten voor het eerst beschreef.

Aanvallen van draaiduizeligheid

Bij de ziekte van Ménière treden vooral in het beginstadium plotseling aanvallen op van echte draaiduizeligheid, waarbij écht de hele omgeving om je heen draait, met valneiging. Meestal gaan deze aanvallen gepaard met misselijkheid, braken, bleek zien en koud zweet. Tijdens deze aanvallen, die meestal enkele uren kunnen duren, is het niet meer mogelijk de normale werkzaamheden te verrichten. Sommige aanvallen duren slechts enkele minuten.

Slechthorendheid

In aansluiting op de eerste aanval, maar soms ook eerder of later, ontstaat gehoorverlies aan één oor. Meestal begint het gehoorverlies in de lage tonen. In de loop van de tijd kan ook het verstaan van spraak minder worden. Geluid kan ook als te hard of onaangenaam worden ervaren.

Oorsuizen

Eigenlijk is de benaming 'oorsuizen' niet altijd juist: het geluid in het oor is lang niet altijd suizend van karakter, maar kan brommend, dreunend of fluitend zijn. Bovendien lokaliseren sommige mensen het gehoorde lawaai niet in het oor maar in hun hoofd. Meestal is het oorsuizen het ergst tijdens en vlak na een duizeligheidsaanval.

Oorzaak

De precieze oorzaak van de ziekte is niet bekend. Waarschijnlijk is er sprake van ene overdruk van vocht (hydrops) in het binnenoor tijdens de aanval. De oorzaak van hydrops is nog onbekend. Opvallend is wel dat veel patiënten blootstaan aan stress en drukte. Stress en drukte veroorzaken de ziekte niet maar kunnen deze wel negatief beïnvloeden.

Behandeling

Uw KNO-arts kan u medicijnen voorschrijven om de duizeligheid te voorkomen of te bestrijden. Soms kan een hoortoestel het gehoorverlies verhelpen of het oorsuizen maskeren. Soms kunt u worden geholpen met een zogenaamde prisma-bril, een bril met speciale glazen.

Gentamycine-therapie

Voor een kleine groep Ménière-patiënten bestaat er de mogelijkheid van gentamycine-therapie. Deze therapie, waarbij het antibioticum gentamycine in het aangedane oor wordt gespoten. Gentamycine-therapie is bedoeld voor patiënten waarbij alle andere behandelmogelijkheden onvoldoende effect hebben op de aanvallen van draaiduizeligheid. De therapie kan alleen worden toegepast als de ziekte maar in één oor zit. Aan die zijde wordt het evenwichtsorgaan uitgeschakeld. Het evenwichtsorgaan in het andere oor blijft functioneren. Als de ziekte in beide oren zit, is gentamycine-therapie geen oplossing omdat dan beide evenwichtsorganen uitgeschakeld zouden moeten worden.

Lees meer in de folder Gentamycine-therapie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: