Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Injectie in het middenoor bij ziekte van Ménière

Uw arts heeft voor de behandeling van aanvallen van draaiduizeligheid een injectie met corticosteroïden of gentamycine in uw middenoor voorgesteld of uitgevoerd. Hier geven we u uitleg over het evenwichtssysteem, wat u van de behandeling kunt verwachten en wat het verloop na de behandeling normaal gesproken is.

De ziekte van Ménière 

Aanvallen van draaiduizeligheid, oorsuizen aan één kant en slechthorendheid aan dezelfde kant zijn symptomen van de ziekte van Ménière. Meestal ervaren mensen ook een vol gevoel in het aangedane oor. De ziekte komt in aanvallen die enkele uren duren, met tussenpozen van een aantal weken tot een aantal maanden. Vaak voelen mensen zich ook tussen de aanvallen door wat zweverig of hebben problemen met hun evenwicht.

Het oor en het evenwichtsorgaan 

Ieder gezond mens heeft twee evenwichtsorganen, in elk oor een. Deze twee evenwichtsorganen zijn belangrijke onderdelen van uw evenwichtssysteem. Het evenwichtssysteem heeft als belangrijkste functies: 

  • balans en controle over uw evenwicht;
  • bepalen van de positie in de ruimte (ruimtelijke oriëntatie);
  • stabilisatie van het beeld dat u ziet.

Als een van de evenwichtsorganen minder goed werkt of uitvalt, kan dat het goed functioneren van uw evenwichtssysteem belemmeren.

Injectie met corticosteroïden of gentamycine 

Bij een injectie met corticosteroïden of gentamycine komt de vloeistof terecht in uw middenoor. Van daaruit verspreidt de vloeistof zich naar het evenwichtsorgaan waar het werkzaam is. De injectie is erop gericht de plotselinge aanvallen van draaiduizeligheid te verminderen. In eerste instantie kiezen we altijd voor corticosteroïden, omdat deze geen schade veroorzaakt en het evenwichtsorgaan niet blijvend uitschakelt. Bij onvoldoende effect is gentamycine een optie.

Corticosteroïden 

Hoe de injectie met corticosteroïden in het middenoor werkt, is niet helemaal duidelijk. De vloeistof kan de aanvallen van duizeligheid onderdrukken zonder dat het evenwichtsorgaan uitgeschakeld wordt. Het effect kan tijdelijk zijn, ongeveer acht tot twaalf weken. Daarom is herhaling soms nodig. Dit kan geen kwaad.

Mogelijke nadelen van het inspuiten van corticosteroïden in uw middenoor zijn een kleine kans op een bloeding, ontsteking, loopoor of een blijvend gaatje in uw trommelvlies.

Gentamycine 

Een injectie met gentamycine in het middenoor is bij veel patiënten erg effectief om de duizeligheidsaanvallen tegen te gaan. Soms zijn er meerdere injecties nodig om het gewenste effect te bereiken.

In tegenstelling tot corticosteroïden schakelt gentamycine het evenwichtsorgaan wel helemaal uit. Dit effect is onomkeerbaar. Door uitschakeling van een van de evenwichtsorgaan, kunt u na een paar dagen een (soms heftige) draaiduizeligheidsaanval krijgen die soms wel een paar dagen kan duren. Ook kunnen er meer chronische klachten ontstaan, zoals kortdurende duizeligheid of onevenwichtigheid bij snelle hoofdbewegingen, overgevoeligheid voor visuele prikkels of een wankel gevoel.

Nadat één evenwichtsorgaan door een injectie met gentamycine uitgeschakeld, kan uw andere evenwichtsorgaan niet meer behandeld worden met gentamycine. Dan zouden namelijk beide evenwichtsorganen uitgeschakeld worden en kunt u veel andere klachten krijgen. Mogelijke nadelen van het inspuiten van gentamycine in het middenoor zijn een kleine kans op een bloeding, ontsteking, loopoor of een blijvend gaatje in uw trommelvlies. Daarnaast is er een hele kleine kans op blijvende doofheid aan uw oor.

De behandeling 

De injectie in het middenoor krijgt u op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. U mag op het moment dat u de injectie krijgt geen oorontsteking hebben. Dit controleren we van tevoren op de polikliniek. Als voorbereiding op de injectie zijn verder geen speciale maatregelen nodig.

Eerst verdoven we uw oor met een klein prikje aan de buitenkant van uw oor. Daarna maken we met een kleine spuit een prikje in het verdoofde trommelvlies, waarna we de vloeistof in het middenoor spuiten. Dit kan een beetje prikkelen. Vervolgens vragen we u om 15 tot 20 minuten met het ingespoten oor omhoog te blijven liggen en zo min mogelijk te slikken of te praten. Dit is nodig omdat u anders de werkzame stof kunt wegslikken.

Voor het geval u klachten heeft na de behandeling, is het verstandig om iemand mee te nemen voor uw vervoer naar huis.

Na de behandeling 

Het effect van een injectie met corticosteroïden of gentamycine direct na de behandeling is heel verschillend.

Corticosteroïden 

Het prikkelende gevoel dat u tijdens het inspuiten van corticosteroïden kunt hebben, kan ook na de ingreep aanwezig blijven. Dat is normaal. De eerste dagen na de behandeling kan ook een instabiel gevoel of meer duizeligheid voorkomen. Hevige duizeligheidsaanvallen komen niet vaak voor, maar zijn wel mogelijk. U hoeft daar niet ongerust over te zijn. Wel is het in dat geval belangrijk om ondanks die duizeligheid zo snel mogelijk te gaan bewegen en in beweging te blijven.

Gentamycine 

Omdat het evenwichtsorgaan uitgeschakeld wordt, kunt u de eerste twee weken na injectie met gentamycine een hevige draaiduizeligheidsaanval krijgen die meerdere dagen kan duren. U kunt dan ook last hebben van misselijkheid en braken. Als dit gebeurt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk gaat bewegen en blijft bewegen. Uw andere evenwichtsorgaan en uw hersenen moeten het verlies van het evenwichtsorgaan voor een deel leren compenseren. Ook kunt u na een injectie met gentamycine na de ingreep een prikkelend gevoel in uw oor hebben. Dat is normaal.

Mocht u na de ingreep pijn hebben, dan kunt u paracetamol innemen. Als u na de behandeling een loopoor, ontsteking of bloeding krijgt, neem dan contact op met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde via telefoonnummer 088 - 005 7780.

Telefonische afspraak 

Na een injectie met corticosteroïden of gentacymine maken we na ongeveer vier weken een telefonische afspraak met u om het effect te bespreken. Als het effect goed is, wachten we af en zodra de klachten terugkomen kunnen we de behandeling herhalen.

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of zijn er na de behandeling problemen, belt u dan naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, via telefoonnummer 088 - 005 7780.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: