Praktische informatie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Onze huisregels

We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis en dat u tevreden bent over uw bezoek of verblijf bij ons. Een prettige omgeving maken we samen. Het is dan wel noodzakelijk dat we duidelijke regels met elkaar afspreken. Regels die gelden voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Als u zich niet aan onze huisregels houdt, kan dit reden zijn om u de toegang tot ons ziekenhuis (tijdelijk) te ontzeggen. De huisregels zijn opgesteld in samenwerking met de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Bestuur en Medische Staf.

Hieronder hebben wij onze huisregels op een rijtje gezet. 

Agressie 

Agressie, in welke vorm dan ook, is binnen het ziekenhuis niet toegestaan. 

Agressie is: 

  • fysiek geweld, zoals schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, duwen, knijpen en haren trekken;
  • verbaal geweld, zoals schelden, beledigen, vernederen en ruzie zoeken;
  • intimidatie, zoals het bedreigen van medewerkers om iets gedaan te krijgen of om te voorkomen dat iets gedaan wordt;
  • seksuele intimidatie, zoals seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden;
  • stalking, dat wil zeggen achtervolgen, opwachten, lastigvallen en vertonen van hinderlijk gedrag;
  • alle vormen van vernieling, zoals gooien met voorwerpen en vernielen van zaken.

Als iemand zich agressief gedraagt, zullen onze medewerkers proberen de situatie op te lossen. Uitgelegd zal worden dat agressie ertoe leidt dat de hulpverleners hun werk niet goed kunnen doen, wat negatieve consequenties heeft voor de medische behandeling en verpleging. Als dit aanspreken geen effect heeft, wordt de Beveiliging ingeschakeld. Als iemand zich agressief gedraagt binnen het ziekenhuis, kan hem/haar de toegang tot het ziekenhuis worden ontzegd.

Alcohol en drugs 

Onder invloed zijn van alcohol en drugs wordt niet getolereerd en kan reden zijn voor ontzegging van de toegang.

Bezoektijden 

Bezoek voor patiënten is van harte welkom binnen de daarvoor aangegeven bezoektijden. Het is belangrijk dat de patiënten voldoende rust krijgen. Bezoek buiten de bezoektijden om is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van de verpleegkundige of behandelend arts. Ga voor de actuele bezoektijden naar www.rijnstate.nl/bezoektijden.

Discriminatie 

Discriminatie wordt niet geaccepteerd. Er is respect voor de levensbeschouwing, seksuele voorkeur, etniciteit, gewoonten, waarden en normen van anderen. Discriminatie kan een reden zijn voor ontzegging van de toegang tot het ziekenhuis. 

Beeld- en geluidsopnamen 

Het maken van beeld- en geluidsopnamen die bedoeld zijn voor openbaarmaking, mag alleen plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van de afdeling Marketing & Communicatie. Als u beeld- en geluidsmateriaal wilt maken voor privédoeleinden, vraagt u hiervoor dan altijd eerst toestemming aan het hoofd van de afdeling. Dit geldt ook voor het maken van beeldopnamen met een mobiele telefoon. 

Huisdieren 

In verband met mogelijke infectieziekten zijn huisdieren niet welkom in het ziekenhuis. Hulphonden zijn hierop een uitzondering; zij moeten herkenbaar zijn als hulphond.

Mobiele apparatuur 

Binnen Rijnstate wordt het gebruik van mobiele telefoons en andere mobiele apparaten, zoals smartphones, tablets en laptops, toegestaan, mits u hierbij minimaal één meter afstand houdt van medische apparatuur.

Roken 

Roken in het ziekenhuis is verboden. Buiten mag u niet roken op het hele terrein van het ziekenhuis.

Wapens en diefstal 

Wapenbezit (slag-, steek- of vuurwapens) en bezit van andere gevaarlijke voorwerpen is in het ziekenhuis niet toegestaan. Als medewerkers wapenbezit signaleren, zijn zij bevoegd de wapens in beslag te nemen en over te dragen aan de politie. Van diefstal en andere strafbare feiten doen we aangifte bij de politie.

Aansprakelijkheid 

Rijnstate is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers. Daarnaast verwachten wij van u dat u met de eigendommen van anderen en met die van het ziekenhuis zorgvuldig omgaat. Indien u onverhoopt schade veroorzaakt aan eigendommen van het ziekenhuis, dan verwachten wij dat u dit meldt bij de desbetreffende afdeling of de Beveiliging. Dan kan een regeling worden getroffen om de schade direct te vergoeden of af te handelen met uw aansprakelijkheidsverzekeraar.

Cameratoezicht 

Om uw en onze eigendommen te bewaken en om de algemene veiligheid en orde te kunnen bewaken is er cameratoezicht in en om de ziekenhuizen van Rijnstate. Het cameratoezicht voldoet aan de privacywetgeving. 

Aanwijzingen medewerkers en overtredingen 

Aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers en van andere medewerkers van het ziekenhuis dienen opgevolgd te worden. Beveiligingsmedewerkers hebben de bevoegdheid om, wanneer zij iemand op heterdaad betrappen op diefstal, onderzoek te verrichten. Hierbij kunnen tassen, auto’s of kleding onderzocht worden.

Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers, kan leiden tot een waarschuwing of zelfs toegangsontzegging tot het ziekenhuis. Afhankelijk van de overtreding doen wij aangifte bij de politie. Overtreders kunnen aan de politie worden overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Tot slot  

Wij hopen met u dat uw bezoek aan, of verblijf in, ons ziekenhuis naar tevredenheid verloopt. Onze huisregels kunnen daar aan bijdragen.
De huisregels gelden voor u en uw bezoek, en natuurlijk ook voor onze medewerkers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ons ziekenhuis een prettige verblijfplaats is en blijft. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: