Praktische informatie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Uw rechten en privacy

In Nederland bestaat veel wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg. Ook patiëntenrechten zijn wettelijk geregeld. Relevante wetten voor u als patiënt zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U heeft recht op informatie

U heeft recht op informatie over uw behandeling. De zorgverlener is verplicht om u uitleg te geven over uw ziekte, over de verschillende mogelijkheden van onderzoek en behandeling en over de voor- en nadelen hiervan. Deze informatie heeft u nodig om toestemming te kunnen geven. U mag een onderzoek of behandeling ook weigeren. U heeft echter ook de plicht om de zorgverlener goed en volledig te informeren.

Laat u dus vooraf goed informeren:

  • Voordat u in het onderzoek of de behandeling toestemt, is het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren, welke risico’s eraan zijn verbonden en of er bijvoorbeeld nog een alternatieve behandeling mogelijk is.
  • Naarmate een onderzoek of behandeling ingrijpender is, moet de arts u meer en specifieker informeren zodat u een goede afweging kunt maken om toestemming te geven (of te weigeren).

U geeft vooraf toestemming voor een onderzoek of behandeling

Voor een behandeling en/of onderzoek moet u vooraf uw toestemming geven. Wanneer u geen toestemming geeft, zoekt uw arts in overleg met u naar een alternatief. Als u geen toestemming kunt geven, bijvoorbeeld bij bewusteloosheid, vragen we toestemming aan uw wettelijke vertegenwoordiger. Heeft u geen wettelijke vertegenwoordiger, dan zal de arts in een noodsituatie zonder uw toestemming handelen.

Hoe zit het bij kinderen?
Wanneer een kind jonger dan twaalf jaar is, moeten de ouders of de voogd toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Als een kind tussen de twaalf en de zestien is, beslissen ouders en kind samen. Boven de zestien mag een kind zelf beslissen.

Uw plichten

Naast rechten heeft u ook plichten. Als u het met uw arts eens bent over een bepaalde behandeling, geeft u uw volledige medewerking. Dat kan door te vertellen wat u van de behandeling merkt, wat goed gaat en waar u misschien last van heeft. Het is belangrijk dat u geen informatie achterhoudt die voor de behandeling van belang kan zijn. Verder heeft u de plicht te zorgen dat de arts of de instelling waar deze werkt betaald wordt.

Vrije artsenkeuze

U mag zelf een arts kiezen. Deze keuzevrijheid geldt binnen de mogelijkheden van het ziekenhuis. Soms voeren namelijk slechts één of enkele specialisten specifieke onderzoeken of behandelingen uit. In dat geval heeft u dus minder of geen keuzevrijheid.

Second opinion

Voldoende informatie is belangrijk bij een ingrijpende behandeling. Twijfelt u over het advies van de arts, weet dan dat u het recht hebt om een tweede mening (second opinion) te vragen bij een andere specialist. Bijvoorbeeld als u zich afvraagt of behandeling echt nodig is. Of als u wilt weten of er nog andere behandelmogelijkheden zijn. Als u een second opinion wilt, bespreek dit dan eerst met uw eigen arts. Ga ook na bij uw zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

Bent u niet tevreden over de behandeling?

De medewerkers en artsen van Rijnstate doen hun best om patiënten, familie
en bezoekers zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening. U kunt dan gebruikmaken van onze klachtenregeling. Lees meer.

Uw medisch dossier

De ziekenhuizen van Rijnstate bewaren uw gegevens in een medisch dossier. Dit dossier bevat naast aantekeningen over uw gezondheid gegevens over onderzoeken en behandelingen die u al heeft gehad. Om uw privacy te beschermen, is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat onder meer waarvoor het ziekenhuis uw gegevens mag gebruiken en hoe het ziekenhuis uw gegevens moet bewaren. Ook mag u volgens deze wet uw dossier inkijken of om een afschrift ervan vragen. Lees meer over medisch dossier.

Cameratoezicht

Op de terreinen van Rijnstate vindt vanwege beveiliging cameratoezicht plaats. De camera’s zijn zowel binnen als buiten de gebouwen te vinden. De beelden van de beveiligingscamera’s worden slechts ingezien door een of twee beveiligingsmedewerkers en worden maximaal 72 uur bewaard.

Informatieverstrekking via e-mail

Tijdens uw behandeling ontvangt u regelmatig post van Rijnstate. Steeds meer patiënten geven aan dat ze deze informatie liever per e-mail ontvangen. Rijnstate werkt daar graag aan mee, maar we moeten wel voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. Daarom gelden er enkele spelregels rondom communicatie via e-mail. Bekijk hiervoor onze veelgestelde vragen.

Informatieverstrekking aan derden

Uit respect voor de privacy van onze patiënten, geven we informatie over patiënten alléén aan de geregistreerde contactpersoon of wettelijke vertegenwoordiger. Dat betekent dat wij uw bezoekers niet vertellen op welke kamer/afdeling u ligt, maar aan hen vragen om hiervoor contact op te nemen met u of uw contactpersoon. Uw medisch-inhoudelijke gegevens delen wij alleen met uw wettelijke vertegenwoordiger of na uw uitdrukkelijke toestemming met uw contactpersoon.

Mijn Rijnstate

Als patiënt van Rijnstate heeft u toegang tot het patiëntenportaal Mijn Rijnstate. Dit is een beveiligde website. U kunt hier onder meer informatie uit uw medisch dossier inzien en een e-consult starten. Een e-consult is een medisch consult per e-mail. Het is een alternatief voor een telefonisch consult of een consult in de spreekkamer. U stelt eenvoudig en veilig uw vraag aan uw zorgverlener via deze beveiligde website. Informatie die u geeft via Mijn Rijnstate wordt opgeslagen in uw patiëntendossier. Lees meer over Mijn Rijnstate.

Geneeskundige verklaring

Uw behandelaar mag geen geneeskundige verklaring afgeven. Dat is een schriftelijke verklaring waarin een oordeel staat over uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen te kunnen doen, bijvoorbeeld om te kunnen werken of autorijden. Alleen een onafhankelijk arts kan hier uitspraak over doen. Meer informatie hierover vindt u op de website van artsenfederatie KNMG.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij sommige ingrepen en onderzoeken wordt lichaamsweefsel zoals bloed, huid of spierweefsel verwijderd voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt zonder dat de persoonlijke gegevens van de patiënt bekend zijn. Uw privacy blijft gewaarborgd. Mocht een onderzoeker uw gegevens wel nodig hebben, dan vraagt uw specialist u vooraf om toestemming. Als u bezwaar heeft tegen het (eventuele) gebruik van restmateriaal, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten, maar bij voorkeur vóór de ingreep.

Lees hier meer over privacy bij wetenschappelijk onderzoek

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over uw patiëntenrechten, dan kunt u hiervoor terecht bij het Klachtenbureau. U kunt de informatie op deze website ook nalezen op de pagina Uw medisch dossier. Daarnaast vindt u informatie in ons Privacyhandboek

Meer informatie

Hier vindt u filmpjes en/of websites.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: