Ik ga op bezoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Bezoekregels

We willen graag dat de bezoektijden voor iedereen goed verlopen. Daarom gelden bij ons de volgende bezoekregels.

Maximaal 2 bezoekers per patiënt

Bezoek voor patiënten is van harte welkom binnen de daarvoor aangegeven bezoektijden. Het is belangrijk dat de patiënten voldoende rust krijgen. Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen geldt een maximum van 2 bezoekers per patiënt per dag. Als het in de ruimte lukt om 1,5 meter afstand te houden mogen deze bezoekers ook tegelijk komen. De ervaring leert dat meer dan 2 bezoekers per patiënt per dag meestal te vermoeiend of te belastend is voor de patiënt zelf of eventuele kamergenoten. Vooral ernstig zieke patiënten stellen rust op prijs. Het is mogelijk dat deze patiënten met minder ernstig zieke patiënten samen op een kamer liggen. Het is daarom belangrijk om hier tijdens het bezoekuur rekening me te houden. Soms kan ook een familielid zorgen voor een goede spreiding van het bezoek. Een handig hulpmiddel hiervoor is de ziekenhuisplanner.

Houdt u zich aan de aangegeven bezoektijden

Het bezoekuur is voor de patiënt vaak een welkome onderbreking van de dagelijkse gang van zaken. Tot aan het bezoekuur is onze verpleging bezig met de zorgverlening, zodat alle patiënten ook klaar zijn voor het bezoekuur. Tijdens het bezoekuur voeren de verpleegkundigen onder andere gesprekken met de familie van de patiënt en werken zij de patiëntendossiers bij. Na het bezoekuur moeten de verpleegkundigen en andere zorgverleners weer verder met de zorg voor de patiënt. Daarom wordt de eindtijd van het bezoek aangehouden. Uiteraard kan in overleg met de verpleegkundigen in bijzondere situaties van deze regels worden afgeweken.

Houdt u zich aan de coronaregels

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de coronamaatregelen en dat u zich hieraan houdt. Meer hierover leest u hier.

Infectieziekten

Als u als bezoeker een infectieziekte heeft, is het belangrijk dat u eerst contact opneemt met een verpleegkundige van de afdeling. De verpleegkundige kan beoordelen of het bezoek verantwoord is voor de patiënt.

Patiënten in isolatie

Sommige patiënten worden geïsoleerd verpleegd. Op de deur van de kamer van de patiënt wordt dit duidelijk aangegeven. Het is belangrijk dat u als bezoek deze aanwijzingen volgt. Heeft u hier vragen over? De verpleegkundige beantwoordt deze graag.

Gebruik mobiele telefoon

Bellen is overal toegestaan, maar houd één meter afstand tot medische apparatuur. Ook voor gebruik van smartphones, tablets of laptops geldt de afstand van één meter. Zorg ervoor dat u anderen niet stoort.

Planten als cadeau

Wilt u een plant meenemen als cadeau? Dat kan, maar alleen als deze niet in potgrond staat of boomschors bevat. Hierin kunnen namelijk schimmels zitten. Om hygiënische reden mogen deze planten niet op de patiëntkamer staan. Bloemen zijn wel van harte welkom.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in ons ziekenhuis. Wel toegestaan zijn (blinden)geleidehonden.

Roken

Roken is in ons ziekenhuis en op het hele terrein van het ziekenhuis verboden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: