1. Informatie via e-mail
Veelgestelde vragen
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Informatie via e-mail

Als u in een e-mailbericht een (medische) vraag stelt aan uw zorgverlener, dan zal hij/zij hier alleen een 'algemeen' antwoord op geven en niet ingaan op uw specifieke situatie. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim en moeten er zeker van zijn dat zij vertrouwelijke informatie alleen aan ú verstrekken. Om te voorkomen dat uw gegevens in handen komen van derden, worden gevoelige medische gegevens (zoals uitslagen, voortgang van de behandeling) niet verstrekt via e-mail.

Het communiceren via e-mail is niet zonder risico. Allereerst kunnen e-mails onderweg tussen zender en ontvanger onderschept worden. Ook weten wij niet of uw mailbox gegarandeerd veilig is. Daarnaast kan de arts of zorgverlener niet met zekerheid vaststellen wie de afzender van de e-mail is. Iemand anders zou zich als u kunnen voordoen.

Het e-mailadres dat u bij inschrijving heeft opgegeven, wordt alleen gebruikt voor correspondentie rondom uw behandeling in Rijnstate. Denk hierbij aan afspraakherinneringen, algemene brochures en (blanco) invulformulieren. U kunt bij de registratiebalie of uw behandelaar aangeven of u deze informatie via e-mail wilt ontvangen.

Als wij verwachten dat ook andere informatie voor u van belang is, dan zullen wij u vooraf om toestemming vragen om dit via e-mail te mogen sturen. Zonder uw toestemming zullen wij uw e-mailadres niet aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe worden gedwongen op grond van een wettelijke verplichting.

Bij uw eerstvolgende bezoek aan het ziekenhuis kunt u controleren of wij over de juiste gegevens beschikken, zoals uw meest recente e-mailadres. U kunt ook contact met ons opnemen via info@rijnstate.nl.

U kunt zich op een later moment altijd afmelden voor het ontvangen van informatie via e-mail. Dit kunt u aangeven bij de registratiebalie of uw behandelaar. U kunt ook een e-mail sturen naar info@rijnstate.nl met als onderwerp 'Uitschrijven e-mailservice'. Vergeet niet om uw e-mailadres, naam en patiëntennummer te vermelden. In iedere e-mail die wij u sturen, informeren we u hoe u e-mailcorrespondentie weer kunt stopzetten.