Veelgestelde vragen
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

VRE

VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. Van nature komen enterokokken voor in de darmen. De VRE-bacterie is een multiresistente enterokok, dat betekent dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor de gangbare antibiotica. 

Minder gevoelig betekent dat de bacterie moeilijker te behandelen is met gangbare antibiotica. Ziekenhuisbacterie is een verzamelnaam voor bacteriën die de neiging hebben zich gemakkelijk te verspreiden in het ziekenhuis. Dit komt onder andere doordat er relatief veel antibiotica gebruikt wordt en er in het ziekenhuis veel patiënten bij elkaar liggen.

De VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Zij merken niet dat zij de bacterie bij zich dragen, omdat de bacterie bij hen geen klachten geeft. Bij mensen met een verminderde weerstand (zoals ernstig zieke mensen in een ziekenhuis of verpleeghuis) kan de bacterie een infectie veroorzaken.

Nee, een drager heeft geen klachten van de bacterie. Er zijn geen klachten die specifiek voor VRE zijn. Pas wanneer de VRE op een plaats in het lichaam komt, waar hij van nature niet hoort, kan hij klachten geven.

 Nee, de VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor zwangere vrouwen en/of het ongeboren kind.

De bacterie verplaatst zich door direct contact of via voorwerpen zoals de toiletbril. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht. Wij adviseren iedereen na toiletbezoek goed de handen te wassen.

Bij gezonde mensen verdwijnt de VRE-bacterie op natuurlijke wijze uit het lichaam. Dit kan tussen de paar weken tot een jaar duren. U hoeft hiervoor geen medicijnen in te nemen of een behandeling te krijgen. Om te voorkomen dat u de bacterie verspreidt en eventueel ernstig zieke patiënten besmet, is het belangrijk om goede hygiëne in acht te nemen (handen wassen na toiletgebruik). Als u drager bent van de VRE-bacterie, heeft dit alleen gevolgen bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis of intensief contact met ernstig zieke mensen. In de thuissituatie is de VRE-bacterie geen probleem.

De duur van het dragerschap van de VRE-bacterie kan variëren van enkele weken tot meer dan een jaar. Dragerschap van VRE is niet te bekorten door een behandeling.

Ja, dat mag. Iemand die de VRE-bacterie bij zich draagt wordt in isolatie verpleegd. Dat wil zeggen dat hij/zij op een éénpersoonskamer wordt verpleegd en dat de zorgverleners bij contact met de patiënt of zijn/haar directe omgeving handschoenen en een schort dragen. Als u deze persoon bezoekt, zullen wij u op extra hygiënemaatregelen wijzen.

Als u (mogelijk) drager van VRE bent en u een operatie moet ondergaan, kan de operatie gewoon doorgaan. Wel worden er voor en tijdens de operatie extra (hygiëne-) maatregelen genomen door onze medewerkers.

Als blijkt dat u de VRE-bacterie bij zich draagt, vermelden wij dit in uw medisch dossier. Bij een (vervolg)opname of bezoek aan een polikliniek in het ziekenhuis zijn dan isolatiemaatregelen van toepassing. Dit houdt in dat de zorgverleners bij contact met u of uw directe omgeving handschoenen en schort dragen. Bij opname wordt u op een eenpersoonskamer verpleegd.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: