Veelgestelde vragen
Laatste informatie over het coronavirus

Veelgestelde vragen over coronavirus

Als u naar het ziekenhuis komt, vragen we u vooraf naar uw gezondheid. Dit doen we via een digitale vragenlijst en bij de hoofdingang. Het is belangrijk dat u zelf het ziekenhuis belt als u klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. 

We vragen alle patiënten en bezoekers om een niet-medisch mondneusmasker te dragen in het ziekenhuis. Dit krijgt u van ons bij binnenkomst in het ziekenhuis. Het is niet toegestaan om een eigen mondneusmasker te dragen in het ziekenhuis.  

In het ziekenhuis vragen wij u om zich te houden aan een aantal regels:

 • Vul vooraf de digitale coronavragenlijst in;
 • Draag een niet-medisch mondneusmasker (als u ouder bent dan 13 jaar). Dit krijgt u van ons bij binnenkomst in het ziekenhuis. Het is niet toegestaan om een eigen mondneusmasker te dragen in het ziekenhuis. 
 • Houd uw mondneusmasker op zolang u in het ziekenhuis bent. Heeft u een masker voor eenmalig gebruik, dan gooit u deze in de afvalbak bij de uitgang;
 • Houd 1,5 meter afstand van andere mensen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Begroet zonder handen schudden;
 • Ontsmet uw handen bij het desinfectiepompje bij binnenkomst en weggaan;
 • Kom zonder begeleider naar het ziekenhuis om de 1,5 meter afstand te kunnen houden en de drukte in het ziekenhuis te beperken. Alleen als het anders met u is afgesproken, mag u maximaal 1 begeleider meenemen;
 • Stap met maximaal 3 personen tegelijk in de lift;
 • U bent maximaal 5 minuten voor uw afspraak aanwezig in de wachtruimte (vanwege beperkte ruimte in de wachtruimte);
 • Wij vragen u het ziekenhuis direct na uw afspraak te verlaten;
 • Houd u aan de aangepaste bezoektijden en bezoekregels.

Wij voeren de gewone zorg zoveel mogelijk uit. Op basis van urgentie bepalen we voor welke patiënten we als eerste een afspraak inplannen. Uw arts beoordeelt of dit voor u geldt. We vragen u dringend om hier niet zelf over te bellen. Als uw afspraak wordt ingepland, bellen wij u hierover. We bellen met een anoniem nummer. Lees meer hierover.

Controle op mogelijke klachten coronavirus
Als u naar het ziekenhuis komt, vragen we u vooraf naar uw gezondheid. Dit doen we via een digitale vragenlijst en bij de hoofdingang. Het is belangrijk dat u zelf het ziekenhuis belt als u klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Draag een niet-medisch mondneusmasker (als u ouder bent dan 13 jaar). Dit krijgt u van ons bij binnenkomst in het ziekenhuis. Het is niet toegestaan om een eigen mondneusmasker te dragen in het ziekenhuis.

U mag helaas geen begeleider meenemen
Om de 1,5 meter afstand te kunnen houden en de drukte in het ziekenhuis te beperken, is het belangrijk dat u zonder begeleider naar uw afspraak komt. Alleen als het anders met u is afgesproken mag u maximaal 1 begeleider meenemen. Ook uw begeleider vragen wij dan om thuis alvast de vragen te beantwoorden over klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Beantwoordt uw begeleider een van deze vragen met ‘ja’, dan mag hij of zij helaas niet met u meekomen naar het ziekenhuis.

Tip: u kunt een voor u belangrijke naaste bellen en op de luidspreker zetten tijdens uw afspraak. Zo kan hij/zij meeluisteren en ook iets zeggen. Of u kunt het gesprek opnemen met uw mobiele telefoon, zodat u dit later met iemand terug kunt luisteren.

Gaat het om een afspraak voor een kind?
Eén ouder of gezaghebbende mag dan mee naar de afspraak. Zie ook: www.rijnstate.nl/afspraakkind.

Kom zonder begeleider tenzij anders met u is afgesproken. Dit is belangrijk om de 1,5 meter afstand te kunnen houden en de drukte in het ziekenhuis te beperken.

Is met u afgesproken dat u 1 begeleider mee mag nemen? Dan vragen wij ook aan uw begeleider om thuis alvast de vragen te beantwoorden over klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Beantwoordt uw begeleider een van deze vragen met ‘ja’, dan mag hij of zij helaas niet met u meekomen naar het ziekenhuis. Wij vragen u en uw begeleider om een niet-medisch mondneusmasker te dragen als u het ziekenhuis binnenkomt. Dit krijgt u van ons bij binnenkomst in het ziekenhuis. Het is niet toegestaan om een eigen mondneusmasker te dragen in het ziekenhuis. 

Tip: u kunt een voor u belangrijke naaste bellen en op de luidspreker zetten tijdens uw afspraak. Zo kan hij/zij meeluisteren en ook iets zeggen. Of u kunt het gesprek opnemen met uw mobiele telefoon, zodat u dit later met iemand terug kunt luisteren.

Dagbehandeling, opname en operatie
Bij een dagbehandeling, opname of operatie mag uw begeleider u op dit moment alleen brengen en halen. Uw begeleider mag dus niet blijven. Bij kinderen en jongeren mag één van de ouders blijven.

Draag in het ziekenhuis een mondneusmasker (als u ouder bent dan 13 jaar). Bij binnenkomst krijgt u bij de ingang van ons een medisch mondneusmasker. Het is niet toegestaan om een eigen mondneusmasker te dragen in het ziekenhuis. Houd uw mondneusmasker op zolang u in het ziekenhuis bent. Heeft u een masker voor eenmalig gebruik, dan gooit u deze in de afvalbak bij de uitgang. Hier­mee ge­ven wij ge­hoor aan het drin­gend ad­vies van de over­heid om een mond­neus­mas­ker te dra­gen in pu­bliek toe­gan­ke­lij­ke bin­nen­ruim­tes. Daar ho­ren ook zie­ken­hui­zen bij.

Pa­ti­ën­ten op de polikliniek hou­den hun mond­neus­mas­ker tijdens hun he­le be­zoek aan het zie­ken­huis op. Als het mondneusmasker het onderzoek of de behandeling belemmert, mag u in overleg met uw arts of behandelaar het mondneusmasker afzetten. Als u slechthorend bent en wilt liplezen, mag uw zorgverlener het mondneusmasker afzetten; uiteraard houdt u wel 1,5 meter afstand.

Patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis dragen een medisch mondneusmasker als zij de gang opgaan. In bed en op de kamer (en in de dou­che/toi­let bij de ka­mer) hoeft u geen mond­neus­mas­ker te dragen.  

Begeleiders mogen alleen naar binnen als dat echt nodig is en zij geen klachten hebben. Zij dragen dan ook een eigen mondneusmasker of krijgen er een bij binnenkomst. Met deze maatregel proberen we onze patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen en de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen.

Be­zoe­kers dra­gen bij bin­nen­komst een ei­gen mond­neus­mas­ker of krijgen er een van ons. Dit mas­ker hou­dt u op tot­dat u het zie­ken­huis weer verlaat. U mag alleen op bezoek komen als u geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus.

Medewerkers met patiëntencontact dragen een chi­rur­gisch mond­neus­mas­ker (ty­pe IIR). Dit mas­ker houdt de me­de­wer­ker maxi­maal 3 uur op en moet daar­na ver­van­gen wor­den door een nieuw chi­rur­gisch mond­neus­mas­ker. Medewerkers die achter een scherm werken, hoeven geen masker op. Zodra ze deze plek verlaten, zetten ze het masker wel weer op. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers aan de receptiebalie en achter de balies van poliklinieken en functieafdelingen. 

Me­de­wer­kers zon­der pa­ti­ën­ten­con­tact dra­gen in Rijn­sta­te een ei­gen niet-me­disch mond­neus­mas­ker in gan­gen en in pu­blie­ke ruim­tes zo­als keu­ken­tjes/ pan­try’s en lif­ten.

Als medewerkers klachten hebben, blijven zij thuis en worden op corona getest.

Om patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus zijn onze bezoektijden en bezoekregels aangepast. Gelukkig zijn er nog andere mogelijkheden om in contact te blijven met uw naaste:

 • Heeft een patiënt een mobiele telefoon of tablet? Dan kunt u berichten sturen en (video)bellen. Als een patiënt hier hulp bij nodig heeft, dan helpen onze medewerkers graag.
 • Heeft een patiënt geen mobiele telefoon of tablet? Op iedere afdeling is een tablet beschikbaar. Als een patiënt wil videobellen, helpen onze medewerkers hierbij.

Ja, u kunt nog bevallen in Rijnstate. Naast de verloskundige mag alleen uw partner meekomen (of één begeleider). Uw partner (of begeleider) mag blijven slapen.

 

Een CT-scan of röntgenfoto laten maken? Dat kan voorlopig alleen door een afspraak te maken bij de afdeling Radiologie in Rijnstate Arnhem of Zevenaar. We maken tijdelijk geen foto’s en scans op inloop. De afdeling Radiologie in Rijnstate Arnhem-Zuid is voorlopig gesloten. Lees hier meer over.

Door de maatregelen rond het coronavirus kunt u niet op alle locaties terecht voor bloedafname. De meest actuele informatie hierover vindt u op de website van ZekerWeten.

Patiënten die misschien het coronavirus hebben, worden in isolatie verpleegd. De zorgverleners hebben beschermende kleding aan. Afhankelijk van de uitslag van de test wordt de patiënt wel/niet uit isolatie gehaald.

Maakt u zich zorgen over uw medische situatie? Stel dan uw vraag aan uw behandelend arts of bel met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Rijnstate heeft besloten om bijeenkomsten en evenementen in het ziekenhuis voorlopig te annuleren. Dit geldt in ieder geval tot en met december 2020. We doen dit uit voorzorg vanwege het coronavirus. We proberen hierdoor de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. 

Heeft u zich al aangemeld? Het is dan niet nodig om u hiervoor af te melden. In onze agenda staan welke bijeenkomsten zijn geannuleerd.

Het is niet nodig om bijvoorbeeld rolstoelen of knopjes van liften of koffieautomaten extra schoon te maken. De kans dat het virus via oppervlakken wordt overgedragen is niet groot. Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, is het belangrijk dat het virus niet in uw mond, neus of oogslijmvlies komt. Dit voorkomt u door vaak uw handen te wassen met water en zeep en uw gezicht niet aan te raken als uw handen niet schoon zijn.

Op de factuur van uw zorgverzekeraar vindt u een overzicht van de activiteiten die vanwege uw aandoening of behandeling zijn uitgevoerd in het ziekenhuis. Het is mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u voor uw afspraak niet in het ziekenhuis bent geweest. Om patiënten tijdens het coronavirus niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen, zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door afspraken op afstand. Bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of via videobellen. Dit is landelijk afgesproken door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Of uw afspraak in het ziekenhuis of op afstand is geweest, heeft geen invloed op de hoogte van de factuur. Het tarief is hetzelfde.

U kunt deze vragenlijst invullen. Afhankelijk van uw antwoorden krijgt u een advies of aanvullende regionale informatie voor bijvoorbeeld contact met uw huisarts of GGD voor een test.

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen over kanker en het coronavirus. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Wordt u behandeld voor kanker? Dan valt u onder de categorie kwetsbare personen. Volg de adviezen van het RIVM op en probeer sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: