Mijn Rijnstate
Twee verpleegkundigen staand met handen in de zij en liften op de achtergrond

Veiligheid en privacy

Medewerkers van Rijnstate gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten via Mijn Rijnstate verstrekken. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners van Rijnstate zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.

DigiD is op dit moment een van de veiligste inlogmethoden. Een ziekenhuis mag niet zomaar DigiD gebruiken, het moet eerst aan strenge beveiligingseisen voldoen en dat wordt jaarlijks door een onafhankelijke partij gecontroleerd. Naast de strenge DigiD-eisen kunt u ook zien wanneer er is ingelogd in uw dossier via Mijn Rijnstate. Eventueel misbruik van uw DigiD komt dan snel aan het licht.

DigiD doet er alles aan om DigiD veilig te houden. U kunt daar zelf ook aan meewerken. Lees daar meer over op www.digid.nl/veiligheid/

Als u vijftien minuten niet actief bent in Mijn Rijnstate, wordt de verbinding met DigiD verbroken en wordt u automatisch uitgelogd. Als u bezig bent met een e-consult of het invullen van een vragenlijst, vergeet dan niet op te slaan voordat u iets anders gaat doen. Deze gegevens gaan verloren als u automatisch wordt uitgelogd.

Nee. Via Mijn Rijnstate kunt u onderdelen van uw medisch dossier inzien. Uw gegevens staan echter niet op internet. Mijn Rijnstate is een beveiligde omgeving die tussen de beveiligde computeromgeving van het ziekenhuis en het internet staat. Nadat u bent ingelogd met uw DigiD en extra controle via sms of DigiD-app wordt er tijdelijk een verbinding gemaakt met uw dossier op het beveiligde netwerk van Rijnstate. U ziet uw gegevens dan in Mijn Rijnstate.

Zodra u uitlogt, wordt deze verbinding direct verbroken en stopt de online toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zijn dus alleen online te benaderen als u dat zelf wilt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: