Praktische informatie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Zorgkosten en vergoedingen

Komt u binnenkort naar Rijnstate voor een behandeling? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u krijgt. Bekijk uw polisvoorwaarden of de kosten van deze behandeling vergoed worden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist?

Behandelingen die onder de basisverzekering vallen, worden altijd verrekend met uw eigen risico (met uitzondering van verloskundige zorg en zorg voor kinderen onder de achttien jaar).

Lees meer over een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist

Kan ik terecht voor spoedzorg?

Voor spoedzorg kunt u altijd op de Spoedeisende Hulp terecht, ongeacht uw zorgverzekeraar. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar uw huisarts of de huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisarts(enpost) worden niet verrekend met uw eigen risico.

Lees meer over de kosten en vergoeding van spoedzorg

Veranderd van zorgverzekeraar?

Als u bent veranderd van zorgverzekeraar, dan vragen wij u dit minimaal 15 minuten voor uw ziekenhuisbezoek aan ons door te geven bij de Patiëntenregistratiebalie. Deze bevindt zich in de hal van elk van onze locaties. Wij voeren dan uw nieuwe verzekeringsgegevens in.

Als we van uw nieuwe zorgverzekeraar op de hoogte zijn, kunnen we uw declaraties direct bij de juiste zorgverzekeraar indienen. Dit voorkomt veel misverstanden. De factuur van uw behandeling komt ten laste van de zorgverzekering waar u verzekerd was op de begindatum van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: