Veelgestelde vragen
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Toestemming voor het digitaal delen van medische gegevens

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Rijnstate mag uw medische gegevens niet zonder uw toestemming delen met andere zorgverleners buiten het ziekenhuis. Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft.

U geeft toestemming voor het digitaal beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor het raadplegen door of uitwisselen met andere zorgverleners, zoals andere ziekenhuizen, zorginstellingen en openbare apotheken, zodra dit noodzakelijk is voor medische zorg aan u.

Deze toestemming staat los van de toestemming voor het delen van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor wordt apart toestemming gevraagd.

Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens zomaar inzien. Alleen zorgverleners die u behandelen mogen dat. Het delen van uw gegevens met andere zorgverleners gebeurt alleen met medeweten van uw zorgverlener(s) in Rijnstate. Uw gegevens mogen alleen gedeeld worden via computernetwerken die goed beveiligd zijn. Iedere zorgverlener moet voldoen aan de technische, organisatorische en wettelijke maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Zorgverleners krijgen bijvoorbeeld inzicht in:

 • Gegevens over uw medicijngebruik & allergieën.
 • Uitslagen van onderzoeken, zoals MRI-scans, röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoeken.
 • Overdrachtsgegevens, bijvoorbeeld voor andere ziekenhuizen, een huisarts, fysiotherapeut of revalidatiecentrum.

Rijnstate vraagt u toestemming voor het delen van uw medische gegevens. Bezoekt u meerdere zorgverleners in Rijnstate? Dan geldt uw toestemming voor alle medisch specialisten in Rijnstate die u behandelen. Zij kunnen uw medische gegevens dan delen met andere zorgverleners die een behandelrelatie met u hebben.

Instellingen of groepen krijgen nooit toestemming om uw dossier in te zien. Alleen individuele personen krijgen daarvoor toestemming. Zij krijgen alleen inzage als:

 • zij u behandelen,
 • zij zich bij Rijnstate op de goede manier aangemeld hebben,
 • en u toestemming heeft gegeven.

Zorgverleners die als enige op deze manier uw gegevens kunnen inzien zijn:

 • Huisarts en huisarts in opleiding
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Revalidatiearts
 • Openbare apotheker
 • Arts in een ander ziekenhuis of instelling
 • Tandarts in een ander ziekenhuis of instelling
 • Physician assistant en verpleegkundig specialist
 • Verloskundige

Zorgverzekeraars en verzekeringsartsen krijgen geen toestemming om uw dossier in te zien.

Rijnstate kan de volgende gegevens uit uw medisch dossier laten inzien door andere zorgverleners:

 • allergie, diagnose, uw eerdere behandelingen;
 • een overzicht van uw medicijnen, die bij Rijnstate bekend zijn;
 • uitslagen en verslagen van onderzoeken die bij Rijnstate zijn uitgevoerd;
 • eventueel geplande afspraken voor polikliniek, operaties en opnames.

Rijnstate vraagt u toestemming voor het inzien van uw medische gegevens door zorgverleners buiten Rijnstate. Bezoekt u meerdere artsen in Rijnstate? Dan geldt uw toestemming voor alle artsen in Rijnstate die u behandelen.

U kunt op een aantal manieren uw toestemming kenbaar maken.

 • U legt zelf uw toestemming vast via het patiëntenportaal MijnRijnstate.
 • U beantwoordt de toestemmingsvragen persoonlijk bij de Inschrijfbalie of u geeft uw toestemming door bij uw bezoek aan de polikliniek. (face-to-face check).
 • U vult een formulier in en geeft deze af bij de receptiebalie in de centrale hal van het ziekenhuis of stuurt deze op naar Rijnstate naar onderstaand adres:

  Stichting Rijnstate Ziekenhuis
  t.a.v. afdeling patiëntenontvangst
  Antwoordnummer 111
  6800 WC Arnhem

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer inzien.

 • U trekt zelf uw toestemming in via het patiëntenportaal MijnRijnstate.
 • U vraagt persoonlijk bij de Inschrijfbalie of u bij uw bezoek aan de polikliniek om uw toestemming in te trekken.
 • U vult een formulier in en deponeert deze in de brievenbus in de centrale hal van het ziekenhuis of stuurt deze op naar Rijnstate naar onderstaand adres:

  Stichting Rijnstate Ziekenhuis
  t.a.v. afdeling patiëntenontvangst
  Antwoordnummer 111
  6800 WC Arnhem

Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Ga naar de receptie in de centrale hal van Rijnstate Arnhem of bel naar 088 - 005 8888.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: