Veelgestelde vragen
Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Tarieven en vergoedingen

Als u wilt weten wat uw behandeling gaat kosten, kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgadministratie voor een prijsindicatie. Meestal kunnen wij deze pas geven nadat uw specialist een diagnose heeft gesteld. Stuurt u voor een prijsindicatie een e-mail naar zorgadministratie@rijnstate.nl.

In deze prijsindicatie zijn eventuele kosten in geval van complicaties niet opgenomen.

Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar of de kosten van de behandeling volledig of gedeeltelijk worden vergoed.

Bent u opgenomen in ons ziekenhuis, dan valt fysiotherapie tijdens uw opname in een DBC. U krijgt hier dan geen aparte rekening voor, behalve bij bekkentherapie tijdens een dagbehandeling.

Als de behandeling na uw opname verdergaat op de polikliniek of als u rechtstreeks op de polikliniek Fysiotherapie komt, dan zijn de kosten afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan krijgt u zelf een factuur voor de uitgevoerde fysiotherapiebehandelingen. Bent u wel aanvullend verzekerd, dan krijgt u een vergoeding volgens uw polisvoorwaarden.

Uitzondering kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering volgens de verzekeringsvoorwaarden. Bij bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie worden een aantal behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Zodra u dit aantal heeft bereikt, vallen verdere behandelingen onder de aanvullende verzekering als u deze heeft.

Uitzondering handtherapie
Het team van handtherapeuten bestaat uit fysio- en ergotherapeuten. Behandelingen van een ergotherapeut bij handtherapie vallen in de DBC van de verwijzend specialist als dit een specialist van Rijnstate is. Werkt de verwijzend specialist niet bij Rijnstate, dan worden tien uur uit de basisverzekering vergoed en is het eigen risico van toepassing. Wordt uw behandeling bij handtherapie uitgevoerd door een fysiotherapeut, dan valt dit onder uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent, ontvangt u een vergoeding volgens uw polisvoorwaarden. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Bij de planning van behandelingen bij handtherapie kunnen we helaas geen rekening houden met de vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet verzekerd bent, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan betaalt u de volledige kosten van de behandeling zelf en sturen we u een factuur toe. Ook verzoeken we u dan direct een voorschot te betalen, dus vooraf aan uw behandeling.

We vragen een voorschot van u als u niet kunt aantonen dat u verzekerd bent. Deze voorschotfactuur is niet gelijk aan de definitieve factuur. U moet het verschil binnen 28 dagen aan ons betalen. U ontvangt hiervoor van ons een factuur.

Maakt u gebruik van onverzekerde zorg, dan hanteren we een pro-formabeleid. Dit betekent dat u de kosten van de behandeling vooraf in zijn geheel aan ons betaalt. In deze prijs zijn eventuele kosten in geval van complicaties niet opgenomen.

U kunt een kopie van uw factuur opvragen door een e-mail te sturen naar zorgadministratie@rijnstate.nl. De afdeling is van dinsdag tot en met donderdag ook telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur, via telefoonnummer 088 - 005 5734.

Vermeld alstublieft in uw e-mail de volgende informatie: uw patiëntnummer, burgerservicenummer (BSN), (meisjes)naam, geboortedatum en het nummer van de factuur waarvan u een kopie wilt ontvangen.

Het is wettelijk bepaald hoelang een (vervolg-)DBC openstaat. Pas na het sluiten van de (vervolg-)DBC kunnen we de factuur opmaken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de prijsafspraken met de door ons gecontracteerde zorgverzekeraar(s) definitief zijn vastgelegd. Het kan voorkomen dat de factuur hierdoor later wordt verstuurd of ingediend dan door u gewenst. Onze excuses voor het ongemak.

Het is mogelijk dat de datum niet overeenkomt. De datum staat voor de datum van opening van de DBC. DBC's zijn onderverdeeld in een oorspronkelijke/start- DBC en een vervolg-DBC. Er zijn regels wanneer de oorspronkelijke DBC gesloten moet worden. Een vervolg-DBC moet daarna direct aansluitend geopend worden. Het kan dus zijn dat u niet exact op deze datum in het ziekenhuis bent geweest.

Op de factuur van uw zorgverzekeraar vindt u een overzicht van de activiteiten die vanwege uw aandoening of behandeling zijn uitgevoerd in het ziekenhuis. Het is mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u voor uw afspraak niet in het ziekenhuis bent geweest. Om patiënten tijdens het coronavirus niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen, zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door afspraken op afstand. Bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of via videobellen. Dit is landelijk afgesproken door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa. Of uw afspraak in het ziekenhuis of op afstand is geweest, heeft geen invloed op de hoogte van de factuur. Het tarief is hetzelfde.

Hiervoor verwijzen we u door naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier wordt een toelichting gegeven over de DBC-systematiek en de manier waarop het bedrag van de factuur tot stand komt.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. U betaalt een eigen risico van 385 euro als u ziekenhuiszorg krijgt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u de eerste 385 euro aan zorgkosten die in een kalenderjaar onder de basisverzekering valt, altijd zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar.

Materiaal dat door uw huisarts of een ander ziekenhuis bij ons wordt aangeleverd (bijvoorbeeld bloedonderzoek), belasten we door aan uw zorgverzekeraar. Dit valt ook onder uw eigen risico.

Met een European Health Insurance Card (EHIC) heeft u recht op spoedeisende medische zorg als u tijdelijk in het buitenland verblijft. Voor geplande zorg heeft u toestemming nodig van uw buitenlandse zorgverzekering. Wij dienen uw rekening via Zilveren Kruis Groep Buitenlands Recht in, zodat de rekening met uw verzekering wordt verrekend. Heeft u geen EHIC, dan betaalt u een voorschot in het ziekenhuis en krijgt u de rekening thuisgestuurd. U kunt deze vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: