Mijn Rijnstate
Vrouw op de bank in de huiskamer

Privacy en verwerking persoonsgegevens

Medewerkers van Rijnstate gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten via Mijn Rijnstate verstrekken. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners van Rijnstate zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.

E-consulten 

De e-consulten worden opgeslagen in uw elektronische patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Dat betekent dat zij ook de e-consulten kunnen lezen.

Meer over de manier waarop wij de gegevens in uw medisch dossier verwerken leest u hier.  

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: