Mijn Rijnstate
Vrouw zit met tablet op de bank in de huiskamer

Onderdelen van Mijn Rijnstate

Mijn Rijnstate is volop in ontwikkeling en biedt steeds meer mogelijkheden. Hieronder lichten we de belangrijkste onderdelen kort toe. 

Afspraken 

In dit onderdeel vindt u een overzicht van uw poliklinische afspraken en opnames. U kunt hier ook voor de meeste poliklinieken binnen Rijnstate een nieuwe afspraak maken. Dat kan alleen als u een verwijzing heeft van een specialist of van uw huisarts. Daarnaast kunt u uw afspraken wijzigen of annuleren. Dat kan tot drie dagen van tevoren. U kunt ook controleafspraken inplannen, als de polikliniek die voor u heeft klaargezet.

Als u een nieuwe afspraak wilt maken, duurt het meestal drie werkdagen voordat uw huisarts en het ziekenhuis deze verwijzing hebben verwerkt. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, sturen we een e-mail zodra u de afspraak kunt inplannen.

Videobellen   
Via Mijn Rijnstate kunt u ook een video-gesprek voeren met uw zorgverlener. Dat kan via Rijnstate Video-afspraak. De afspraak vindt u onder het tabblad 'Aankomende afspraken'.  

Dossier 

Hier kunt u delen van uw medisch dossier bekijken. Deze delen lichten we hieronder kort toe. 

Alcohol, roken en drugs 
Onder dit kopje staan gegevens over uw gebruik van alcohol, drugs, tabak en blootstelling aan tabaksrook. Dit zijn de antwoorden die u heeft gegeven op vragen hierover. We houden deze gegevens bij omdat blootstelling aan deze middelen invloed kan hebben op het effect van uw behandeling.

Allergieën  
Hier staan uw allergieën die bekend zijn bij Rijnstate.

Behandelbeperking 
U komt in ons ziekenhuis voor een onderzoek, een operatie of een behandeling. U beslist hierover altijd samen met uw arts. U kunt tegen uw arts zeggen of u bepaalde behandelingen beslist niet wilt ondergaan. Uw arts kan u deze vraag ook stellen. Dit noemen we behandelbeperking. Bekende voorbeelden van behandelbeperkingen zijn ‘niet reanimeren’ en ‘geen bloedtransfusie’. Onder dit kopje ziet u welke afspraken over behandelbeperking u heeft gemaakt. 

Behandelverslagen 
Hieronder staat wat uw zorgverlener in uw medisch dossier heeft geschreven tijdens een polikliniekbezoek, ziekenhuisopname of telefonisch consult. Het behandelverslag staat zeven dagen nadat het is geschreven in Mijn Rijnstate.

Belangrijk voor uw functioneren 
Hier staan alle factoren die invloed kunnen hebben op uw functioneren, zoals bekend bij Rijnstate. Hier staat bijvoorbeeld informatie over uw woonsituatie, uw beroep of uw werkzaamheden en uw leefstijl. We houden deze gegevens bij, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij uw behandeling en verpleging. 

Brieven 
Hier staan brieven over uw medische situatie, bijvoorbeeld brieven die uw specialist naar uw huisarts heeft gestuurd.

Medische handelingen 
Hier staan de medische handelingen die bij u zijn gedaan. Een medische handeling kan een simpele bloeddrukmeting zijn maar ook een complexe hartoperatie.

Medische hulpmiddelen 
Hier staan uw medische hulpmiddelen, zoals bekend bij Rijnstate. Er staat bijvoorbeeld of u een rolstoel gebruikt of een pacemaker heeft.

Metingen 
Hier staan waardes van metingen die bij u zijn gedaan, bijvoorbeeld uw hartslag, uw bloeddruk of het percentage zuurstof in uw bloed.

Uitslagen 
Hier leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die bij heeft gehad. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of beeldvormend onderzoek (zoals een echo of een MRI). U vindt hier ook de uitslagen van onderzoeken die uw huisarts of uw verloskundige heeft aangevraagd en die zijn uitgevoerd door ZekerWeten. De uitslag bespreekt uw huisarts of uw verloskundige met u. 

Wanneer staan de uitslagen op Mijn Rijnstate? 
Bij de meeste onderzoeken kunt u zeven dagen na het onderzoek de uitslag zien op Mijn Rijnstate. Bij een klein aantal onderzoeken duurt het langer dan zeven dagen voordat de uitslag bekend is. Bedenk of u de uitslag voorafgaand aan het gesprek met uw arts wilt bekijken.

Toelichting op de uitslag 
De betekenis van de uitslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw behandelend arts licht de uitslag daarom altijd persoonlijk toe. Heeft u vragen over de uitslag, stel deze dan tijdens uw volgende afspraak. 

Voedingsadvies 
Hier staan uw voedingsadviezen. Er kan bijvoorbeeld staan dat u speciale voeding nodig heeft door een allergie, een slikprobleem of vanwege uw gezondheid. 

E-consult 

Een e-consult is een medisch consult per e-mail via een beveiligde internetomgeving. Het is een alternatief voor een telefonische afspraak of een afspraak in de spreekkamer. U stelt eenvoudig en veilig uw vraag aan uw zorgverlener via Mijn Rijnstate. Gebruik een e-consult om vragen te stellen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak.

U kunt alleen een e-consult starten bij de zorgverlener/polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw e-consult komt meestal binnen bij een polikliniekmedewerker. Deze beantwoordt uw vraag of stuurt deze zo nodig door naar de juiste zorgverlener. Deze beantwoordt uw vraag dan later. U kunt in de meeste gevallen binnen twee werkdagen een reactie verwachten.

Gebruik een e-consult bijvoorbeeld om vragen te stellen over uw behandeling. U kunt ook bijwerkingen van medicijnen doorgeven via een e-consult.

Gebruik een e-consult niet bij spoed 
Het e-consult is niet geschikt voor spoed. Bel bij spoed de polikliniek waar u onder behandeling bent of uw huisarts.

Melding bij nieuw e-consultbericht 
U kunt een melding per e-mail krijgen als u een nieuw e-consultbericht heeft ontvangen. U kunt dit instellen onder het kopje ‘Persoonlijke gegevens’. Controleer meteen of wij het juiste e-mailadres van u hebben. Heeft u eerder bij Rijnstate aangegeven dat u geen e-mails van ons wilt ontvangen, dan kunt u dit laten wijzigen bij de Registratiebalie. Het is in dat geval niet voldoende om dit aan te geven in Mijn Rijnstate.

Te doen 

Vragenlijsten

In dit onderdeel vindt u de vragenlijsten die u moet invullen voorafgaand of tijdens uw behandeling. Eerder ingevulde vragenlijsten kunt u hier ook bekijken. Als uw arts nieuwe vragenlijsten heeft klaargezet, ziet u deze ook op de homepage van Mijn Rijnstate. 

Labbrief digitaal

Komt u naar Rijnstate voor een laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld bloedprikken, dan heeft u hier een 'aanvraag laboratoriumonderzoek' voor nodig. Deze aanvraag noemen we ook wel een 'labbrief'. De labbrief neemt u mee naar de locatie van het onderzoek en laat u zien bij de balie van het laboratorium. Heeft u bij Rijnstate aangegeven dat u informatie digitaal wilt ontvangen? Dan krijgt u uw labbrief niet meer op papier. U vindt uw digitale labbrief binnen het onderdeel 'Te doen' in Mijn Rijnstate. In een video laten we u zien hoe dit werkt.

Persoonlijke gegevens 

Onder dit kopje staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer ze dus goed. Klopt er iets niet? Pas uw gegevens dan aan in Mijn Rijnstate.

Folders 

Hier staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling, bijvoorbeeld folders en links naar interessante websites. Uw zorgverlener zet deze voor u klaar. Als uw zorgverlener nieuwe folders of nieuwe linkjes heeft klaargezet, staan deze ook op de homepage van Mijn Rijnstate. U vindt hier ook een aantal folders die voor elke patiënt belangrijk zijn, zoals Onze huisregels, Uw rechten en plichten en Uw medisch dossier. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!