Mijn Rijnstate
Vrouw op de bank in de huiskamer

Onderdelen van Mijn Rijnstate

Mijn Rijnstate is volop in ontwikkeling en biedt steeds meer mogelijkheden. Hieronder lichten we de belangrijkste onderdelen kort toe. 

Agenda 

In dit onderdeel vindt u een overzicht van uw afspraken en opnames.

Afspraken op de wachtlijst

U kunt hier voor de meeste poliklinieken binnen Rijnstate een nieuwe afspraak maken. Dat kan alleen als u een verwijzing heeft van een specialist of van uw huisarts. U kunt ook controleafspraken inplannen, als de polikliniek die voor u heeft klaargezet.

Als u een nieuwe afspraak wilt maken, duurt het meestal drie werkdagen voordat uw huisarts en het ziekenhuis deze verwijzing hebben verwerkt. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, sturen we een e-mail zodra u de afspraak kunt inplannen.

Afspraken

Hier vindt u uw afspraken die gaan komen en die zijn geweest. Daarnaast kunt u uw afspraken veranderen of afzeggen. Dat kan tot drie dagen van tevoren.

Operaties

Op deze pagina staan uw operaties die gaan komen en die zijn geweest. Voor operaties die al zijn geweest, kunt u het operatieverslag inzien door te klikken op de knop 'Verslag'. Rondom een operatie moet u vaak in het ziekenhuis worden opgenomen. Die opname ziet u bij 'Opnames'.

Opnames

Hier vindt u een overzicht van uw opnames. Dit kan gaan om opnames die nu zijn en opnames die nog gaan komen, maar ook opnames die al zijn geweest. Wanneer de opnamedatum bevestigd is, wordt de opnamedatum getoond in dit overzicht. 

Spoedeisende hulp

Op deze pagina vindt u een overzicht van uw registraties bij de spoedeisende hulp.

Video-afspraak

Via Mijn Rijnstate kunt u ook een videogesprek voeren met uw zorgverlener. Dat kan via Rijnstate Video-afspraak. De afspraak vindt u onder het tabblad 'Videoconsult'.  

Brief voor het lab

Komt u naar Rijnstate voor een laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld bloedprikken, dan heeft u hier een aanvraagformulier voor nodig. Deze aanvraag noemen we ook wel een 'labbrief'. De labbrief neemt u mee naar de locatie van het onderzoek en laat u zien bij de balie van het laboratorium. Heeft u bij Rijnstate aangegeven dat u informatie digitaal wilt ontvangen? Dan krijgt u uw labbrief niet meer op papier. U vindt uw digitale labbrief in Mijn Rijnstate binnen het onderdeel 'Agenda', onder het tabblad Overig' bij het kopje 'Brief voor het lab'. In een video laten we u zien hoe dit werkt.

Dossier 

Hier kunt u delen van uw medisch dossier bekijken. Deze delen lichten we hieronder kort toe. 

Medische gegevens

Allergieën
Hier staan uw allergieën die bekend zijn bij Rijnstate.

Implantaten
Een implantaat is een medisch voorwerp dat in uw lichaam is geplaatst, bijvoorbeeld een kunstheup of pacemaker. Op deze pagina ziet u de implantaten waarvan wij weten dat deze in uw lichaam zitten (implantatie) of zaten (explantatie/deactivatie). 

Medische hulpmiddelen
Hier staan uw medische hulpmiddelen, zoals bekend bij Rijnstate. Er staat bijvoorbeeld of u een rolstoel gebruikt of een pacemaker heeft.

Mijn dossier downloaden 
Hier kunt u een samenvatting van uw medisch dossier downloaden.

Uitslagen

Hier leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die u bij Rijnstate heeft gehad. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of beeldvormend onderzoek (zoals een echo of een MRI). U vindt hier ook de uitslagen van onderzoeken die uw huisarts of uw verloskundige heeft aangevraagd en die zijn uitgevoerd door ZekerWeten. De uitslag bespreekt uw huisarts of uw verloskundige met u. 

Wanneer staan de uitslagen op Mijn Rijnstate? 
Bij de meeste onderzoeken kunt u een dag na het onderzoek de uitslag zien op Mijn Rijnstate. Bij een klein aantal onderzoeken kan het wat langer duren voordat de uitslag bekend is. Bedenk of u de uitslag voorafgaand aan het gesprek met uw arts wilt bekijken.

Toelichting op de uitslag 
De betekenis van de uitslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw behandelend arts licht de uitslag daarom altijd persoonlijk toe. Heeft u vragen over de uitslag, stel deze dan tijdens uw volgende afspraak. 

Metingen 
Hier staan waardes van metingen die bij u zijn gedaan, bijvoorbeeld uw hartslag, uw bloeddruk of het percentage zuurstof in uw bloed.

Rapporten

Behandelverslagen
Hieronder staat wat uw zorgverlener in uw medisch dossier heeft geschreven tijdens een polikliniekbezoek, ziekenhuisopname of telefonisch consult. Het behandelverslag is 1 dag nadat het is geschreven in Mijn Rijnstate te zien.

Verrichtingen 
Hier staan de verrichtingen die bij u zijn gedaan. Een verrichting kan een simpele bloeddrukmeting zijn maar ook een complexe hartoperatie.

Overig

Advies voor eten en drinken
Hier staan uw voedingsadviezen. Er kan bijvoorbeeld staan dat u speciale voeding nodig heeft door een allergie, een slikprobleem of vanwege uw gezondheid. 

Alcohol, tabak en drugs 
Onder dit kopje staan gegevens over uw gebruik van alcohol, drugs, tabak en blootstelling aan tabaksrook. Dit zijn de antwoorden die u heeft gegeven op vragen hierover. We houden deze gegevens bij omdat blootstelling aan deze middelen invloed kan hebben op het effect van uw behandeling.

Behandelbeperking
U komt in ons ziekenhuis voor een onderzoek, een operatie of een behandeling. U beslist hierover altijd samen met uw arts. U kunt tegen uw arts zeggen of u bepaalde behandelingen beslist niet wilt ondergaan. Uw arts kan u deze vraag ook stellen. Dit noemen we behandelbeperking. Bekende voorbeelden van behandelbeperkingen zijn 'niet reanimeren' en 'geen bloedtransfusie'. Onder dit kopje ziet u welke afspraken over behandelbeperking u heeft gemaakt. Ook vindt u hier uw wilsverklaringen.

Brieven
Hier staan brieven over uw medische situatie, bijvoorbeeld brieven die uw specialist naar uw huisarts heeft gestuurd.

Lichamelijke en geestelijke toestand
Hier staan alle factoren die invloed kunnen hebben op uw functioneren, zoals bekend bij Rijnstate. Hier staat bijvoorbeeld informatie over uw woonsituatie, uw beroep of uw werkzaamheden en uw leefstijl. We houden deze gegevens bij, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij uw behandeling en verpleging.  

E-consult 

Een e-consult is een medisch consult per e-mail via een beveiligde internetomgeving. Het is een alternatief voor een telefonische afspraak of een afspraak in de spreekkamer. U stelt eenvoudig en veilig uw vraag aan uw zorgverlener via Mijn Rijnstate. Gebruik een e-consult om vragen te stellen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak.

U kunt alleen een e-consult starten bij de zorgverlener/polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw e-consult komt meestal binnen bij een polikliniekmedewerker. Deze beantwoordt uw vraag of stuurt deze zo nodig door naar de juiste zorgverlener. Deze beantwoordt uw vraag dan later. U kunt in de meeste gevallen binnen twee werkdagen een reactie verwachten.

Gebruik een e-consult bijvoorbeeld om vragen te stellen over uw behandeling. U kunt ook bijwerkingen van medicijnen doorgeven via een e-consult.

Gebruik een e-consult niet bij spoed 
Het e-consult is niet geschikt voor spoed. Bel bij spoed de polikliniek waar u onder behandeling bent of uw huisarts.

Melding bij nieuw e-consultbericht 
U kunt een melding per e-mail krijgen als u een nieuw e-consultbericht heeft ontvangen. Hiervoor moet u eerst toestemming geven voor digitaal contact. U kunt dit instellen onder het kopje 'Mijn gegevens', bij het tabblad' Contactvoorkeuren'. Controleer meteen of wij het juiste e-mailadres van u hebben. Dit vindt u onder 'Mijn gegevens' bij 'Contactgegevens'. 

Vragenlijsten

In dit onderdeel vindt u de vragenlijsten die u moet invullen voorafgaand of tijdens uw behandeling. Eerder ingevulde vragenlijsten kunt u hier ook bekijken. Als uw arts nieuwe vragenlijsten heeft klaargezet, ziet u deze ook op de homepage van Mijn Rijnstate. 

Mijn gegevens 

Contactgegevens

Onder dit kopje staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer ze dus goed. Klopt er iets niet? Pas uw gegevens dan aan in Mijn Rijnstate.

Machtigingen

Hier kunt u uw machtigingen regelen. Als u iemand machtigt, mag die persoon in uw dossier kijken. Als iemand u machtigt, mag u in het dossier van die persoon kijken. ​

Toestemmingen

Hier ziet u waar u al toestemming voor heeft gegeven of waarvoor juist niet. U kunt hier bijvoorbeeld toestemming geven voor (digitale) gegevensuitwisseling met andere instellingen.

Contactvoorkeuren

Hier kunt u ons laten weten of wij u mogen mailen en/of sms'en. Bijvoorbeeld om u te herinneren aan een afspraak, openstaande vragenlijst of een nieuwe folder.

Folders 

Hier staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling, bijvoorbeeld folders en links naar interessante websites. Uw zorgverlener zet deze voor u klaar. Als uw zorgverlener nieuwe folders of nieuwe linkjes heeft klaargezet, staan deze ook op de homepage van Mijn Rijnstate. Algemene informatie die voor elke patiënt belangrijk is, zoals onze huisregels en uw rechten, vindt u via de homepage van Mijn Rijnstate.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: