Zorgkosten en vergoedingen
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Contracten en tarieven

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met Rijnstate voor 2024?

Jaarlijks onderhandelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de hoeveelheid zorg die een zorgverzekeraar inkoopt en tegen welke prijs. Bekijk hier de stand van zaken.

Wanneer is de behandeling gestart?

Een behandeling start bij de eerste afspraak op de polikliniek. De kosten voor de reguliere DBC (eerste 90 DBC-dagen) worden afgewikkeld op de polis die u op dat moment heeft. Ook als de DBC doorloopt in het volgende kalenderjaar en u van zorgverzekeraar of polis bent gewisseld.

Valt de behandeling onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering?

De meeste ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering en wordt vergoed uit deze basisverzekering. Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat alle zorg wordt vergoed. Zo heeft iedereen vanaf 1 januari 2023 een eigen risico van minimaal 385 euro. Jaarlijks stelt de overheid vast welke zorg onder de basiszorg valt. Zorg die niet onder de basiszorg valt, wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Zonder aanvullende verzekering betaalt u die zorg zelf.

Voor de aanvullende verzekering bestaan verschillende soorten polissen waaruit u kunt kiezen. Niet alle polissen bieden vrije artsenkeuze of vergoeden alle behandelingen. Vraag daarom altijd bij de zorgverzekeraar die de polis aanbied, of uw zorg wordt vergoed.

Vergoedt uw polis de behandeling waarvoor u naar het ziekenhuis gaat?

Hoeveel en welke zorg wordt vergoed, hangt af van uw polis en uw zorgverzekeraar. Als u een budget-, selectieve of naturapolis heeft, is het belangrijk dat uw zorgverzekeraar een contract heeft met de zorgverlener/ziekenhuis van uw keuze.

Naturapolis
Heeft u een naturapolis? Dan is het belangrijk om vooraf te checken of uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten met Rijnstate. Is er een contract, dan declareert Rijnstate de kosten direct bij uw verzekeraar. U hoeft dus geen geld voor te schieten. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met Rijnstate? Dan moet u de rekening eerst zelf betalen en de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. Na het indienen van de declaratie krijgt u niet altijd de volledige vergoeding van uw zorgverzekeraar. Hoeveel de zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de polisvoorwaarden.

Restitutiepolis
Met een restitutiepolis maakt het voor de vergoeding niet uit welk ziekenhuis of zorgverlener u kiest. Let dan wel op de hoogte van de maximale vergoeding die u krijgt. U betaalt zelf de behandeling en declareert vervolgens de rekening bij uw zorgverzekeraar. Meestal wordt een duurdere behandeling, zoals een verblijf in een ziekenhuis, wel direct verrekend.

Budget- of selectieve polis
Let goed op met een budgetpolis of selectieve polis. Deze hebben woorden als 'Basis Budget', of 'Selectief' achter de polisnaam. Deze polissen zijn een afgeslankte variant van de naturapolis. Ze zijn goedkoper, maar hebben een aantal nadelen. Is er voor de budgetpolis géén contract met Rijnstate afgesloten? Dan betaalt u een groot gedeelte van de zorg zelf. Is er wel een contract, dan worden vaak niet alle behandelingen vergoed.

Welke budgetpolissen zijn in 2024 wel/niet gecontracteerd bij Rijnstate?

Niet gecontracteerde budgetpolis

Caresq - Eucare/Aevitae
De Natura Select polis is niet gecontracteerd voor 2024. Voor deze patiënten wordt bij Rijnstate in principe alleen de spoedzorg volledig vergoed. Neem bij vragen contact op met uw zorgverzekeraar.

Wel gecontracteerde budgetpolis

VGZ

  • Gewoon Zekur Polis

Zilveren Kruis

  • ZieZo Selectief polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
  • Studenten Goed Verzekerd Basis Budget

Tarieven gecontracteerde zorgverzekeraars

Als uw zorgverzekeraar een contract heeft met Rijnstate, gebruiken we tarieven die we met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. U kunt een tariefindicatie opvragen door een e-mail te sturen naar zorgadministratie@rijnstate.nl.

Tarieven niet-gecontracteerde zorgverzekeraars (inclusief niet-verzekerde zorg)

Als uw zorgverzekering niet onder één van de gecontracteerde zorgverzekeraars valt, gelden andere prijsafspraken voor de DBC’s. Hierbij geldt dat de prijsafspraak gebaseerd wordt op de datum van uw eerste consult bij ons. Gedurende het jaar kunnen prijsafspraken wijzigen naar aanleiding van richtlijnen vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Rijnstate mag voor niet-verzekerde zorg een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling vragen voor de geschatte kosten van uw behandeling.

Niet-gecontracteerde prijsafspraken

Archief niet-gecontracteerde prijsafspraken

Hoe werkt contractering van een ziekenhuis en wat is marktwerking in de zorg?

Wilt u weten hoe marktwerking in de zorg werkt? Bekijk onderstaande video.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: