Uw mening telt
Medewerkster met headset in klant contact centrum

Klacht

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling in Rijnstate of over de manier waarop u bent benaderd. Wij horen het graag als u ontevreden bent en vragen u om uw ervaringen en klachten bij ons kenbaar te maken. Dit biedt ons de mogelijkheid om er iets aan te doen en om onze kwaliteit te verbeteren. Hoe Rijnstate met klachten omgaat, kunt u nalezen in de klachtenregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Wat kan ik doen?

Een klacht bespreekt u het beste direct met de betrokken medewerker, arts of het hoofd van de afdeling. Samen zoeken we naar oplossingen. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op? Of vindt u het prettiger om er met een ander over te spreken? Bel of mail dan naar de klachtenfunctionaris of vul het klachtenformulier in. De klachtenfunctionaris helpt u vervolgens verder. Zij geeft u informatie en advies, doet onderzoek naar uw klacht en kan voor u bemiddelen. Rijnstate heeft twee klachtenfunctionarissen, Els Harmelink en Lotte Wold.

Voor klachten over bloedafname kunt u terecht bij Dicoon. Klik hier om naar het klachtenformulier van Dicoon te gaan. Of mail naar klachten@dicoon.nl.

Heeft u klachten of vragen over Mijn Rijnstate? Mail dan naar online@rijnstate.nl.

Heeft u een klacht over een factuur van Rijnstate? Mail dan naar zorgadministratie@rijnstate.nl. Of bel 088 - 005 5734 (bereikbaar van dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur).

Vul het klachtenformulier in

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is telefonisch en per e-mail bereikbaar of via het klachtenformulier:

Telefoonnummer: 088 - 005 7539
E-mail: eharmelink@rijnstate.nl

U kunt natuurlijk ook een brief sturen en richten aan de klachtenfunctionaris:

Klachtenbureau Rijnstate
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 9555
6800 TA Arnhem

U ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging ontvangst van uw klacht. Het streven is om binnen vier weken tot een afronding van de klacht te komen. 

Klachtenonderzoekscommissie

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, ook niet na bemiddeling? Dan kunt u aan de Raad van Bestuur van Rijnstate een formele reactie vragen op uw klacht. De Raad van Bestuur legt de klacht vervolgens voor aan de klachtenonderzoekscommissie. Zij doet onderzoek naar de klacht en brengt advies uit aan de Raad van Bestuur. U ontvangt daarna een formele reactie van de Raad van Bestuur op uw klacht. Hierbij wordt ook aangegeven of er maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Externe geschillencommissie

Als u niet tevreden bent over de reactie van de Raad van Bestuur, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de externe geschillencommissie. De Geschillencommissie Zorg Algemeen doet onderzoek naar uw klacht en geeft hierover een oordeel. Uitspraken van de Geschillencommissie zijn voor beide partijen bindend; zowel de klager als het ziekenhuis moet zich eraan houden. Hoger beroep tegen een uitspraak van de Geschillencommissie is niet mogelijk. De klager kan zich met zijn klacht over het ziekenhuis dan ook niet meer wenden tot de rechter.

Schade

Als bij behandeling van de klacht blijkt dat u vraagt om een financiële vergoeding van schade, dan wordt dit gezien als een schadeclaim. In dat geval dragen we de behandeling over aan de aansprakelijkheidsverzekering van Rijnstate. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Gaat het om beperkte materiële schade (denk aan schade aan eigendommen, zoals een bril of prothese), dan kunt u een schadeformulier invullen en opsturen naar het Meldpunt Verzekeringen van het ziekenhuis. Zij handelen uw verzoek af.

Facturen en vergoedingen 

Voor vragen of klachten over facturen en/of vergoedingen kunt u terecht bij het Informatiepunt Financiën. U vindt het Informatiepunt Financiën in de centrale hal van Rijnstate Arnhem. U kunt ook bellen naar 088 - 005 5734.

Meer informatie

Meer informatie over rechten van patiënten en over privacy vindt u op de pagina over patiëntenrechten en de pagina over uw medisch dossier.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: