Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Immunotherapie

Bij u is een allergie vastgesteld. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor immunotherapie. Hier leest u wat immunotherapie inhoudt en wat u hiervan kan verwachten.

Inleiding 

Hier informeren wij u over de behandeling van uw allergie door immunotherapie. U kunt lezen wat immunotherapie is, of u hiervoor in aanmerking komt en wat er met immunotherapie bereikt kan worden. 

Wat is immunotherapie? 

Immunotherapie wordt ook wel ook wel hyposensibilisatie of allergievaccinatie genoemd. Het is een behandeling waarbij door middel van het inspuiten van datgene waar u allergisch voor bent, geprobeerd wordt u minder gevoelig te maken voor deze prikkels. Bent u bijvoorbeeld allergisch bent voor graspollen, dan krijgt u een extract van graspollen toegediend.

Dit kan met injecties en met tabletjes onder de tong. De tabletjes onder de tong neemt u dagelijks gedurende de hele behandeling in. Dat kan gewoon thuis. De injecties worden door een arts gegeven. Dit kan, afhankelijk van de therapie, in verschillende frequenties, bijvoorbeeld tijdens de instelperiode wekelijks en daarna maandelijks. Voor grassen en bomen bestaat ook de mogelijkheid om elk jaar in het najaar een aantal prikken te krijgen en de rest van het jaar niet.

De instelkuur varieert van drie tot zeven weken. Deze kuur vindt plaats in het ziekenhuis en het vervolg bij uw huisarts. Een optimale behandeling duurt drie jaar.

Vooruitzichten 

U kunt met immunotherapie niet volledig van uw allergie genezen. Wel worden de symptomen minder erg. Bij gras- en boompollen is het succespercentage rond 50, 60 procent, bij huisstofmijt rond 40 procent. Het te verwachten succes is afhankelijk van: 

 • De aard van de symptomen. Bij neus- en oogklachten wordt het beste resultaat bereikt. Bij astma is de behandeling minder succesvol.
 • De aard van uw allergie. Immunotherapie heeft het beste resultaat bij pollenallergie. U heeft minder goede resultaten als u rookt.
 • De leeftijd waarop u de immunotherapie begint. Hoe jonger u bent als u de behandeling begint, hoe beter het te bereiken resultaat.
 • De tijdsduur van de bestaande symptomen. Hoe minder lang u symptomen heeft, hoe beter het te bereiken resultaat.
 • De maatregelen die u treft om contact met allergenen te beperken.

Komt u voor immunotherapie in aanmerking? 

U kunt behandeld worden met immunotherapie als u allergisch bent voor graspollen, boompollen, huisstofmijt en wespen.

Wanneer komt u NIET voor immunotherapie in aanmerking? 

 • Als u te veel allergieën heeft;
 • Als u ernstige astma heeft;
 • Als u bètablokkers gebruikt;
 • Bij bepaalde ziekten, bijvoorbeeld als u een auto-immuunziekte heeft. Overleg dan met uw arts;
 • Ook kinderen onder de 6 jaar komen niet in aanmerking.

Aanvullend medicijngebruik blijft tijdens en na de kuur meestal nodig, maar in mindere mate.

Duur van de behandeling 

De behandeling duurt drie jaar. Het vereist een goede motivatie om de behandeling vol te houden.

Behandeling starten 
Zeker bij allergie voor bomen en grassen beginnen we met immunotherapie in een periode waarin u vrijwel geen klachten heeft, dus in het najaar.

Wanneer wordt de behandeling kort onderbroken of bijgesteld? 
U krijgt geen injectie als uw gezondheid minder goed is dan normaal, bijvoorbeeld:

 • als u koorts heeft;
 • als u griep heeft;
 • als u verkouden bent.

Als na het eerste jaar blijkt dat de kuur helemaal geen effect heeft, stoppen we met de behandeling. 

Vergoeding 

Voor immunotherapie geldt dat het vergoed wordt door de verzekering, maar gedurende de jaren van behandeling moet u er wel op rekenen dat u uw eigen risico kwijt bent.

Immunotherapie en zwangerschap 

Als u zwanger wilt worden tijdens de immunotherapiekuur is dat alleen toegestaan als u in de onderhoudsfase van de behandeling zit. Bent u nog bezig met instellen, dan wordt de immunotherapiekuur gestopt. Overleg daarom altijd met uw arts als u een zwangerschap overweegt. Hij of zij kan dan de medicatie met u doornemen.

Immunotherapie en andere vaccinaties 

Tussen de immunotherapie (de laatste injectie) en andere vaccinaties (griepprik, injecties voor vakantie) moet altijd minstens een week zitten.

Bijwerkingen 

Binnen een half uur 
U bent verplicht na de injectie nog een half uur op de polikliniek of bij uw huisarts te blijven vanwege eventuele bijwerkingen. Een enkele keer
krijgen patiënten binnen een half uur na de behandeling last van hevige bijwerkingen of een allergische reactie. Er is sprake van een hevige verandering van uw lichamelijke gezondheid als u bijvoorbeeld: 

 • jeuk over uw hele lichaam krijgt;
 • uitslag over uw hele lichaam heeft;
 • een zwelling heeft;
 • veel moet niezen;
 • jeukende en/of tranende ogen heeft;
 • benauwd wordt;
 • zich ellendig voelt.

Als u last krijgt van hevige bijwerkingen tijdens het wachten, roep dan direct de doktersassistent van de polikliniek. Een arts behandelt u dan meteen. Bij een eventuele volgende injectie past uw arts het injectieschema aan, zodat de vervelende bijwerkingen worden voorkomen. De kuur mag immers nooit erger zijn dan de kwaal.

Enkele uren nadat u de injectie heeft gekregen 

Sommige bijwerkingen ontstaan enkele uren na de injectie op de plaats waar deze is gegeven. De volgende minder ernstige klachten kunnen dan optreden: 

 • Roodheid van de huid
 • Jeuk van de huid
 • Zwelling van de huid

Deze klachten kunnen enkele dagen duren. Dat is niet prettig, maar het kan geen kwaad. U kunt de rode, jeukende of gezwollen huid verzachten door deze te koelen. Dit kan bijvoorbeeld door een ijskoude theedoek op de huid te leggen of door een coldpack te gebruiken. Een coldpack is een speciale zak, verkrijgbaar bij de drogist of apotheek, die u in de diepvries legt en met een doek eromheen op uw huid kunt leggen om de huid te koelen.

Bij de apotheek of de drogist zijn ook jeukstillende zalven te koop, zoals Nestosyl en mentholgel. Eventueel kunnen wij u ook een zalf voorschrijven. U kunt ook een anti-allergietabletje innemen.

Heeft u last van een van deze minder ernstige bijwerkingen, wilt u dit dan doorgeven aan de polikliniekassistente KNO op het moment dat u een nieuwe injectie gaat halen. Eventueel kan dan de dosering worden aangepast.

Verschillende soorten immunotherapie 

Met injecties (SCIT subcutane immunotherapie) 

Hierbij worden de injecties gegeven in de bovenarm. Na zo’n injectie (of injecties als het om twee allergieën gaat) moet u een half uur in het ziekenhuis of bij uw huisarts blijven wachten. Bij deze vorm is de kans op algemene ernstige bijwerkingen iets groter dan bij de SLIT (zie hieronder), maar nog steeds heel klein.

Er zijn verschillende middelen op de markt. Een mogelijkheid bij grassen en bomen is om in het najaar na het pollenseizoen te starten. U krijgt dan elke week of om de week één (bij één allergie) of twee (bij zowel boom- als graspollenallergie) injecties. In totaal krijgt u dan zes injecties voor graspollen en/of zes voor boompollen. Dit gedurende drie jaar.

Een ander middel begint met een instelkuur van injecties iedere week gedurende zes tot acht weken (in het ziekenhuis) en daarna iedere maand (dit kan meestal bij de huisarts) het hele jaar door.

Jaarlijks volgt er dan een evaluatie in het ziekenhuis bij de KNO-arts.
U kunt met uw arts bespreken wat het middel van uw keuze is.
Voor bijna alle allergieën geldt dat u een deel van de kuur (de onderhoudsbehandeling, niet de instelkuur) bij uw huisarts kunt volgen, maar niet alle huisartsen doen dit. Bij astma blijft u de prikken bij de longarts krijgen.

Met tabletjes onder de tong (AIT allergie-immunotablet) 

Hierbij neemt u iedere dag de medicatie in. U neemt de eerste tablet in het ziekenhuis in, waarna u een half uur moet blijven om eventuele bijwerkingen te kunnen signaleren. Als het goed gaat, kunt u daarna thuis doorgaan. Bij deze vorm van immunotherapie zijn er vooral lokale bijwerkingen, dus in de mond, en minder algemene, ernstige bijwerkingen te verwachten.

Vragen? 

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig door te lezen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met de afdeling KNO of Longgeneeskunde via onderstaande telefoonnummers. 

Polikliniek KNO: 088 - 005 7780
Polikliniek Longgeneeskunde: 088 - 005 7790 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: