Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Tong- en mondbranden

Tong- en mondbranden is geen zeldzaam verschijnsel. Mensen tussen de veertig en zeventig jaar hebben er vaker last van dan jongere mensen. Gebleken is dat vrouwen vaker deze klacht hebben dan mannen.

Verschijnselen

Tong- en mondbranden is een onschuldige klacht en wijst niet op kanker: niet in de mond en ook niet op andere plaatsen in het lichaam. Het is wel een vervelende klacht. Voor sommige mensen heeft de klacht ontzettend veel invloed op hun leven. Doorgaans nemen de klachten in de loop van de dag toe en worden ze vooral ’s avonds als ondragelijk ervaren.

Bij de meeste mensen met mondbranden zijn de klachten iedere dag aanwezig, soms gedurende vele maanden of jaren. Sommige mensen hebben alleen last van een branderige of pijnlijke tong. Anderen hebben het vooral aan de binnenkant van de lippen, het gehemelte en soms ook wel in de keel. Veel mensen hebben ook last van een droge mond of een afwijkende en soms geheel afwezige smaak.

Oorzaken

In veel gevallen is er geen oorzaak voor de klacht aan te wijzen en zijn er in de mond geen afwijkingen te zien. Het is eigenlijk nooit een ‘hormonenkwestie’ of ‘iets in het bloed’.
Er wordt wel eens gedacht dat spanningen of zorgen een rol spelen. Zo blijkt bij veel mensen het mondbranden begonnen te zijn na een onaangename gebeurtenis in hun leven. Ook ontstaan de klachten wel eens na een medische of tandheelkundige behandeling zonder dat daar een goede verklaring voor kan worden gegeven. Overgevoeligheid voor het kunstgebit of vullingen in kiezen komt zelden voor.

Behandeling

Omdat de oorzaak onbekend is, is geen goede behandeling mogelijk. Tot nu toe is niet gebleken dat alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie en acupunctuur, een blijvende verbetering van de mondbrandklachten geven. Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten weer uit zichzelf, maar dat kan soms jaren duren.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: