Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Duizeligheidsonderzoek

U heeft met uw huisarts of behandelend arts besproken dat u binnenkort een duizeligheidsonderzoek krijgt. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt en wat u kunt verwachten.

Wat is een duizeligheidsonderzoek?

Met een duizeligheidsonderzoek proberen we inzicht te krijgen in de oorzaken van uw duizeligheid. Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen: het bespreken van de klachten en vragenlijst, de kiepproef, een bloeddrukmeting, screening op hyperventilatie en een onderzoek van het evenwichtsorgaan (E.N.G.).

Hoe bereidt u zich voor?

Het is belangrijk dat u zich tijdens het onderzoek goed kunt concentreren. Daarom vragen we u om:

  • de avond voor het onderzoek op tijd naar bed te gaan;
  • de dag voor het onderzoek geen alcoholische dranken te drinken;
  • op de dag van het onderzoek geen koffie te drinken en slechts matig en licht verteerbaar voedsel te eten.

Als u medicijnen gebruikt tegen de duizeligheid, mag u deze drie dagen voor het onderzoek niet meer innemen. Alle andere medicijnen die u gebruikt, moet u wel blijven innemen. Het dragen van harde contactlenzen maakt het onderzoek moeilijker. Doe deze daarom voor het onderzoek uit. U mag wel een bril dragen. Draag geen make-up voor het onderzoek. Gebruik vooral geen mascara of eyeliner. Als u een gaatje in het trommelvlies heeft, geef dit dan door aan de laborant. U krijgt twee vragenlijsten. Vul deze thuis in voordat u naar het ziekenhuis komt en neem deze mee.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Op de dag van het onderzoek heeft u eerst een afspraak op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO). U meldt zich aan bij de aanmeldzuil op route 57. Hier worden uw oren nagekeken. Deze moeten namelijk schoon zijn voor het onderzoek. Het duizeligheidsonderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). U meldt zich aan bij de aanmeldzuil op route 15.

Hoe verloopt het onderzoek?

Bespreken klachten en vragenlijst
De laborant bespreekt uw klachten met u en neemt de vragenlijst met u door.

Kiepproef
Bij de kiepproef gaat u zo snel mogelijk liggen. De laborant kan hierbij helpen als dat nodig is. Hierbij houdt de laborant uw hoofd achterover en kijkt met een speciale bril naar uw ogen. Bij een bepaalde aandoening kan hierdoor de duizeligheid worden opgewekt.

Bloeddrukmeting
Nadat u een tijdje gelegen heeft, meten we de bloeddruk aan beide armen en daarna aan een arm. Als u staat meten we uw bloeddruk meerdere keren in een paar minuten.

Screening op hyperventilatie
U ademt een aantal minuten in een speciaal apparaat in en uit. De laborant geeft u hierbij aanwijzingen om langzamer of sneller te ademen.

Onderzoek van het evenwichtsorgaan
Tijdens dit onderzoek registreren wij uw oogbewegingen. Hierdoor krijgen we meer inzicht in het manier waarop uw evenwichtssysteem functioneert. Het registreren van de oogbewegingen gebeurt met een videobril.

Het onderzoek van het evenwichtsorgaan bestaat uit drie delen:

  1. De laborant vraagt u om met uw ogen lichte stippen op een scherm te volgen. De stippen bewegen horizontaal en verticaal. Het is van belang dat u zich ontspant en geconcentreerd kijkt.
  2. Daarna kijkt u naar een stip op de muur en schudt de laborant met uw hoofd naar links en naar rechts.
  3. Tot slot stimuleren wij uw evenwichtsorgaan door een temperatuursverandering. De laborant spuit hiervoor gedurende een halve minuut warm en/of koud water in uw oren. U kunt daardoor even duizelig en soms misselijk worden.

Het kan gebeuren dat de laborant besluit om niet alle testen uit te voeren. Dit hangt af van uw situatie. Het totale onderzoek, inclusief uw bezoek aan de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) duurt ongeveer twee uur. Na het duizeligheidsonderzoek bepalen we of er nog een gehoortest nodig is. Na het onderzoek kunt u zich nog wat vervelend voelen. Houd hier rekening en regel begeleiding en vervoer naar huis

Wanneer krijgt u de uitslag?

Op uw afsprakenbrief vindt u de datum en het tijdstip van uw afspraak met de neuroloog en de KNO-arts. Tijdens dit gesprek bespreken zij de uitslag met het evenwichtsonderzoek met u.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, bespreek deze dan met de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF).

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: