Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Duizeligheidsonderzoek

U heeft met uw huisarts of behandelend arts besproken dat u binnenkort een duizeligheidsonderzoek krijgt. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt en wat u kunt verwachten.

Wat is een duizeligheidsonderzoek?

Met een duizeligheidsonderzoek proberen we de oorzaken van uw duizeligheid te vinden. Het onderzoek bestaat uit 5 onderdelen: het bespreken van de klachten en vragenlijsten, de kiepproef, een bloeddrukmeting en screening op hyperventilatie.

Hoe bereidt u zich voor?

Het is belangrijk dat u zich tijdens het onderzoek goed kunt concentreren. Daarom vragen we u om 12 uur voor het onderzoek geen alcohol te drinken.

 U krijgt 2 vragenlijsten. Vul deze thuis in voordat u naar het ziekenhuis komt en neem ze mee naar de afspraak.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Het duizeligheidsonderzoek gebeurt op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). U meldt zich aan bij de aanmeldzuil op route 15.

Hoe verloopt het onderzoek?

Bespreken klachten en vragenlijst

De laborant bespreekt uw klachten met u en neemt de vragenlijsten met u door.

Kiepproef

Bij de kiepproef gaat u zo snel mogelijk liggen. De laborant kan hierbij helpen als dat nodig is. De laborant houdt uw hoofd dan achterover en kijkt met een speciale bril naar uw ogen. Bij een bepaalde aandoening kan hierdoor de duizeligheid worden opgewekt.

Bloeddrukmeting

Nadat u een tijdje gelegen heeft, meten we de bloeddruk aan beide armen en daarna aan een arm. Als u staat, meten we uw bloeddruk meerdere keren in ongeveer 8 minuten.

Screening op hyperventilatie

U ademt een aantal minuten in een speciaal apparaat in en uit. De laborant geeft u hierbij aanwijzingen om langzamer of sneller te ademen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan er aanvullend onderzoek nodig zijn. De uitslag krijgt u van een KNO-arts en/of een neuroloog. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: