Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Peri-tonsillair abces

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u geopereerd wordt aan een abces in of rond de keelamandel. Dit gebeurt door het abces te openen met een sneetje of prikje zodat het ontstekingsvocht weg kan vloeien, of door het verwijderen van de keelamandel.

Amandelen en hun functie 

Het lichaam bezit een uitgebreid systeem voor het bestrijden van infecties, het lymfekliersysteem. De overgang van mond en neus naar de keel bevat veel van dit lymfeklierweefsel. Het vangt binnendringende ziekteverwekkers op en maakt ze onschadelijk.

Het weefsel bevindt zich op drie plaatsen, namelijk in de neus-keelholte (de neusamandel), in de keel (de keelamandelen) en achter op de tong (de tongamandel).

De amandelen vormen slechts een klein deel van het totale lymfekliersysteem. Een eventuele verwijdering van de amandelen heeft daarom geen merkbare gevolgen voor het bestrijden van infecties.

Peri-tonsillair abces 

Amandelen kunnen ontstoken raken. Wanneer de ontsteking zich uitbreidt naar het omliggende weefsel en zich daar pus ophoopt, is sprake van een peri-tonsillair abces. Slikken wordt daardoor erg moeilijk en er is veel slijmvorming. De mond kan moeilijk geopend worden, lymfeklieren in de hals zijn gezwollen en vaak is er sprake van hoge koorts.

Behandelmogelijkheden 

Bij abcesvorming wordt meestal eerst het abces geopend. Daarna kunnen de keelamandelen eventueel verwijderd worden. Soms gebeurt dit meteen, soms na een paar dagen en soms na een paar weken als de amandelen weer tot rust zijn gekomen. Het moment waarop de operatie plaatsvindt is afhankelijk van de grootte van het abces, de ernst van de ziekte, het gebruik van antistollingsmiddelen, uw wensen en de beschikbaarheid van een operatiekamer en een operatieteam.

Voorbereiding in het ziekenhuis 

Soms besluit de arts om de ontsteking eerst met een antiobioticakuur tot rust te brengen. Dit kan eventueel in het ziekenhuis gebeuren. U krijg dan gedurende enkele dagen antibiotica via een infuus. De arts schrijft pijnstillers voor zodat uw keel minder pijnlijk is. U krijgt eten dat makkelijk te slikken is.

De ingreep 

Indien het abces alleen aangeprikt wordt, gebeurt dit onder plaatselijke verdoving. Met een speciale naald wordt pus uit het abces gezogen waardoor de druk afneemt.

Als de amandel in zijn geheel wordt verwijderd, krijgt u een algehele narcose.

Na de ingreep 

Wanneer het abces aangeprikt is moet u de mond regelmatig spoelen zodat de wond zich reinigt.

Wanneer uw amandelen verwijderd zijn, krijgt u na de ingreep een ijskraag om de hals om nabloeding te voorkomen. U heeft pijn in de keel en moeite met slikken. De pijn kan uitstralen naar de oren. U kunt de verpleging om pijnstillers vragen. Drinken van veel koud water is belangrijk en kan de pijn verlichten. Probeer uw keel niet te schrapen. Meestal kunt u een dag later weer naar huis.

Complicaties 

Bij iedere operatie is er kans op complicaties. Bij het verwijderen van amandelen is nabloeding het voornaamste risico. De kans daarop is de eerste twaalf uur na de ingreep het grootst. Daarom blijft u meestal de dag na de ingreep nog in het ziekenhuis.

Instructies voor thuis 

Wanneer alleen het abces is aangeprikt: 

  • drink veel koud water;
  • doe de eerste dagen rustig aan.

Wanneer de amandelen zijn verwijderd: 

  • pijn kan goed worden bestreden met paracetamol;
  • op de plaats waar de amandelen zaten, komt een grijswitte korst, die meestal na zeven of acht dagen loslaat en spontaan verdwijnt. De lucht die u uitademt kan hierdoor onfris ruiken. Bovendien kunt u een wat metaalachtige smaak hebben. Deze verschijnselen verdwijnen vanzelf;
  • eet en drink de eerst dagen zacht en koele voeding. Melkproducten worden over het algemeen als plakkerig en vervelend ervaren en koolzuurhoudende dranken als te prikkelend;
  • u dient de eerste twee weken na de operatie rustig aan te doen. Na die tijd kunt u uw werkzaamheden weer hervatten;
  • we raden zwemmen, roken, zonnen en heet douchen af tot twee weken na de operatie;
  • mocht u een nabloeding krijgen of koorts (temperatuurverhoging boven de 38 graden), meldt u dan bij de polikliniek KNO of de Spoedeisende Hulp.

Vragen 

Als u vragen heeft, kunt u terecht bij (de assistente van) uw behandelend arts en de verpleegkundigen van de verpleegafdeling.

Telefoonnummers 

Polikliniek KNO Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7780
Polikliniek KNO Rijnstate Arnhem-Zuid: 088 - 005 7714
Polikliniek KNO Rijnstate Zevenaar: 088 - 005 9530

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: