Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Oorsuizen (tinnitus)

Klachten door oorsuizen

Als u last heeft van tinnitus hoort u geluiden, zoals ruizen, piepen of fluiten, hoog of laag, hard of zacht, onafgebroken of bij vlagen. Behalve uzelf hoort over het algemeen niemand deze geluiden. Tinnitus komt bij ongeveer twee miljoen Nederlanders voor. Bij enkele tienduizenden mensen zijn de klachten zo erg, dat ze voor psychosociale klachten zorgen. Een groot deel van deze groep leert uiteindelijk wel omgaan met tinnitus en kan weer functioneren in het maatschappelijke en sociale leven.

Wat de precieze oorzaak is van oorsuizen, is vaak niet te achterhalen. U kunt tinnitus krijgen door lawaai, afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Maar tinnitus kan ook het gevolg zijn van een andere aandoening of ontstaan als bijwerking van een medicijn. Stress kan ook een rol spelen bij tinnitus.

Welke behandeling is er mogelijk?

We kunnen de geluiden die u hoort niet verminderen. Wel kunnen we u helpen om beter te leren omgaan met tinnitus en de aanwezige geluiden meer naar de achtergrond van uw bewustzijn te verplaatsen. Hiervoor kunt u terecht bij Rijnstate Clinics.

Wilt u meer weten over de behandeling bij oorsuizen? Kijk dan op de website van Rijnstate Clinics

Behandeling bij Rijnstate Clinics

Rijnstate Clinics is onderdeel van Rijnstate. Bij Rijnstate Clinics zijn we gespecialiseerd in planbare zorg. Planbare zorg is zorg die medisch gezien geen spoed heeft. Maar vaak voor de beleving van de patiënt wel spoed heeft. We bieden de beste medische zorg met snelle toegangstijden, de beste medisch specialisten en een vast zorgteam. Met de vertrouwde expertise en het hoogwaardige operatiekamercomplex van Rijnstate zijn we er voor iedereen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: