Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Verkleinen van de neusschelpen (conchotomie)

In overleg met uw arts heeft u besloten uw neusschelpen te laten verkleinen. Hier leest u meer over de functie van de neus en wat u bij deze ingreep kunt verwachten.

Functie van de neus 

De neus is er niet alleen voor de reuk, maar is vooral een deel van de ademhalingsorganen. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Zo wordt meer dan 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen, door de neus gefilterd en onschadelijk gemaakt. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming. Ook de afvloed van het traanvocht verloopt via de neus.

Stoornissen in de functie van de neus 

Verstopping van de neus wordt vaak veroorzaakt door slijmvlieszwelling van de neusschelpen. De neusschelpen zitten beiderzijds aan de binnenkant van de neus. Zij kunnen bij verkoudheid, bij allergie en soms zonder aanwijsbare reden dikker worden. Deze klachten worden vaak erger tijdens het liggen en als het warm is. De klachten bestaan uit neusverstopping, soms aan beide kanten, soms wisselend links en rechts. De zwelling kan ook een vol gevoel in het hoofd geven en vaak is de reuk ook minder. Soms gaat deze afwijking gepaard met een scheefstand van het neustussenschot.

Verdoving van de neus 

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving of algehele narcose (zie de folder Anesthesie). 

  • Bij plaatselijke verdoving wordt de neus ongevoelig gemaakt door het toedienen van bepaalde medicamenten in de neus. Tijdens de operatie bent u bij kennis; u merkt dus dat u aan de neus wordt geopereerd. U voelt echter geen pijn.
  • Bij algehele narcose wordt u door de anesthesist in slaap gebracht en wordt u pas wakker als de operatie achter de rug is.
    Welke van deze methoden in uw geval wordt toegepast, overlegt de KNO-arts met u.

Knippen van de neusschelpen 

Tijdens de operatie, die ongeveer 20 minuten duurt, worden de neusschelpen kleiner gemaakt. Dit gebeurt met een schaartje, waarbij een klein randje van de onderste (en zelden van de middelste) neusschelpen wordt verwijderd. Gaat de afwijking gepaard met een scheefstand van het neustussenschot, dan kan dit meteen worden rechtgezet. Afhankelijk van het bloeden tijdens de operatie krijgt u zo nodig tampons in de neus.

Na de operatie 

De pijn na de operatie is meestal gering en met paracetamol goed te bestrijden. De tampons in de neus bestaan uit een soort spons en lekken altijd een beetje na. Daarom krijgt u na de operatie een gaasje onder de neus geplakt dat het bloed en slijm opvangt.

Na enkele dagen worden de tampons op de polikliniek verwijderd. De neus geneest daarna vaak met veel slijmvorming en korstjes. Daardoor is de neus nog niet meteen helemaal goed open. Snuiten van de neus kan een nabloeding veroorzaken. De eerste twee tot drie weken na de operatie kunt u daarom beter de neus spoelen met zout water (zie folder Neusspoelen). Daarna is het vaak goed de neus nog eenmaal daags te spoelen.  

Doe het een tot twee weken wat rustig aan. Daarmee vermindert u de kans op een nabloeding. Te heet eten en drinken, een heel heet bad en douche worden ook om die reden ontraden. Alles waar u van gaat transpireren verhoogt de kans op een nabloeding. 

Wondverzorging 

  • Tampons worden tussen de twee en vijf dagen na de ingreep verwijderd op de polikliniek.
  • Neussnorretje: naar eigen inzicht verschonen.
  • Na controle en tamponverwijdering: instructies kunt u vinden in de folder Neusspoelen na een neusoperatie.
  • Het is verstandig om de eerste week na de operatie uw neus niet te snuiten.

Complicaties 

Na deze operatie komen zelden complicaties voor. De meest voorkomende is een nabloeding. Krijgt u een nabloeding en stopt deze niet spontaan, dan kunt u contact met ons opnemen. Buiten kantooruren kan dit via de Spoedeisende Hulp (telefoon 088 - 005 6680). 

Vragen? 

Heeft u nog vragen, dan helpen de medewerkers van de polikliniek KNO helpen u graag verder.

Telefoonnummers 

De Polikliniek KNO Rijnstate is op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Polikliniek KNO Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7780
Polikliniek KNO Rijnstate Zevenaar: 088 - 005 9530

Buiten deze tijden kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de
Spoedeisende Hulp: 088 - 005 6680 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: