Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Afdeling Planbare Zorg

U bent opgenomen op de afdeling Planbare Zorg. Hier leest u meer over het verblijf op deze afdeling.

Voorbereiding: wat neemt u mee? 

Neem bij een opname op de afdeling Planbare Zorg deze spullen mee:

 • medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking of een actueel medicatieoverzicht (dit kunt u opvragen bij uw apotheek)
 • toiletspullen
 • een ochtendjas
 • eventuele hulpmiddelen en/of protheses, zoals een bril en een gehoorapparaat
 • voldoende ondergoed, comfortabele kleding en nachtkleding
 • iets te lezen en eventueel uw smartphone
 • stevige platte schoenen
 • slippers of pantoffels

Neem geen sieraden of kostbaarheden mee. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk als u deze kwijtraakt.

Een spoedopname

Soms is uw opname op de afdeling Planbare Zorg een spoedopname. Wij vragen dan aan uw naasten om de spullen die u nodig heeft voor u op te halen. Uw sieraden en andere kostbaarheden kunt u aan hen meegeven.

Over de afdeling 

Op de afdeling Planbare Zorg liggen patiënten van verschillende specialismen: Chirurgie, Gynaecologie, Kaakchirurgie, KNO (keel-, neus- en oorheelkunde), Orthopedie, Plastische Chirurgie, Urologie.

De afdeling Planbare Zorg is onderdeel van Rijnstate Clinics en bevindt zich op de 6e verdieping aan de B-kant van het ziekenhuis.

Indeling 
De afdeling Planbare Zorg heeft 18 bedden. Deze zijn verdeeld over één, twee- en vierpersoonskamers. Dicht bij uw kamer zijn ruimtes met een toilet, wastafel en douche. We raden u aan deze niet op slot te doen als u deze gebruikt. Geef via het schuifje op de deur aan dat deze ruimte bezet is. Zo kunnen verpleegkundigen u altijd direct helpen als dat nodig is.

De verpleegpost met balie zit halverwege de gang. In de centrale ruimte bij de liften is een dagverblijf met televisie. In het ziekenhuis mag niet worden gerookt.

Medewerkers van de afdeling 

Verpleegkundigen  
Op de afdeling werken we volgens het systeem van patiëntgericht verplegen. Dit betekent dat u zo veel mogelijk te maken krijgt met dezelfde verpleegkundigen. Het voordeel is dat u vertrouwd bent met diegene die u verzorgt en verpleegt. De verpleegkundigen overleggen dagelijks met elkaar en met de artsen. Zo zijn zij goed op de hoogte van uw gezondheidstoestand om patiëntgerichte zorg te verlenen. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig. Mocht het nodig zijn, dan kunt u op ieder moment een beroep op hen doen. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige die de verantwoordelijkheid voor u draagt.

Leerling-verpleegkundigen en stagiairs  
Er zijn ook leerling-verpleegkundigen en stagiairs. Zij zijn nog in opleiding en werken onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige.

De werktijden van de verpleegkundigen zijn:

 • dienst A: 7.00 tot 15.30 uur
 • dienst B: 9.30 tot 18.00 uur
 • dienst C: 15.00 tot 23.30 uur
 • dienst W: 23.15 tot 7.15 uur

Afdelingssecretaresse 
Zij verzorgt tijdens uw opname alle administratie. In verband met het verwerken van opdrachten heeft zij toegang tot uw medisch dossier.

Apothekersassistenten 
De apothekersassistenten zijn er bij opname voor verantwoordelijk dat de (thuis)medicatie goed staat geregistreerd. Bij ontslag zorgen zij ervoor dat uw apotheek een nieuw actueel medicatieoverzicht krijgt. Zij nemen de ontslagmedicatie met u door en maken afspraken met u over het ophalen/ bezorgen van uw medicijnen als u naar huis gaat.

Afdelings- en service-assistenten 
Op de afdeling zijn afdelingsassistenten aanwezig. De afdelingsassistenten houden de afdeling schoon. Ze maken de bedden op van patiënten die uit bed mogen van maandag tot en met zaterdag. Op zondag maken de verpleegkundigen de bedden op.

Op de afdeling zijn ook service-assistenten aanwezig. Zij delen onder andere de menulijst uit, waar uit u uw keuzemenu kunt opgeven. U kunt bij hen terecht met uw wensen, vragen of klachten op het gebied van de voeding.

Afdelingshoofd 
Het afdelingshoofd heeft de eindverantwoording en leiding over de afdeling. Het afdelingshoofd is niet betrokken bij de directe patiëntenzorg.

Medisch team

Medisch specialisten 
De medisch specialisten die op de afdeling werken zijn: urologen, gynaecologen, plastisch chirurgen, kaakchirurgen en KNO-artsen. Elke specialist heeft naast zijn algemene kennis en specialisme één of meerdere aandachtsgebieden. De specialisten hebben veel onderling overleg. Hierdoor kunnen zij elke patiënt zo goed mogelijk behandelen. Ook kunnen zij zo de kwaliteit van zorg blijvend garanderen.

De specialist die u behandelt, is eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. Het kan zijn dat bij u onderzoek en/of behandeling door meerdere specialisten wenselijk is. Elke specialist zorgt dan voor een deel van de behandeling. Vervolgens adviseren zij uw behandelend specialist over bepaalde aspecten van uw ziekte of algemene toestand.

Het is ook mogelijk dat uw behandelend specialist de behandeling in zijn geheel overdraagt aan een andere specialist. Het gevolg kan zijn dat u dan naar een andere afdeling wordt overgeplaatst. Hierover wordt altijd met u overlegd.

Arts-assistenten 
De specialisten worden bijgestaan door arts-assistenten. Dit zijn afgestudeerde basisartsen, van wie een deel in opleiding is tot specialist. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de dagelijks medische zorg op de afdeling en worden verder zaalartsen genoemd. Zij werken onder supervisie van een specialist.

Coassistenten 
Coassistenten zijn medische studenten in het vijfde of zesde jaar van hun studie Geneeskunde zitten. Zij hebben het theoretische gedeelte van hun opleiding afgerond. In het ziekenhuis doen zij praktijkervaring op. Meestal verrichten zij ook een deel van het vooronderzoek. Omdat zij nog in opleiding zijn, bestaat de kans dat ze niet op al uw vragen een passend antwoord weten. U kunt u vragen dan aan uw verpleegkundige of behandelend specialist stellen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: