Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Operatie aan de neus

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u vanwege reuk en/of neusklachten een operatie aan de neus ondergaat.
Hier krijgt u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een neusoperatie.

De functie van de neus 

De neus is er niet alleen voor de reuk, maar is vooral een deel van de ademhalingsorganen. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Zo wordt meer dan 95 procent van de deeltjes die onze lucht verontreinigen, door de neus gefilterd en onschadelijk gemaakt. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming. Ook de afvloed van het traanvocht verloopt via de neus. 

Stoornissen in de functie van de neus 

Stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm van het inwendige van de neus. Het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot (het septum), dat de neushelften van elkaar scheidt. Dit kan aanleiding geven tot een grote reeks klachten, zoals een gevoel van verstopping, een gestoorde ademhaling of hoofdpijn. Het rechtzetten van het neustussenschot (septumcorrectie) komt daarom veel voor.

Verdoving bij neusoperatie 

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving of algehele narcose. 

 • Bij plaatselijke verdoving wordt de neus ongevoelig gemaakt door het toedienen van bepaalde medicamenten in de neus. Tijdens de operatie bent u bij kennis, u merkt dus dat u aan de neus wordt geopereerd. U voelt echter geen pijn.
 • Bij algehele narcose wordt u door de anesthesist in slaap gebracht en wordt u pas wakker, wanneer de operatie achter de rug is.
  Welke van deze methoden in uw geval wordt toegepast, overlegt uw KNO-arts met u. 

Septumcorrectie 

Hierbij wordt uitsluitend geopereerd in het inwendige van de neus, er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten. Bij de operatie wordt het kraakbeen en het bot van het neustussenschot vrijgelegd via een klein sneetje binnenin de neus. Hierna wordt het tussenschot rechtgezet. Het herstelde neustussenschot wordt daarna tijdelijk op zijn plaats gehouden door in de neus ingebrachte tampons, zodat slijmvlies, kraakbeen en bot weer aan elkaar kunnen groeien.
Na enkele dagen worden de tampons en de pleisters verwijderd. U kunt dan weer door de neus ademen.

De inwendige en uitwendige neuscorrectie 

Soms is de neusfunctie niet alleen gestoord door een afwijkend tussenschot, maar ook door een abnormale vorm van de buitenkant van de neus. Vaak is het in zo'n geval mogelijk om in één operatie ook het uiterlijk te verbeteren. Ook deze operatie, die uitgebreider is dan de septumcorrectie, wordt in het algemeen van binnenuit verricht. Er blijven geen zichtbare littekens achter. Wanneer dit wel noodzakelijk is, wordt dat met u besproken.

Evenals bij een septumcorrectie worden tampons in de neus aangebracht aan het einde van de operatie. Wanneer aan het bot van het uitwendige van de neus is geopereerd, wordt de neus bovendien vastgezet met pleisters met daar overheen een kapje van gips, kunststof of metaal. De neustampons worden na enkele dagen worden verwijderd. Het kapje moet tenminste een week op zijn plaats blijven om te zorgen dat de weefsels en de botstukken in de goede positie aan elkaar groeien.

Na de operatie 

Na de operatie kan er wat zwelling en een blauwe verkleuring van de gezichtshuid en de oogleden optreden, vooral als er aan het uitwendige van de neus is geopereerd. Dit is het gevolg van kleine onderhuidse bloeduitstortingen. Gewoonlijk verdwijnt dit binnen enkele dagen. De pijn na de operatie is meestal gering en goed met pijnstillers te bestrijden. In de neus en omgeving kan een dof gevoel optreden, omdat kleine zenuwen zijn uitgeschakeld. Dit verdwijnt vanzelf. Het normale gevoel komt terug binnen enkele weken tot maanden. Het is verstandig om de eerste week na de operatie de neus niet te snuiten. Beter is het om de neus gedurende twee á drie weken schoon te spoelen met zout water. Uw arts vertelt hoe u dit het beste kunt doen. Vooral wanneer ook het uitwendige van de neus geopereerd is, mag er gedurende enige weken geen druk of trek op de neus uitgeoefend worden. Vermijd sporten en balspelen.

Waar moet u op letten als u weer thuis bent?

Let op deze leefregels:

 • De eerste 24 uur mag u niet alleen zijn. Is dat wel het geval? Houd dan uw telefoon binnen handbereik
 • Nies met uw mond open
 • Douche niet heet
 • Indien u neustampons heeft, let op uw lichaamstemperatuur. Als uw lichaamstemperatuur meer dan 38,5 graden Celsius is neemt u contact op met de polikliniek KNO. 
 • Lekkage van (licht) bloederig neusvocht is de eerste dagen normaal
 • Sport niet tot de eerste controle

Wondverzorging 

 • Tampons worden tussen de twee en vijf dagen na de ingreep verwijderd op de polikliniek.
 • Neussnorretje: naar eigen inzicht verschonen.
 • Na controle en tamponverwijdering: instructies kunt u vinden in de folder spoelinstructies na een neusoperatie.
 • Het is verstandig om de eerste week na de operatie de neus niet te snuiten.

Complicaties 

Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Dergelijke complicaties zijn echter goed behandelbaar. In de praktijk zijn complicaties bij een neusoperatie zeer zeldzaam. Bij problemen binnen 24 uur na de opname kunt u contact opnemen me de Spoedeisende Hulp in Arnhem.

Vragen 

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan beantwoordt de behandelend arts deze graag.

Telefoonnummers

Poli KNO Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7780
Poli KNO Rijnstate Zevenaar: 088 - 005 9530
Spoedeisende Hulp Arnhem: 088 - 0056680 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: