Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Taal- en spraakstoornis

Het geluid van de stem wordt gemaakt in het strottenhoofd door het trillen van de stembanden. Dit zijn plooien, die naar elkaar toe bewogen kunnen worden en dan in trilling worden gebracht door de uitademingslucht. Van het geluid dat in het strottenhoofd gemaakt wordt, maken we klanken door bewegingen van mond en keel. Strottenhoofd, mond en keel vormen tezamen onze spraakorganen.

Spraakstoornissen

Bij afwijkingen in de mond of de keel kan een kind bepaalde klanken soms niet goed vormen. Uw KNO-arts zal daarom de spraakorganen van uw kind onderzoeken. Wanneer er afwijkingen gevonden worden, zal worden besproken wat er aan gedaan kan worden.

Behandeling van spraakstoornissen

Heeft uw kind bijvoorbeeld een grote neusamandel, waardoor het ‘door de neus’ praat, dan kan uw KNO-arts voorstellen de neusamandel te verwijderen. Het door de neus praten kan ook worden veroorzaakt doordat het verhemelte van uw kind aan de korte kant is. Meestal worden er echter geen afwijkingen aan de spraakorganen gevonden.

Stotteren

Kleine kinderen hebben vaak veel te vertellen, maar zijn nog niet zo bedreven in het spreken en gaan dan stotteren. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Komt stotteren in de familie voor, dan is de kans groter dat kinderen blijven stotteren. In dit geval is het verstandig om vroeg aan de bel te trekken.

Behandeling van stotteren

De arts kan u na een gesprek en onderzoek van uw kind misschien geruststellen en adviezen geven over uw manier van praten met uw kind. Het is ook mogelijk dat voor verdere begeleiding een verwijzing naar een logopedist/stottertherapeut noodzakelijk is.

Stemstoornissen

Wanneer er afwijkingen zijn van de stembanden, is het niet mogelijk een goed geluid te maken.

Behandeling van stemstoornissen

Uw KNO-arts zal de stembanden onderzoeken met een spiegeltje dat in de mond van uw kind gehouden wordt. Zo nodig kan een dun slangetje via de neus in de keel worden gebracht. Door middel van dit slangetje kunnen de stembanden worden bekeken. Meestal worden er geen afwijkingen gevonden. En kan een kind leren zijn stem beter te gebruiken bij een logopedist.

Taalstoornissen

Voor ouders is het vaak moeilijk om te weten of hun kind voldoende spreekt. Als u zich zorgen maakt over de taalontwikkeling van uw kind, kan de KNO-arts uw kind onderzoeken. Slechthorendheid kan een oorzaak zijn.

Behandeling van taalstoornissen

Afhankelijk van de oorzaak stelt de KNO-arts een behandeling voor bijvoorbeeld het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Soms moet er nog meer onderzoek gebeuren en ook is het mogelijk dat uw kind wordt doorverwezen naar een team met meer specialisten of een logopedist.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: