Promotieonderzoek Laura Kooij draagt bij aan de kennis over digitale transformatie in ziekenhuizenLaura Kooij is op vrijdag 3 december gepromoveerd aan de Universiteit Twente met haar proefschrift ‘Digitale transformatie in de ziekenhuiszorg: implementatie en evaluatie van eHealth in de klinische praktijk. De effecten op patiënten, zorgprofessionals en ziekenhuisorganisaties (Digital transformation in hospital care: implementation and evaluation of eHealth in clinical practice. The effects on patients, healthcare professionals and hospoital organizations.).

eHealth

Digitale transformatie is een belangrijk thema in de ziekenhuiszorg. De inzet van eHealth is veelbelovend, maar er is meer kennis en bewijs nodig over de inzet van eHealth in de klinische praktijk. De effecten op patiënten, zorgverleners en ziekenhuisorganisaties zijn geëvalueerd in verschillende onderzoeken en met gebruik van verschillende technologieën. eHealth is een brede term en omvat verschillende digitale toepassingen, zoals een patiëntenportaal, telehealth en videoconsult.

Eén van de onderzoeken was een evaluatie van interventies waarbij artsen uit ziekenhuizen en huisartsen gezamenlijk zorgen voor patiënten met gebruik van informatietechnologie. Ook zijn de effecten van telehealth op ziekenhuisopnames geëvalueerd. Andere relevante onderzoeksresultaten zijn gevonden voor de implementatie van patiëntportalen, het gebruik van een mobiele app voor COPD-patiënten, de inzet van videoconsult en het gebruik van draagbare, draadloze sensoren op de verpleegafdeling en in de thuissituatie.

Belang van inbedding

Concluderend is de implementatie en het gebruik van eHealth een uitdaging, omdat het wordt beïnvloed door organisatorische, sociale en technische factoren. Inbedding in zorgprocessen is belangrijk. Pragmatisch onderzoek in de klinische praktijk is nodig om de kloof tussen de klinische situatie en technologie te verkleinen.

Over de promovendus

Laura Kooij heeft Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2010 tot 2018 heeft ze gewerkt in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam als senior adviseur eHealth, projectleider en gezondheidsvoorlichter. In 2015 is ze gestart met haar PhD-project aan de Universiteit Twente en het Nederlands Kanker Instituut. Sinds 2018 is Laura werkzaam in Rijnstate Arnhem, momenteel als Manager Innovatie & Zorgtransformatie. Laura voerde haar onderzoek uit onder begeleiding van promotor prof. dr. Wim H. van Harten. 

Laura Kooij

Meer weten?

Het proefschrift is op te vragen bij pers@rijnstate.nl.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: