Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen loopt op, hoe zit dat bij Rijnstate?Zoals u in de media heeft kunnen vernemen, neemt de druk op de zorg in de ziekenhuizen toe. Zo ook in Rijnstate. Wat dit betekent voor onze reguliere zorg en voor u als patiënt, leggen wij uit in dit bericht.

Door oplopende coronacijfers neemt de druk op de zorg steeds verder toe. Dat beeld herkennen wij in Rijnstate. We halen uitgestelde operaties in, de planbare zorg gaat (vooralsnog) door en daar bovenop komt het stijgend aantal coronapatiënten. Ook hebben we te maken met het normale griepseizoen, waardoor er meer opnames zijn en tegelijkertijd meer uitval onder personeel. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de druk op ons personeel onverminderd hoog is.

Wat is er anders dan bij de vorige coronagolven?

Anders dan in eerdere coronagolven is dat er nu meer bekend is over het virus en dat ruim 80% van de bevolking volledig gevaccineerd is (boven de 12 jaar). Daar zijn wij blij mee, want dat betekent dat een kleiner percentage van de coronapatiënten op de verpleegafdelingen en Intensive Care terecht komt. Dit is een groot verschil.

In de eerste golf moesten we besluiten om alle reguliere zorg in rap tempo af te schalen om de toestroom van coronapatiënten op te kunnen vangen. Nu behandelen we zowel coronapatiënten als niet-coronapatiënten in ons ziekenhuis.

Daarnaast hebben we te maken met inhaalzorg vanwege operaties en behandelingen die we sinds het begin van de coronacrisis moesten uitstellen. Dat betekent dus dat we onze IC-bedden nodig hebben voor zowel coronapatiënten als niet-coronapatiënten.

Deze situatie zorgt voor een extra druk op ons zorgpersoneel. Zij geven nog elke dag alles om de zorg voor al onze patiënten mogelijk te maken en laten ook nu weer zien over veel veerkracht te beschikken. Een enorme prestatie. Dit alles maakt dat we met vertrouwen, maar ook met zorgen de komende periode tegemoet treden.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

We houden de situatie en de drukte in ons ziekenhuis nauwlettend in de gaten. We doen ons uiterste best om alle afspraken en operaties door te laten gaan. Helaas is het wel nodig om een deel van onze operaties uit te stellen. Dit doen we alleen als dat medisch verantwoord is. Als de drukte nog verder toeneemt, ontkomen we er waarschijnlijk niet aan om nog meer operaties en/of afspraken uit te stellen.

Dit heeft een grote impact op u als patiënt, maar ook op onze zorgprofessionals. We kunnen alleen uw begrip en geduld hiervoor vragen.

Uw afspraak

  • Als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis, kunt u ervan uitgaan dat deze doorgaat, tenzij u wordt gebeld. Wij vragen u om niet zelf te bellen, om zo onze telefoonlijnen niet over te belasten.
  • Voor de polikliniek gaan voorlopig alle afspraken door. Mochten er toch wijzigingen zijn, dan wordt u van tevoren persoonlijk gebeld.
  • Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan kunt u ervan uitgaan dat de betreffende polikliniek een afspraak inplant. U ontvangt een afspraakbevestiging per mail of post. Vanwege drukte kan dit langer duren dan u mogelijk gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.
  • U kunt ook gebruik maken van een videoconsult met uw zorgverlener als de situatie dat toelaat. Hoe u dit doet, leest u hier. Een telefonische afspraak behoort ook tot de mogelijkheden, net als een e-consult via Mijn Rijnstate.

De maatregelen in ons ziekenhuis

In Rijnstate geldt nog steeds de regel om 1,5 meter afstand te houden en een mondneusmasker te dragen. Dit doen we uit bescherming van onze patiënten, bezoekers, zorgverleners en medewerkers.

Daarnaast laten we nog steeds minder bezoek toe dan voor de coronacrisis en vragen we u om niet naar het ziekenhuis te komen als u (verkoudheids-)klachten heeft (tenzij de specialist u aangeeft dat uw bezoek noodzakelijk is). Onze bezoekregels zijn afhankelijk van de ernst van de situatie. Ook hierin staan uw en onze veiligheid voorop.

Bekijk de actuele bezoekregels

Rijnstate biedt zorg aan iedereen

Het vaccineren tegen het coronavirus is een vrije keuze. Die respecteren we. In Rijnstate is en blijft iedereen welkom. Wij zien wel dat vaccineren tegen het coronavirus helpt tegen besmetting en overdracht. Met name tegen ernstige klachten, de kans op long-covid en ziekenhuisopname. Ons advies blijft dan ook om u te laten vaccineren.

Gebruik QR-code (coronatoegangspas)

In de zorg voor onze patiënten en medewerkers hanteren wij alle noodzakelijke maatregelen (mondneusmasker, 1,5 meter afstand houden en beperkte groepsgrootte binnen Rijnstate) en beschermingsmiddelen om besmettingen te voorkomen.

Wij zien op dit moment geen aanleiding om de CoronaCheck-app (toegangsbewijs met QR-code) in te zetten voor bezoekers om toegang te krijgen tot Rijnstate. Wel kunnen we ons voorstellen dat, als de cijfers verder oplopen, we op termijn voor bezoek op bepaalde plaatsen een toegangscheck overwegen. Als wij hiertoe besluiten, dan staat hierbij het belang van zowel onze patiënten als medewerkers te allen tijde voorop.

Het gebruik van de QR-code voor onze medewerkers is niet aan de orde. Dit is besloten op basis van eerder gemaakte afspraken in een moreel beraad over dit onderwerp.

Meer weten?

Alle belangrijke informatie over het coronavirus, de maatregelen in Rijnstate en de antwoorden op de veelgestelde vragen leest u op onze pagina over het coronavirus.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: