Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Ketaminebehandeling tegen depressie in standaard behandelaanbodIn Nederland krijgt iets minder dan 1 op de 5 volwassenen te maken met een depressie. In de Week van de Psychiatrie vragen wij daarom aandacht voor de speciale ketaminebehandeling tegen depressie die de afdeling Psychiatrie van Rijnstate sinds september 2021 inzet. Deze behandeling maakt onderdeel uit van het standaard behandelaanbod. Dat is uniek, omdat de behandeling op andere plaatsen vaak nog niet beschikbaar is.

Ketamine als antidepressivum

Ketamine wordt al jaren in ziekenhuizen ingezet als verdovingsmiddel en pijnstiller. Daarnaast blijkt ketamine tevens een antidepressieve werking te hebben. Technisch geneeskundige en promovendus (Psychiatrie) Sven Stuiver: “In 2020 behandelden we een aantal patiënten met ketamine, toegediend via de bloedbaan. De resultaten en ervaringen waren zeer positief en hebben ons doen besluiten om de behandeling ook klinisch en poliklinisch aan te bieden. Hiermee zijn we in staat om patiënten die ernstig somber zijn, en misschien zelfs zelfdoding overwegen, heel snel te helpen.”

 

Voordelen van ketamine

Een ketaminebehandeling tegen depressie is geschikt voor mensen die niet (genoeg) reageren op antidepressivamedicatie en/of psychotherapie. Het komt zelden voor dat patiënten ketamine vanwege (een) contra-indicatie(s) niet mogen gebruiken; dit maakt het voor veel patiënten toegankelijk. Bovendien werkt ketamine over het algemeen erg snel: waar klassieke antidepressiva vier tot zes weken moeten inwerken om effectief te kunnen zijn, is na een ketaminekuur van drie weken al duidelijk of de behandeling aanslaat.

Een ander voordeel is dat de behandeling nauwelijks bijwerkingen heeft. De bijwerkingen die optreden, zijn na de toediening van het infuus vaak snel verdwenen. “De patiënt kan de medicatie ook via de neus of mond toegediend krijgen. Wij kiezen ervoor om een infuus te gebruiken, omdat dit krachtig antidepressief werkt en deze methode voor de patiënt vaak weinig belastend is. Daarnaast kunnen we de snelheid van het toedienen van de ketamine per patiënt instellen en daardoor beter sturen op bijwerkingen”, aldus Stuiver.

Meer onderzoek

Dat de ketaminebehandeling tegen depressie inmiddels is opgenomen in het standaard behandelaanbod, wil niet zeggen dat er geen onderzoek meer naar gedaan wordt. Psychiater Dr. Jeroen van Waarde: “We weten nu dat ketamine kan helpen bij depressieve gevoelens, maar er is nog veel onbekend over hoe het werkt. Daarom blijven we onderzoek doen naar hoe ketamine werkt op het brein. Dat doen we trouwens ook voor andere therapieën, zoals elektroconvulsietherapie (ECT) en repetitieve magnetische hersenstimulatie (rTMS). Hoe meer inzicht we krijgen in de werkingsmechanismen van deze therapieën, hoe beter we kunnen bepalen wat de meest geschikte behandeling is voor de patiënt.”

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: