Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Jantine Jansen-Schotman gepromoveerd aan de Radboud UniversiteitOp dinsdag 16 november 2021 is Jantine Jansen-Schotman gepromoveerd aan de Radboud Universiteit met haar proefschrift 'Het vaststellen van de vochtbalans bij patiënten door het meten van de elektrische lichaamsweerstand' (Hydration assessment by measurement of total body electrical resistance: back to basics). 

Het betrouwbaar vaststellen van de vochtbalans is essentieel bij de behandeling van patiënten met verstoringen in de waterhuishouding. Helaas zijn huidige methoden weinig nauwkeurig.

In het proefschrift is onderzocht of bio-elektrische impedantie analyse (BIA) gebruikt kan worden om dit op een meer nauwkeurige wijze vast te stellen. Conventionele BIA berust op het meten van de totale elektrische lichaamsweerstand en het vertalen daarvan naar lichaamswatervolumes, doormiddel van rekenmodellen. Met dit proefschrift is aangetoond dat de accuraatheid van de conventionele BIA aanpak onvoldoende is wanneer zij wordt toegepast bij patiënten, mede als gevolg van beperkingen van de gebruikte rekenmodellen.

Jantine Jansen-Schotman

Minder ingewikkelde rekenmethoden

De methode die uitsluitend gebaseerd is op de gemeten totale lichaamsweerstand vermijdt het gebruik van ingewikkelde rekenmodellen. De resultaten geven aan dat deze meettechniek zeer gevoelig is voor het registreren van veranderingen in de vochtbalans, mits de metingen worden uitgevoerd volgens een gestandaardiseerd meetprotocol.

Nieuwe methode voor patiënten

Dit is de eerste aanzet tot de ontwikkeling van een nieuwe methode om de vochtbalans van mensen op een objectieve en betrouwbare manier vast te stellen. De techniek is met name gericht op patiënten die vanwege afwijkingen in de vochthuishouding onder behandeling zijn in het ziekenhuis. Het betreft een breed scala, van patiënten die met uitdrogingsverschijnselen op de spoedeisende hulp komen, tot patiënten met hartfalen of chronische nierschade die vanwege overvulling worden behandeld. Het vochtbeleid kan zo beter gestuurd worden.

Vervolgonderzoek

Jantine Jansen-Schotman (technisch geneeskundige) voerde haar onderzoek uit bij de afdeling Interne Geneeskunde van Rijnstate en de afdeling Nierziekten van het Radboudumc, onder begeleiding van promotor prof. dr. Jack Wetzels (Radboudumc) en copromotoren van Rijnstate dr. Hans de Boer (internist) en dr. Marcel van Borren (klinisch chemicus). Jantine is de eerste onderzoeker onder het gezamenlijk promotiefonds van Rijnstate en het Radboudumc die promoveert. Momenteel is zij klinisch data-analist bij Rijnstate. “Vervolgonderzoek is nodig om de grootte van toegevoegde klinische waarde vast te stellen. We zijn nog op zoek naar subsidies om de methode beschreven in dit proefschrift verder in de kliniek te testen”.

Meer weten?

Het proefschrift is op te vragen bij het Radboudumc.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: