Brug in het Atrium van Arnhem

Rijnstate dit weekend in de media over vaccinatievraagstukIn de media is er veel aandacht geweest voor de landelijke oproep van Rijnstate met betrekking tot de vaccinatiestatus. Het pleidooi in het NOS-journaal is bedoeld als stevige bijdrage aan de landelijke discussie die ook door andere brancheorganisaties en bijvoorbeeld VNO-NCW is aangezwengeld. De focus ligt wat ons betreft nu op het organiseren van een aangekondigd moreel beraad om ook intern de discussie met onze medewerkers te voeren. Met dit bericht lichten wij onze argumenten toe.

Hoge vaccinatiegraad

Allereerst: hoe hoger de vaccinatiegraad, des te minder onnodige COVID-19-opnames, onnodige belasting van onze medewerkers en vertraging van overige zorg. Het is daarom vanuit onze professionaliteit een bijna maatschappelijke verantwoordelijkheid en toch ook morele plicht daar als persoon en organisatie aan bij te dragen. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter.

Bescherming kwetsbare patiënten

Het beschermen van kwetsbare patiënten, en het recht van patiënten om te weten of wij er alles aan doen hen veilig te behandelen, maakt dat wij willen weten of er voldoende vaccinatiegraad op die afdelingen is en of wij maatregelen moeten nemen. Met name de komst van nieuwe medewerkers, coassistenten en stagiaires is daarbij een aandachtspunt. Er is hierbij een onderscheid in vaccinatiegraad (afdelingsniveau) en vaccinatiestatus (individueel niveau).

Een coronavaccinatie is in onze visie voor zorgmedewerkers meer dan een “recht waar je gebruik van kunt maken”. De vrijheid die mensen nemen om zich niet te laten vaccineren betekent bij een te lage vaccinatiegraad meer risico voor mensen met een verminderde weerstand. Mensen die gevaccineerd zijn, kunnen het coronavirus alsnog overdragen. De kans op overdracht is wel substantieel kleiner en de kans op long-COVID neemt voor gevaccineerden met 50% af. 

Tonen van vaccinatiebewijs in Nederland en buitenland

Daarnaast is er een niet uitlegbaar onderscheid in testen voor toegang en het tonen van vaccinatie apps, versus de absolute geheimhouding van vaccinatiestatus bij zorgmedewerkers. Bij de Formule1 en in een restaurant wordt trouw de app met allerlei data gevraagd en getoond, iemand die stage komt lopen op de Intensive Care of Dialyse mogen we dat niet vragen?

Meer dan 90% van onze medewerkers gevaccineerd

Wij vragen daarom om passende maatregelen die het ons mogelijk maken verstandig en professioneel verantwoord beleid te voeren. Gelukkig is meer dan 90% van onze medewerkers gevaccineerd en denken wij dat een volwassen discussie mogelijk is. Op andere plekken is men bezorgd dat dit medewerkers afschrikt. Wij vinden dat geen argument om een noodzakelijke discussie uit de weg te gaan. De Hepatitis B-vaccinatie is al jaren verplicht in de directe patiëntenzorg. Er is dus al eerder bedacht dat volksgezondheid en veiligheid soms belangrijker kunnen zijn dan de individuele vrijheid.

Moreel beraad

Wij denken dat het belangrijk is dat deze discussie is aangezwengeld. Direct om onze patiëntenzorg veilig te kunnen organiseren en indirect om het aantal onnodige COVID-19-opnames terug te brengen, de belasting van onze medewerkers te verminderen en om onze wachtende patiënten sneller te kunnen helpen. Tot maatregelen binnen Rijnstate is nog niet besloten. Wij gaan eerst intern met onze medewerkers in gesprek door middel van een moreel beraad.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: