Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Rijnstate Oncologisch Centrum geeft inzicht in kwaliteitscijfers 2020Rijnstate heeft het inzicht in de kwaliteitscijfers van het Oncologisch Centrum uitgebreid met cijfers over darmkanker en hoofd-halskanker. Afgelopen jaren werden al de cijfers gepubliceerd voor long-, maag-, en borstkanker en urologische vormen van kanker (prostaat-, blaas-, penis- en nierkanker). Bij het Oncologisch Centrum staat de patiënt voorop. Daarom hechten we veel waarde aan het meten en delen van uitkomsten. Zo zien patiënten wat ze kunnen verwachten van een bepaald type behandeling in Rijnstate en kunnen ze bewustere keuzes maken.

Ieder jaar worden de kwaliteitscijfers van Rijnstate uitgebreid; dit jaar met hoofd-halskanker en darmkanker. Hossein Ghaeminia, MKA-chirurg: “Onderzoek laat zien dat het van levensbelang is om hoofd-halskanker in een vroeg stadium te ontdekken en snel te behandelen. Dat zorgt voor een grotere overlevingskans en daarnaast een betere kwaliteit van leven. Er is landelijk afgesproken dat ieder ziekenhuis dat hoofd-halskanker behandelt, de doorlooptijden openbaar maakt. Ik vind het een hele goede prestatie dat we bij Rijnstate koploper zijn in Nederland, waarbij we in 2020 bij 90,7 procent van de patiënten de behandeling binnen 30 kalenderdagen hebben kunnen starten (landelijk 60,1%). Ook laten de cijfers zien dat vervolgbehandelingen na een operatie snel worden ingezet.”

Coronacrisis

Het afgelopen jaar stond in het teken van de coronacrisis. Dat bracht veel onrust met zich mee voor patiënten met kanker. Marina van Gelder, Manager Zorg bij Rijnstate: ”De kwaliteitscijfers laten zien dat ondanks corona we de zorg voor patiënten met kanker zoveel mogelijk door konden laten gaan, en dat met dezelfde of zelfs nog hogere kwaliteit. Daar zijn we ontzettend trots op.”

Registratie

Kwaliteitsinformatie wordt in Nederland nauwkeurig geregistreerd door externe instanties. Rijnstate vult dit aan met eigen gegevens. Patiënten spelen een belangrijke rol bij het vastleggen van uitkomsten van de zorg. Ze vullen PROM-vragenlijsten in waarmee ze voor, tijdens en na de behandeling aangeven hoe het met hen gaat. Daarnaast gebruiken we PREM-vragenlijsten. Daarmee meten we hoe patiënten de ervaringen beleven. Zo kijken we bijvoorbeeld in hoeverre een patiënt het gevoel heeft dat hij of zij kon meebeslissen.

De uitkomsten zijn te vinden op: www.rijnstate.nl/kwaliteit-oncologie Wilt u weten hoe Rijnstate scoort op kwaliteit in vergelijking met specifieke andere ziekenhuizen? Kijk dan op de website www.ziekenhuischeck.nl, een website van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ). Hier vindt u onder andere behandelresultaten, kwaliteitsresultaten en beoordelingen.

Bekijk onze kwaliteitscijfers 2020   

ARTZ Oncologisch centrum

Op het gebied van oncologie werkt Rijnstate samen met Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Radiotherapiegroep. Deze samenwerking heet: ARTZ Oncologisch centrum. Binnen ARTZ delen werkgroepen van specifieke kankersoorten kennis en expertise met elkaar en bespreken de uitkomsten van zorg. Deze Gelderse zorginstellingen delen hun kwaliteitscijfers over de oncologische zorg op www.artz.nl/kwaliteit

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: