Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Divi’s: uitleg in beeld en geluidArtsen en zorgverleners besteden veel tijd aan het (mondeling) informeren van patiënten. Logisch, want goede informatie is de basis van goede zorg. Toch onthouden patiënten slechts 20 tot 50% van de informatie die mondeling wordt verstrekt. De redenen hiervoor zijn verschillend: patiënten kunnen zenuwachtig zijn, leeftijd kan een rol spelen, maar ook laaggeletterdheid en het opleidingsniveau kunnen van invloed zijn.

De afdelingen Longoncologie en Longgeneeskunde maken daarom sinds enige tijd gebruik van zogenaamde Divi’s: animaties die uitleg geven in beeld en geluid. Elke Divi bevat beeldende informatie waarin het onderzoek, het ziektebeeld, de therapie of een proces begrijpelijk wordt uitgelegd aan patiënten, mantelzorgers en naasten. Marijke Maalderink, Hoofd Behandelteam en Ketenregisseur Oncologisch Centrum: “We merken dat zowel patiënten als zorgverleners heel enthousiast zijn over het gebruik van de Divi’s. Zo zien we dat de patiënt veel beter in staat is gerichtere vragen te stellen, de zorgverlener minder tijd kwijt is aan voorlichting en daardoor meer tijd heeft om op andere vragen in te gaan”.

Petra Vos, longarts in Rijnstate: “Omdat de afdeling Longoncologie zo enthousiast was over de inzet van Divi’s, hebben we besloten deze ook in te zetten voor patiënten met COPD en slaapapneu. Patiënten kunnen de Divi’s rustig bekijken en uitleg krijgen, zonder dat ze zelf hoeven te praten. Voor sommige longpatiënten die erg benauwd zijn, wordt dit als erg prettig ervaren.”

De Divi’s worden via Mijn Rijnstate gedeeld met de patiënt. Patiënten kunnen de Divi’s bekijken wanneer het hun uitkomt en zo vaak bekijken als ze willen. Op dit moment wordt onderzocht of ook andere afdelingen binnen Rijnstate gebruik kunnen maken van Divi’s.

Bekijk hier het voorbeeld van een van de Divi’s over COPD.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: