Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Nieuw onderzoek: voeding na een heupbreuk  Slechts de helft van de patiënten met een acute heupfractuur herstelt naar het niveau van functioneren van voor de breuk. Daarnaast overlijdt ongeveer een kwart van de patiënten binnen het jaar. Onderzoekers van de binnenkort startende LIFF-studie achterhalen de invloed van gezonde en voldoende voeding op het herstel.

 

In de nieuwe studie bekijken de onderzoekers of te lage eitwitinname en slechte voedingsstatus risicofactoren zijn voor moeizaam herstel van 70-plussers na een heupfractuur. Daarvoor nemen ze de botgezondheid en het fysiek functioneren onder de loep, maar ook sociaal-demografische factoren. ‘Met dit onderzoek hopen we de zorg en herstel na een heupfractuur te verbeteren en de kwaliteit van leven voor patiënten te verhogen,’ zegt Inge Groenendijk, promovenda aan Wageningen University & Research (WUR).

Observationele studie

De LIFF-studie staat voor ‘Life Improving Factors after hip Fracture’ en is een observationele studie waarbij 84 patiënten na hun heupfractuur drie maanden lang worden gevolgd. ‘We maken gebruik van data die al worden uitgevraagd in de zorg. We moesten wel wat metingen standaardiseren voor het onderzoek,’ vertelt Inge. ‘Ook meten we een paar nieuwe factoren: eiwitinname, lichaamssamenstelling (onder andere spiermassa), botdichtheid, handknijpkracht en spiervermoeidheid. De werving start naar verwachting in juli of augustus binnen Rijnstate.

De LIFF-studie valt onder de onderzoekslijn ‘Ouderen en Geriatrie’ van Alliantie Voeding in de Zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Hugo Wijnen, klinisch geriater in Rijnstate. Inge wordt begeleid door Lisette de Groot, hoogleraar voeding en veroudering aan WUR.

Lees verder op: Voeding na een heupbreuk - Rijnstate - St. Alliantie Voeding in de Zorg

Rijnstate is kernpartner van Alliantie voeding in de zorg. Samen met de andere kernpartners Wageningen University & Research, Ziekenhuis Gelderse Vallei maken wij wetenschappelijke inzichten over voeding en bewegen persoonlijk toepasbaar in de zorg. Alliantie voeding in de zorg realiseert samen met Gemeente Ede, Gemeente Wageningen en zorgorganisatie Opella optimale voedingszorg in regio Food Valley om op die manier bij te dragen aan gezondheid. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: