Slaapapneu gesprek arts patient slaapmasker

Informatie voor patiënten met slaapapneu over Philips-apparatuurIn juni waarschuwde Philips voor een potentieel veiligheidsrisico bij verschillende beademingsapparaten, waarbij de Dreamstation CPAP de meest gebruikte is. Inmiddels is er meer bekend over de risico’s. Er is geen risico op gezondheidsschade gevonden. Het advies aan patiënten is om de Dreamstation te blijven gebruiken.

 

De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde, vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De betrokken landelijke artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

Uitkomsten onderzoek 

Philips waarschuwde vorige maand over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Philips heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd. De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke langetermijneffecten. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. De NVALT, de Centra voor Thuisbeademing en de inspectie hebben hiervoor een gezamenlijke aanbeveling aan de behandelende artsen opgesteld.

Philips vervangt een deel van de apparaten door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. Hoewel de eerste resultaten geen significante risico’s aantonen, is het belangrijk dat Philips meer onderzoek doet. Het onderzoek dat al gedaan is, is te beperkt om schadelijke langetermijneffecten uit te kunnen sluiten.

De longartsen van Rijnstate concluderen op grond van de hierboven beschreven punten dat het veilig is om uw Dreamstation te blijven gebruiken. Er is geen veiligheidsrisico dat significant opweegt tegen de medische risico’s die aan de orde zouden zijn bij het stoppen van het gebruik van deze apparatuur. De algemene aanbeveling is daarom om de behandeling voort te zetten. Er is geen reden tot stoppen.

We gaan ervan uit dat Philips en de leveranciers de omruil/reparatie van de apparaten coördineren. Deze actie zal via Philips en de leverancier lopen. Rijnstate speelt hierin geen rol.

Meer informatie

Meer over dit besluit van het IGJ leest u in het bericht van de IGJ. Ook kunt een document met uitgebreidere informatie downloaden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: