Rijnstate leidt onderzoek naar betere zorg voor patiënten met grote kans op complicaties na operatieRijnstate heeft onlangs een subsidie van 1,2 miljoen euro ontvangen voor een onderzoek naar de invoering van een multidisciplinair overleg, dat plaatsvindt voor een operatie bij patiënten met een hoog operatierisico. De vakgroep Anesthesiologie voert dit onderzoek de komende vier jaar uit in veertien ziekenhuizen.

Doel van het onderzoek is om de toegevoegde waarde van het multidisciplinaire overleg voor de operatie te onderzoeken. Deze multidisciplinaire teams bestaan uit meerdere artsen en verpleegkundigen uit verschillende disciplines, die een extra overleg hebben voordat een eventuele operatie bij een hoog-risico patiënt plaatsvindt. Zij bespreken hoe de gezondheidssituatie voor de operatie kan worden verbeterd en eventuele alternatieve behandelingen voor niet-hartchirurgische patiënten, die een operatie moeten ondergaan en daarbij een hoog risico op complicaties lopen.

Minder complicaties

In sommige Nederlandse ziekenhuizen vinden al preoperatieve multidisciplinaire overleggen (MDO’s) plaats, maar in andere ziekenhuizen (nog) niet. In dit onderzoek wordt onderzocht of het invoeren van preoperatieve MDO’s voor hoog-risico operatiepatiënten leidt tot minder complicaties, minder of andere behandelingen, en of het op de lange termijn net zo goed of beter met de patiënten gaat. Naast lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven van patiënten worden ook de kosten in kaart gebracht.

1100 Patiënten

Er worden meer dan 1100 patiënten uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. Elke patiënt vult gedurende een jaar meerdere keren een vragenlijst in. Er worden alleen patiënten uitgenodigd in ziekenhuizen, waar momenteel nog geen MDO’s plaatsvinden en waar gedurende het onderzoek MDO’s geïmplementeerd worden.

Als er nog geen MDO is, spreken de chirurg en de anesthesioloog vaak afzonderlijk met de patiënt voorafgaand aan de operatie. Na implementatie van het preoperatief MDO wordt de beste behandeling voor een hoog-risico operatiepatiënt besproken met meerdere betrokken zorgverleners. Op deze manier kunnen twee situaties met elkaar worden vergeleken: de situatie zonder preoperatief MDO en de situatie met MDO en kunnen uitspraken worden gedaan over de toegevoegde waarde ervan.

Deelnemende partijen

Het onderzoek wordt geleid door Rijnstate in samenwerking met het UMCU, Amsterdam UMC, UMCG, MUMC en  de Universiteit Twente in Enschede. Hoofdonderzoekers zijn anesthesiologen Jacqueline Vernooij en Nick Koning. Aan het onderzoek nemen de volgende ziekenhuizen deel: Maastricht Universitair Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen, HagaZiekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum, OLVG, Deventer Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Ikazia Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Máxima Medisch Centrum en Ziekenhuis Rivierenland. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: