Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Behandeling met epilepsiemedicijnen tijdens coma na een hartstilstand blijkt niet zinvolBij 10 tot 20 procent van de patiënten die na een hartstilstand in coma op de Intensive Care liggen, is epilepsie-achtige hersenactiviteit te meten. Omdat lang onduidelijk was of medicijnen tegen epilepsie konden bijdragen aan een beter herstel, kregen deze patiënten de medicijnen soms wel en soms niet. Uit een groot onderzoek, uitgevoerd tussen 2014 en 2021, blijkt nu dat behandeling met deze medicijnen niet zinvol is. Het draagt niet bij aan een beter herstel, maar zorgt wel voor een langere opname op de Intensive Care. 

Het onderzoek was mogelijk dankzij intensieve samenwerking tussen 11 ziekenhuizen. De onderzoekers, geleid door prof. Jeannette Hofmeijer van Rijnstate en Universiteit Twente, publiceren hun bevindingen in de New England Journal of Medicine

In Nederland belanden zo’n 5000 patiënten per jaar na een hartstilstand en reanimatie op de Intensive Care. Zij zijn dan in een coma. De hartstilstand kan zoveel schade hebben aangericht aan de hersenen, dat ongeveer de helft van de patiënten niet meer wakker zal worden. Bij de andere helft van de patiënten kan er blijvende schade zijn, bijvoorbeeld aan het geheugen. Het is een grote uitdaging om te voorspellen of een patiënt wakker zal worden en wat de vooruitzichten dan zijn. Continue meting van de hersenactiviteit met een hersenfilmpje (EEG) kan helpen bij de voorspelling van het herstel.

Epilepsiemedicijnen verbeteren de prognose niet

Tijdens EEG-metingen blijkt dat bij zo’n 10 tot 20 procent van de comapatiënten na een hartstilstand, hersenactiviteit wordt gemeten die lijkt op epilepsie. Het is bekend dat deze epilepsie-achtige hersenactiviteit wijst op ernstige hersenschade met een slechte prognose. Het was lang onduidelijk of medicijnen tegen epilepsie de prognose konden verbeteren. De ene arts koos daarom wél voor behandeling met deze medicijnen, de andere niet.

Uit een groot onderzoek onder 172 patiënten in 11 ziekenhuizen in Nederland en België, blijkt nu dat een behandeling met medicijnen tegen epilepsie de prognose niet verbetert. Het leidt zelfs tot een langer verblijf op de Intensive Care.

Mogelijk veelbelovend bij een kleine groep

Bij een kleine groep van de patiënten in het onderzoek was heel specifieke epilepsie-achtige hersenactiviteit te zien. Deze activiteit leek nog meer op ‘gewone’ epileptische aanvallen dan de hersenactiviteit bij de overgrote meerderheid. Verder onderzoek is nodig om na te gaan of medicijnen tegen epilepsie in die gevallen wél helpen. De nu gepresenteerde uitkomsten zijn belangrijk voor de besluitvorming rondom behandeling, en daarmee ook voor keuzes die gemaakt worden op de Intensive Care.

Onderzoek geleid door Jeannette Hofmeijer

Het onderzoek is geleid door prof. Jeannette Hofmeijer, neuroloog in Rijnstate en hoogleraar Translationele Neurofysiologie aan de Universiteit Twente. Dr. Barry Ruijter coördineerde de trial en promoveerde op het onderzoek. Prof. Jeannette Hofmeijer doet veel onderzoek naar de voorspellende waarde die EEG-signalen hebben op de prognose van comapatiënten. Voor een publicatie hierover, in Neurology, won zij in 2016 de Professor De Winter Prijs van Universiteit Twente. De prijs is onder andere bedoeld als erkenning voor excellent wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van EpilepsieNL (sinds 2021 de nieuwe naam van Epilepsiefonds en Epilepsie Vereniging Nederland).

Het onderzoek kon worden uitgevoerd dankzij intensieve samenwerking tussen de volgende ziekenhuizen: Rijnstate, Medisch Spectrum Twente, Radboudumc, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Amsterdam UMC, UMC Groningen, VieCuri Medisch Centrum, Maastricht UMC, Maasstad Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Erasme University Hospital, Brussel.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: