Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Esther Burgers over vrijheidsbeperkende interventies op de Geriatriedagen 2022Op donderdag 10 en 11 februari vonden de Geriatriedagen 2022 plaats. Esther Burgers, verpleegkundig specialist AGZ in Rijnstate en voorzitter van de landelijke werkgroep Vrijheidsbeperkende Interventies van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), was een van de keynote sprekers.

Vrijheidsbeperkende interventies (VBI) in de zorg zijn interventies die ‘beperkende gevolgen hebben voor de bewegingsvrijheid van patiënten’. Deze worden ingezet wanneer men vreest dat de patiënt zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen. Uitgangspunt is dat er geen vrijheidsbeperkende interventies worden toegepast, tenzij het echt niet anders kan. De voor- en nadelen worden te allen tijde heel zorgvuldig afgewogen.

Esther ging in op het belang van het voorkomen van VBI en het inzetten van preventieve / alternatieve interventies. Ze gaf antwoord op vragen als wat de indicator van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ons tot nu heeft opgeleverd en wat het verbeterdoel van de IGJ kan betekenen. Daarnaast ging ze in op waar de landelijke werkgroep zich mee bezighoudt, zoals een update van de handreiking ‘Vrij, tenzij’. Tot slot gaf ze praktische tips en onderstreepte ze het belang voor elk ziekenhuis om eigen gegevens te analyseren.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: