Groot onderzoek in regio Arnhem naar het vroeger opsporen van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschadeEr komt een grootschalig onderzoek in vier regio´s in Nederland om hart- en vaatziekten, diabetes type 2, en chronische nierschade onder 50 tot 75-jarigen vroegtijdig op te sporen. Arnhem is een van deze vier regio’s. In totaal zullen 160.000 mensen voor dit onderzoek worden uitgenodigd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in ons land in deze leeftijdsgroep zelf thuis kan testen of er mogelijk sprake is van deze aandoeningen. Hiermee moet de groei van het aantal mensen met hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade de komende 10 jaar met 25% worden verlaagd.

Dit Check@Home-onderzoek is een initiatief van de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds en de Dutch CardioVasculaire Alliance (DCVA). In Nederland is er momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak om diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade in een vroeg stadium op te sporen, zoals bijvoorbeeld bij bevolkingsonderzoeken op kanker. Dit terwijl je deze aandoeningen bijvoorbeeld op basis van eiwit in de urine in vroeg stadium zou kunnen opsporen.

Rijnstate en Radboudumc
Bij de totstandkoming van de subsidieaanvraag waren ook een aantal onderzoekers en medisch specialisten uit Rijnstate en het Radboudumc betrokken. Zo ook dr. Martin Hemels, cardioloog in Rijnstate: “Door bepaalde hart- en vaatziekten in een vroeg stadium op het spoor te komen en hierop behandeling te starten, zoals een leefstijlinterventie of soms met medicatie, kan het optreden van ernstige complicaties zoals een hartinfarct, herseninfarct, hartfalen of nierfalen voorkomen worden” De betrokkenheid van de partners in Oost-Nederland aan Check@Home is ontstaan vanuit de 'TOPFIT-samenwerking’.

Impact
Het vroeger opsporen, tijdig behandelen en voorkomen van (verergering van) ziekten heeft voor de drie fondsen hoge prioriteit. Nu al zijn er in Nederland in totaal 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade en ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting toenemen, bijvoorbeeld door de vergrijzing. Met een verder groeiende impact op vroegtijdige sterfte, de kwaliteit van leven en de participatie van individuen in de samenleving en zorgkosten tot gevolg.

Thuistest
In totaal zullen 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar wonende in één van de vier regio’s (Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven) uitgenodigd worden om mee te doen met het onderzoek met een thuistest via het digitale Check@Home platform. Deze thuistest zal onder andere bestaan uit een urinetest op (risicofactoren van) nierschade, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes type 2 volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum, om de reguliere zorg zoveel mogelijk te ontlasten. Indien nodig worden passende leefstijladviezen gegeven en, zo nodig, medicatie.

Levensreddend
Voor het onderzoek is een groot samenwerkingsverband opgericht met als doel om uiteindelijk voor alle inwoners van Nederland tussen 50 en 75 jaar, een landelijke en laagdrempelige kosteneffectieve aanpak te ontwikkelen om hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade een vroeg stadium op te sporen, de juiste behandeling in te zetten en hiermee (progressie van) deze aandoeningen en complicaties hiervan te voorkomen. Zo kunnen levens en levenskwaliteit gered worden.

Subsidie
Het totale budget van het Check@Home project is 8,9 miljoen euro, en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en financiële bijdragen van de Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds, AstraZeneca, Roche Diagnostics, Siemens Healthineers, Healthy.io, Luscii en Happitech.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: