Eric Hazebroek benoemd tot buitengewoon hoogleraarBariatrisch chirurg Eric Hazebroek van Vitalys, onderdeel van Rijnstate, is per 1 februari 2019 benoemd tot buitengewoon hoogleraar Nutrition and Obesity Treatment aan de Wageningen University & Research (WUR). Hij doet één dag per week wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op diverse behandelmethoden voor obesitas. Daarnaast gaat hij colleges geven aan studenten van de WUR over dit onderwerp.

Meer onderzoek leidt tot betere behandelmethoden

Vitalys is een van de grootste klinieken van Nederland voor maagverkleinende operaties (bariatrische chirurgie). Obesitas is een chronische ziekte, waaraan veel factoren bijdragen. Door deze factoren te onderzoeken en kennis te vergroten, zijn op termijn misschien nieuwe behandelmethoden mogelijk.

Eric Hazebroek kan als buitengewoon hoogleraar zijn wetenschappelijke interesse in de behandeling van overgewicht verder ontplooien. “Voor patiënten met zeer ernstig overgewicht is een operatie vaak nog de enige mogelijkheid. Maar een operatie brengt ook risico’s met zich mee. Door een maagverkleining kan het lichaam bepaalde vitamines niet meer goed opnemen, waardoor patiënten levenslang voedingssupplementen moeten slikken.
Ongeveer 80% van onze patiënten is vrouw, van wie een groot aantal in de vruchtbare leeftijd. Een deel van het onderzoek richt zich dan ook op vrouwen die na een bariatrische operatie zwanger worden. Daarbij is het van belang om de voedingsstatus goed in kaart te brengen. Voedingstekorten kunnen namelijk van invloed zijn op de moeder, maar ook op de ontwikkeling van het ongeboren kind.”

Onderzoek voedingsstatus

Sinds het voorjaar van 2018 begeleidt Eric Hazebroek een promovendus bij haar onderzoek. Doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de voedingsstatus na een bariatrische ingreep. Hierdoor is het mogelijk om beter advies te geven.

Met onderzoek naar de effecten die (gezonde) voeding, voedingstekorten en een maagverkleining hebben op het lichaam, kunnen we de behandelmethoden van patiënten met obesitas steeds verder verbeteren.

Voorop in zorg

Ook voor Rijnstate, Vitalys en onze patiënten is de benoeming van Eric Hazebroek belangrijk. Rijnstate en Vitalys doen graag zo veel mogelijk onderzoek op het gebied van overgewicht.
Als expertisecentrum helpt Vitalys mensen met een jarenlange strijd tegen overgewicht. Jaarlijks worden hier meer dan 1.250 patiënten geopereerd. Dit wordt gecombineerd met een langdurig en intensief begeleidingstraject, waarin wordt gewerkt aan een verandering van leefstijl.

Samenwerking

Rijnstate is een van de partners van Alliantie Voeding in de Zorg. In 2017 is via Alliantie Voeding een gezamenlijk onderzoek gestart van Rijnstate, Vitalys en WUR. Het is een onderzoek met het thema Voeding en Bariatrie, met als doel gezondheidswinst te behalen. Daaruit is het buitengewoon hoogleraarschap van Eric Hazebroek voortgekomen. Deze benoeming draagt bij aan ontwikkeling van nieuwe, nog betere bariatrische behandelmethoden.

Behandeling van overgewicht

Vitalys, kliniek tegen overgewicht, helpt mensen die al jarenlang een strijd voeren tegen hun overgewicht. Wij zien ernstig overgewicht (obesitas) als een chronische aandoening waar gelukkig wat aan gedaan kan worden. Vitalys is onderdeel van Rijnstate.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: