Samenwerkingsovereenkomst TechMed Centre en RijnstateHet TechMed Centre van de Universiteit Twente en het Gelderse ziekenhuis Rijnstate slaan de handen verder ineen. De formele samenwerkingsovereenkomst die vandaag werd getekend zorgt voor een nog sterkere relatie in de toekomst.

De Universiteit Twente en Rijnstate wisten elkaar de afgelopen periode al steeds beter te vinden. Deze formele samenwerking is een logisch gevolg van deze sterke connectie. Zo werkt Jeanette Hofmeijer als specialist op de afdeling klinische neurofysiologie in Arnhem en is onderzoeker aan de UT. Hoogleraar Michel Reijnen en onderzoeker Erik Groot Jebbink hebben eenzelfde rol, op het gebied van vaatchirurgie en beeldvorming. Universitair hoofddocent Carine Doggen werkt ook voor de helft bij Rijnstate als hoofd wetenschappelijk onderzoek.

Impact

De focus van de samenwerking ligt op de missie om wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk te brengen, maatschappelijke impact dus. Daarnaast wordt specifiek samengewerkt op het gebied van robotica en het UT programma personalized e-health. Ook stageplekken van studenten en de intentie dat Rijnstate als topklinisch ziekenhuis autonoom onderzoek kan uitvoeren, waarbij de UT dan de promovendi onder de hoede krijgt, zijn onderdeel van de samenwerking.

Klinische relevantie

“Deze verbinding tussen ziekenhuis en universiteit biedt kansen voor beide partijen”, stelt Reijnen. De hoogleraar is sinds 1 september 2018 naast vaatchirurg in Rijnstate ook parttime hoogleraar Endovascular Imaging & Innovation op de UT. Reijnen: “De UT verkeert in de unieke positie dat het wel geneeskundige opleidingen aanbiedt, maar niet beschikt over een academisch ziekenhuis. Een goede relatie met ziekenhuizen als Rijnstate is dan van belang”, aldus de hoogleraar. “Bovendien helpt contact met een ziekenhuis om als onderzoeker de klinische relevantie in het oog te houden. Omgekeerd kunnen wij bij Rijnstate wel onderzoeken en anamneses uitvoeren, maar hebben we steeds geavanceerdere beeldvorming nodig om te ontdekken wat een patiënt mankeert. Samenwerking met de UT betekent dat we onze wetenschappelijke tak makkelijker kunnen opbouwen.”

Veranderingen vormgeven

Volgens UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs past de samenwerking met Rijnstate in het ambitieuze toekomstperspectief van de UT. “We willen niet wachten op veranderingen die op ons afkomen, maar zelf deze veranderingen vormgeven. Dat geldt zeker voor de medische wereld, waarin we met ons onderzoek en innovaties veel maatschappelijke impact hebben. De nauwe samenwerking met Rijnstate stelt onze wetenschappers nog beter in staat hun onderzoeksvragen te spiegelen met de beroepspraktijk. Zij kunnen zo hun innovaties op een klinisch relevante manier implementeren.”

Patiënten sneller toegang tot innovaties

Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate en zelf hoogleraar aan de UT: “Rijnstate is een vooraanstaand topklinisch ziekenhuis. We kiezen voor structurele samenwerking met de Universiteit Twente op erkende topklinische functies van Rijnstate, zoals vasculaire zorg, postcoma-zorg en de kliniek van de toekomst. We verwachten dat deze samenwerking eraan bijdraagt dat onze patiënten sneller toegang hebben tot geavanceerde technologie en innovaties.”

Ondertekening

De formele samenwerking werd op maandag 21 januari ondertekend door Wim van Harten (voorzitter RvB, Rijnstate) en Victor van der Chijs (collegevoorzitter UT). Dit gebeurde in aanwezigheid van Frank Willems (voorzitter medische staf, Rijnstate), Michel Reijnen en Jeanette Hofmeijer (beide clinici in Rijnstate en deeltijdhoogleraar aan de UT), Carine Doggen (clinicus, deeltijdhoogleraar UT en hoofd wetenschappelijk onderzoek Rijnstate), Nico Verdonschot (wetenschappelijk directeur TechMed) en Remke Burie (zakelijk directeur TechMed).

V.l.n.r: Wim van Harten, bestuursvoorzitter Rijnstate, Victor van der Chijs, collegevoorzitter Universiteit Twente en Franks Willems, voorzitter coöperatie medisch specialisten Rijnstate
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: