Rijnstate vraagt extra aandacht voor kindermishandelingJaarlijks is er bij 118.000 kinderen tussen de 0 en 17 jaar sprake van kindermishandeling. Rijnstate vraagt daarom tijdens de Week tegen Kindermishandeling, van 19 tot en met 23 november, extra aandacht voor het onderwerp kindermishandeling.

Op dinsdag 20 november staat er een informatiestand in de centrale hal van Rijnstate Arnhem. Hier worden bezoekers van het ziekenhuis geïnformeerd over het onderwerp. Ook kunnen ze in gesprek met medewerkers van Rijnstate en worden er vragen beantwoord. Bij de stand worden bovendien flyers uitgedeeld.

Er staat deze dag ook een informatiestand voor medewerkers van Rijnstate bij het personeelsrestaurant. Kinderarts Annejet Plaisier en Sjors Jansen, aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, gaan hier in gesprek met medewerkers over kindermishandeling.

 

Wat doet Rijnstate verder?

Rijnstate heeft altijd veel aandacht voor een veilige en gezonde ontwikkeling van ieder kind. Zo onderzoeken we elk kind dat het ziekenhuis binnenkomt om te zien of er aanwijzingen zijn voor een onveilige en bedreigde ontwikkeling. Maar ook als een volwassene als patiënt in ons ziekenhuis komt en er zijn zorgen over zijn/haar thuissituatie, zijn we alert op signalen van problemen in de leefsituatie van het (ongeboren) kind. Daarnaast worden zorgelijke signalen besproken in de werkgroep ‘kinderen veilig’ en heeft Rijnstate een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld in dienst die professionals zo nodig kan adviseren. Dit jaar hebben we bovendien extra aandacht voor de verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Wat kunt u zelf doen?

Door omstandigheden of gebeurtenissen kan het voorkomen dat iemand in een onveilige thuissituatie terechtkomt. Niemand kiest daar bewust voor. Wij spreken van een onveilige thuissituatie voor een kind als er sprake is van bijvoorbeeld alcohol- of drugsmisbruik, huiselijk geweld of psychische problemen binnen een gezin.

Signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling zijn:

 • stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag;
 • schrikken van aanrakingen;
 • vaak verwondingen hebben;
 • een onverzorgd uiterlijk: vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam;
 • een huisdier dat niet goed behandeld of verwaarloosd wordt (dit kan een teken zijn dat het niet goed gaat in het gezin);
 • ouders die schreeuwen tegen hun kind, of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind.

Soms vangt u als familielid, ouder, buur of goede vriend signalen op van geweld of mishandeling. Het kan moeilijk zijn om hier iets mee te doen. Maar het is belangrijk dat u toch iets doet.

 • Wees alert op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld waarbij kinderen betrokken zijn.
 • Praat met de betrokkenen.
 • Zorg dat u er bent voor het kind.
 • Maak het altijd bespreekbaar bij een huisarts, arts of Veilig Thuis: www.vooreenveiligthuis.nl.
 • Directe nood? Neem contact op met de politie!
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: