Artsen doen duplex onderzoek van hals patiënte

Zeven zorgfuncties van Rijnstate beoordeeld als topklinischDe Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) lanceren op 10 december 2018 het STZ Topklinisch Zorgregister. Dit is een online overzicht van zeer complexe topklinische zorgfuncties van STZ-ziekenhuizen. Ook van Rijnstate zijn zeven bijzondere functies als topklinisch beoordeeld en opgenomen in het register. 

Het STZ Topklinisch Zorgregister bevat bijna 100 complexe zorgfuncties die als topklinisch zijn beoordeeld door een commissie. De term 'topklinische zorgfunctie' wordt gebruikt voor de behandelingsaanpak van complexe aandoeningen, waarbij excellente patiëntenzorg wordt gecombineerd met opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek.

Zeven zorgfuncties Rijnstate in STZ Topklinisch Zorgregister

Van Rijnstate zijn zeven bijzondere functies als topklinisch beoordeeld en opgenomen in het register. Dit zijn:

De STZ-ziekenhuizen konden hun bijzondere functies aanmelden voor het register. De commissie heeft deze beoordeeld op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Zo zijn de functies beoordeeld op de aard van het ziektebeeld, of er gespecialiseerde diagnostiek voor nodig is, of ze bijzondere behandelingen bevatten en of de behandeling multidisciplinair wordt aangepakt. Na deze uitgebreide beoordeling heeft de commissie vastgesteld welke functies daadwerkelijk topklinisch zijn en dus in het Zorgregister zijn opgenomen.

De commissie wordt geleid door oud-STZ-voorzitter Marjanne Sint en bestaat verder uit medici die al dan niet verbonden zijn aan topklinische ziekenhuizen en vertegenwoordigingen van de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Patiëntenfederatie Nederland.

Voor wie is het zorgregister bedoeld?

Het openbare register dat online te bekijken is, is in de eerste plaats bedoeld voor patiënten en andere belangstellenden, maar ook de eerstelijnszorg (verwijzers zoals huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen) wordt nadrukkelijk uitgenodigd om het register te gebruiken.

Bekijk het zorgregister

Wat zijn topklinische opleidingsziekenhuizen?

Topklinische opleidingsziekenhuizen zijn ziekenhuizen met een bovenregionale functie, die niet direct zijn gekoppeld aan een universiteit. In topklinische ziekenhuizen wordt complexe medische zorg aangeboden. De ziekenhuizen investeren daarnaast in onderzoek en opleidingen. Nederland telt 26 van deze ziekenhuizen.

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: