Josien Schoo met patiënt

Regio Arnhem start met proef palliatieve zorgcoachPatiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is dat vaak niet wenselijk. Daarom start begin mei in de regio een proef ‘palliatieve zorgcoach’. Dat is een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en adviseert, ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is (thuis, het ziekenhuis, een verpleeghuis of een hospice). Rijnstate werkt in dit project samen met een groot aantal Gelderse zorginstellingen.

Er komt een hoop af op patiënten die te horen krijgen dat ze niet meer beter worden. Uit onderzoek door IKNL blijkt dat patiënten grote behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt die zorg draagt voor de continuïteit. Patricia van Mierlo, klinisch geriater en arts palliatieve zorg in Rijnstate: ‘Patiënten in hun laatste levensfase krijgen vaak met verschillende zorginstellingen te maken. Al die instellingen hebben eigen contactpersonen. Wij merken ook vaak dat het voor patiënten heel onrustig is en zij niet goed weten voor wat zie bij wie ze terechtkunnen. Het zou veel beter werken als er één vertrouwd gezicht is bij wie de patiënt terechtkan en contact mee kan opnemen. Voor andere zorginstellingen golden dezelfde ervaringen. Daarom zijn we met deze proef gestart.’

Individueel zorgplan

De palliatieve zorgcoach is speciaal opgeleid om patiënten en hun naasten in deze laatste fase te begeleiden. Hij of zij kijkt met patiënten naar klachten, wensen en behoeften op lichamelijk en psychisch gebied. Hoe kun je het beste klachten behandelen, en ondersteunen bij besluiten over toekomstige behandelingen? Wat zijn zorgen en verwachtingen? De palliatieve zorgcoach bespreekt ook zaken die niet direct op medisch gebied liggen: misschien wil de patiënt nog een reis ondernemen, of een wilsbeschikking opstellen. De zorgcoach kijkt mee wat mogelijk is. Al deze zaken worden vastgelegd in een individueel zorgplan, dat ook besproken wordt met de behandelend arts of huisarts en eventueel andere betrokken zorgverleners. De palliatieve zorgcoach blijft het vaste aanspreekpunt bij vragen, ongeacht bij welke zorgverlener de patiënt onder behandeling is of waar hij of zij verblijft.

Onderzoek

In eerste instantie zullen vijftig patiënten vanuit specialisten van het ziekenhuis en huisartsen worden gevraagd deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en zorgverleners kan de rol van de palliatieve zorgcoach verder worden geoptimaliseerd. Bij succes wordt het aantal palliatieve zorgcoaches in de regio uitgebreid. Deze proef is een samenwerkingsverband van: Rijnstate, Het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en de Liemers, Onze Huisartsen, Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Thuiszorg Groot Gelre, de Liemerije, hospice Rozenheuvel, Zorgbelang inclusief, Menzis, IKNL en Proscoop.

Josien Schoo met patiënt

Ondersteunende en palliatieve zorg

Als genezing van ziekte niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg van grote betekenis zijn. Het Consultteam Ondersteunende & Palliatieve Zorg heeft aandacht voor de behandeling van pijn en lichamelijke klachten, maar ook voor vragen en zorgen op het psychosociale en spirituele vlak. Met onze zorg streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: