Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Nieuwe garanties Waarborgfonds voor de Zorgsector voor financieel gezond RijnstateRijnstate sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van 8,2 miljoen euro. Door deze gezonde financiële positie kunnen we verder bouwen aan de overgang naar het ziekenhuis van de toekomst. De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) is bereid om aan Rijnstate nieuwe garanties af te geven voor een bedrag tot 95 miljoen euro met een looptijd van maximaal 20 jaar.

In tijden waarin de Nederlandse ziekenhuizen zelfs kunnen omvallen, staat Rijnstate er door kwaliteit van onze bedrijfsvoering goed voor. Door het goede resultaat in 2018 is onze financiële positie verder verbeterd. De solvabiliteit bedraagt inmiddels 23,5% en voldoet daarmee steeds beter aan de norm van de banken.

Rijnstate heeft een gezonde bedrijfsvoering

Ook de komende jaren blijft de financiële druk op de Nederlandse ziekenhuizen hoog, terwijl de zorgbehoefte hard groeit. Een financieel gezonde organisatie is belangrijk om ook in de toekomst onze ambities waar te kunnen maken en te kunnen blijven investeren en vernieuwen als topklinisch ziekenhuis. Dat doen we onder andere door te blijven investeren in ons ziekenhuis, slimmer in te kopen, meer samen te werken met andere zorgaanbieders en onze locaties zo optimaal mogelijk in te richten. De nieuwe garanties van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) dragen daaraan bij.

Nieuwe garanties Waarborgfonds voor de Zorgsector

De WFZ wil nieuwe omvangrijke garanties afgeven aan Rijnstate omdat het ziekenhuis financieel gezond is en een belangrijke positie in de regio heeft. Ook heeft het fonds vertrouwen in de financiële haalbaarheid van onze plannen. Bovendien staan de twee grootste zorgverzekeraars in de regio positief tegenover onze visie en plannen. Door de nieuwe garanties van het WFZ kunnen we de komende twintig jaar tegen de laagste kosten lenen en wordt een stevige basis gelegd onder de financieringsmogelijkheden voor alle benodigde investeringen. Prof. Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur: “Ik zie de bereidheid van het WFZ als een onafhankelijke bevestiging van ons succesvolle financiële beleid en onze gedegen toekomstvisie en als compliment voor de inspanningen van onze medewerkers.”

De juiste zorg op de juiste plek

Voor het bouwen aan toekomstgerichte ziekenhuiszorg is er meer nodig dan alleen een nieuw gebouw. Om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen zijn onder andere extra investeringen nodig in nieuwe ICT en medische apparatuur voor e-health en thuismonitoring. Behalve plannen voor de kliniek van de toekomst die in het concept Rijnstate@home vorm krijgt, wordt ook complexe en electieve zorg stapsgewijs gescheiden. Ook investeren we in netwerksamenwerking met huisartsen, naastliggende ziekenhuizen en kennisinstellingen.

Haalbaarheidsonderzoek naar locatie in Elst

In januari maakte Rijnstate bekend een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een innovatieve vestiging in de gemeente Overbetuwe. Op 24 april jl. hebben Rijnstate en de gemeente een intentieovereenkomst getekend met het voornemen om de vestiging in Elst daadwerkelijk te gaan realiseren. Eind 2019 wordt er een  besluit genomen hierover.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: