Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Rijnstate doet mee met pilot palliatieve-zorg-coachOp 17 juni is in de regio’s Arnhem en de Liemers een pilot ‘palliatieve zorgcoach’ gestart. Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben, een palliatieve-zorg-coach. In de pilot gaat dat nu ook gebeuren. De proef is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en De Liemers. Rijnstate werkt hierin samen met veel Gelderse zorginstellingen.

“Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak met verschillende zorginstellingen te maken. Al die instellingen hebben eigen contactpersonen”, zegt Patricia van Mierlo, klinisch geriater en arts palliatieve zorg in Rijnstate. “Wij merken ook vaak dat het voor patiënten heel onrustig is en zij niet goed weten voor wat ze bij wie ze terechtkunnen. Dat blijkt ook uit ervaringen van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en ervaringen van andere zorgverleners. Patiënten hebben behoefte aan één vertrouwd gezicht. Dat kan de palliatieve-zorg-coach bieden. In deze pilot werken we domeinoverstijgend. Dat is uniek en ontzettend waardevol.”

Wat doet de palliatieve-zorg-coach?

De palliatieve-zorg-coach ondersteunt en adviseert zowel de patiënt als zorgprofessionals. Hierbij maakt het niet uit waar de patiënt is (thuis, in het ziekenhuis, een verpleeghuis of een hospice). In de pilot vervullen verpleegkundig specialisten van Rijnstate en Thuiszorg Groot Gelre de rol van palliatieve-zorg-coach. Samen met de patiënt kijkt de palliatieve- zorg-coach naar klachten, wensen en behoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. 

Online zorgplan voor alle zorgverleners

Hoe kun je het beste klachten behandelen en ondersteunen bij besluiten over toekomstige behandelingen? Wat zijn zorgen en verwachtingen? Ook worden zaken besproken die niet direct op medisch gebied liggen: misschien wil de patiënt nog een reis ondernemen of een wilsbeschikking opstellen. De palliatieve-zorg-coach kijkt mee wat mogelijk is. Al deze zaken worden vastgelegd in een individueel online zorgplan, dat ook besproken wordt met de behandelend arts of huisarts en eventueel andere betrokken zorgverleners. De palliatieve-zorg-coach blijft het vaste aanspreekpunt als de patiënt vragen heeft.

Wie doen er mee aan de pilot?

Deze pilot is een samenwerkingsverband van: Rijnstate in Arnhem, Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en de Liemers, Onze Huisartsen, Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Thuiszorg Groot Gelre, de Liemerije, hospice Rozenheuvel, Zorgbelang inclusief, Menzis, IKNL en Proscoop. In het eerste jaar van de proef doen de organisaties onderzoek bij vijftig patiënten die meedoen om de rol van de palliatieve zorgcoach te optimaliseren, maar ook te kijken naar kwaliteit van zorg en zorgkosten.

Meer weten?

Lees dan het interview over de pilot in het blad Verpleegkundig Specialisten Oncologie en Palliatieve Zorg. Wilt u meer informatie over palliatieve zorg bij Rijnstate, kijk dan op de pagina van ons Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg. Wilt u meer weten over de pilot, dan kan dat op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Ondersteunende en palliatieve zorg

Als genezing van ziekte niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg van grote betekenis zijn. Het Consultteam Ondersteunende & Palliatieve Zorg heeft aandacht voor de behandeling van pijn en lichamelijke klachten, maar ook voor vragen en zorgen op het psychosociale en spirituele vlak. Met onze zorg streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: