Balie Oncologisch Centrum

Rijnstate geeft patiënt inzicht in kwaliteitscijfers 2018 Oncologisch CentrumBegin juli hebben we de kwaliteitscijfers van 2018 voor prostaatkanker, longkanker, borstkanker en maagkanker op onze website gepubliceerd. Daarmee hebben patiënten en hun naasten inzicht in de kwaliteit van de oncologische zorg. Het gaat om de patiëntervaringen, het aantal uitgevoerde behandelingen, wachttijden voor de start van een behandeling en behandelresultaten zoals complicaties en achtergebleven kankerweefsel na een operatie.

Kwaliteitsinformatie wordt in Nederland nauwkeurig geregistreerd door externe instanties. Daarnaast betrekken we bij Rijnstate ook patiënten bij het vastleggen van uitkomsten van de zorg. Dit gebeurt met twee soorten vragenlijsten. Met PROM-vragenlijsten geven patiënten voor, tijdens en na de behandeling aan hoe het met hen gaat. Met de uitkomsten kunnen we de zorg zo goed mogelijk afstemmen op de persoonlijke behoeften van een patiënt. Ook krijgt de patiënt zo inzicht in wat hij of zij kan verwachten na de behandeling, bijvoorbeeld over de kans dat een patiënt na een jaar nog incontinentiemateriaal moet gebruiken na een prostaatkankeroperatie. Rijnstate is het eerste ziekenhuis dat cijfers hierover publiceert.

Met PREM-vragenlijsten meten we hoe patiënten de ervaringen beleven. Zo kijken we bijvoorbeeld in hoeverre een patiënt het gevoel heeft dat hij of zij kon meebeslissen. Transparant zijn in uitkomsten betekent dat patiënten ook beter keuzes kunnen maken voor een bepaald type behandeling.

Bekijk de kwaliteitscijfers van 2018

Vergelijken met andere ziekenhuizen

Waar mogelijk vergelijken we de kwaliteitscijfers met het landelijk gemiddelde. Om een voorbeeld te noemen is Rijnstate qua aantallen één van de grootste centra in Nederland voor de behandeling van longkanker. Wetenschappelijk is aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie. In 2018 hebben we meer dan 300 nieuwe patiënten met longkanker behandeld. 124 nieuwe patiënten zijn gestart met immunotherapie en 99 patiënten werden geopereerd. 1,2% overleed binnen 30 dagen na operatie voor niet-kleincellig longkanker. Landelijk ligt dit op 2,0%.

Wilt u weten hoe Rijnstate scoort op kwaliteit in vergelijking met specifieke andere ziekenhuizen? Kijk dan op www.ziekenhuischeck.nl, een website van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ). Hier vindt u onder andere behandelresultaten, kwaliteitsresultaten en beoordelingen.

A.R.T.Z. Oncologisch centrum

Op het gebied van oncologie werkt Rijnstate samen met Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Radiotherapiegroep. Deze samenwerking heet: A.R.T.Z. Oncologisch centrum. Binnen A.R.T.Z. delen werkgroepen van specifieke kankersoorten kennis en expertise met elkaar en bespreken de uitkomsten van zorg. Hierdoor verbeteren deze Gelderse zorginstellingen hun oncologische zorg.

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: