Medewerkster met headset in klant contact centrum

Over 10 jaar komen patiënten alleen naar Rijnstate als de behandeling of controle niet thuis kan gebeurenInformatie-, communicatie- en medische technologie gaan zorgen voor een verandering van de zorg. Technologie gaat menselijk handelen voor een deel vervangen. Met de toenemende technologische mogelijkheden zal zorg steeds meer op afstand verleend worden. Medische handelingen kunnen steeds preciezer en minder invasief worden uitgevoerd. Rijnstate wil zorg op afstand verlenen, tenzij het noodzakelijk is om voor onderzoek of een behandeling naar het ziekenhuis te komen.

Hoe de toekomst er precies uitziet, weet niemand. Wel is duidelijk dat deze verandering vraagt om een veranderende rol van het ziekenhuis in het zorglandschap. Rijnstate blijft zich ontwikkelen tot een kennis- en expertisecentrum voor medisch-specialistische zorg in een netwerk van zorgpartners. We willen een toonaangevende organisatie zijn door de zorg te vernieuwen en onze samenwerking in de regio en met sterke partijen te verstevigen. We willen zorg op afstand verlenen, tenzij het voor de patiënt noodzakelijk is om voor onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis te komen. Sinds kort zijn we bijvoorbeeld een pilot gestart op de afdeling Bariatrie om met behulp van de Philips Biosensor patiënten thuis te monitoren. Ook krijgt u steeds meer technologie in handen om zelf uw gezondheid te monitoren en bij te stellen.

De juiste zorg op de juiste plek

Er is een maatschappelijke wens om medisch specialistische zorg en/of kennis naar buiten het ziekenhuis te verplaatsen. We streven ernaar zorg buiten de muren van het ziekenhuis te bieden waar het kan en binnen de muren van het ziekenhuis waar het moet. We hebben het voornemen om in Elst een toekomstgerichte polikliniek te realiseren, waar we nauw samenwerken met andere (eerstelijns) zorgverleners en zorg verlenen met intensieve inzet van digitale communicatiemiddelen en nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

Technologische ontwikkelingen zijn niet meer volgend. Ze bepalen steeds meer de zorg van nu en de toekomst. Dit geldt voor het medisch handelen en voor de zorgorganisatie en het zorgproces. Dit heeft gevolgen voor patiënten, zorgverleners en medewerkers.

Bij Rijnstate kunt u altijd terecht, welke keuze u ook maakt. Initiatieven om zorg op afstand te kunnen leveren (zoals consulten via beeldbellen of monitoring op afstand) worden omarmd en gerealiseerd. Uiteindelijk bepaalt u waar u de zorg wilt ontvangen.

Noodzaak voor een digitale strategie

Deze ontwikkelingen in de zorg vragen om een digitale strategie. Hierin staan de digitale ambities van Rijnstate beschreven en geven we richting aan hoe we het ziekenhuis van de toekomst gaan vormgeven. Tegelijkertijd verandert de rol van u als patiënt. Zo zal u steeds meer uw eigen gegevens beheren, maar is er ook behoefte om 24 uur per dag, zeven dagen per week toegang te hebben tot informatie. Samen met de patiënt en onze netwerkpartners in de zorg, zoals andere zorginstellingen, huisartsen, zorgverzekeraars en IT-leveranciers zorgen we voor een ombouw naar de zorg van de toekomst.

Rijnstate heeft de expertise van Stafbestuur (CMSR), Raad van Bestuur en Chief Information officer (CIO) samengebracht om te komen tot een digitale strategie. Binnenkort publiceren we de uitwerking op onze website. Hieronder ziet u alvast onze digitale ambities en doelstellingen.

Ambities

Doelstellingen

Toonaangevende positie in acute en complexe zorg Over 3 jaar willen de high potentials van universiteiten en hogescholen bij Rijnstate werken vanwege het innovatieve karakter.
Digitalisering als aanjager van een gezonde bedrijfsvoering Over 3 jaar is de data governance ingericht zodat we data kunnen analyseren om inzicht te krijgen in uitkomsten van de zorg.
Voortdurende standaardisatie van IT- en medisch technologische voorzieningen.
Digitaal vaardige en zelfredzame medewerkers Over 3 jaar is iedere medewerker zich ervan bewust dat digitale systemen kritische instrumenten zijn om adequate zorg te kunnen verlenen en handelt daar ook naar.
Over 3 jaar is iedere zorgverlener en medewerker bekwaam in digitaal werken.
In digitale verbinding met de patiënt en zijn netwerk van zorgpartners (zorg op afstand) Over 5 jaar is digitale ondersteuning bij elke patiëntenreis een vanzelfsprekendheid
Over 10 jaar komen patiënten alleen naar Rijnstate als de behandeling of controle niet thuis kan plaatsvinden.
Over 10 jaar is bij patiënten het merk Rijnstate een begrip bij het dragen van medische wearables.


Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: